Sort en tenim!

A l’atenció del Director

Benvolguda, volgut,

tinc la sort de “remenar” moltes experiències de centres. Una de les coses més boniques de la meva feina és precisament això: conèixer centres, experiències, docents, realitats, problemes… molt diversos. Creieu-me si us dic que aquest coneixement serà una de les coses que més trobaré a faltar quan hagi de plegar, per imperatius legals, d’edat.

No sé si heu sentit a parlar mai del Sr. John Hattie; és el Director de l’Institut de Recerca Educativa de Melbourne, de la Universitat de Toronto:

En John Hattie ha dedicat, compto, la vida a revisar literatura de recerques educatives fetes arreu del món relacionades amb quines decisions i actuacions docents tenen més impacte en l’aprenentatge dels alumnes. És a dir, s’ha dedicat a fer “visibles” els aspectes metodològics i organitzatius que impacten més en l’aprenentatge dels alumnes. S’ha dedicat a recollir 800 meta estudis de dades d’innovacions educatives a diversos països (200 milions d’alumnes). S’interessa per una qüestió molt actual: “Quin efecte tenen les innovacions educatives en l’aprenentatge dels alumnes i el seu rendiment acadèmic. Hi ha un llibre seu traduït a l’espanyol: Hattie J. (2017): Aprendizaje visible para profesores. Madrid. Ed Paraninfo.
Us parlo d’ell perquè un dels seus gràfics més coneguts aporta dues dades que m’han interessat particularment.

Una la sospitava, l’altra feia temps que la sabia. La primera: resulta que no ha identificat cap estudi que digui que “fer deures” a casa millora els resultats dels alumnes, el seu impacte és de 0,29 (Considera que per sota de 0,40 no es pot parlar d’impacte efectiu). La segona, com us deia, la sabia, des fa anys: les reformes educatives. Com sabeu, la variable que intervé més en l’aprenentatge és “què fa el docent?”; mireu com ho diu sinó: It is also clear that, yet again, it is the differences in the teachers that make the difference in student learning. Homework in which there is no active involvement by the teacher does not contribute to student learning, and likewise the use, or not, of technologies […] does not show major effects on learning if there is no teacher involvement (També està clar que, una vegada més, són les diferències entre els professors els que fan la diferència en l’aprenentatge dels estudiants. Les tasques en què no hi ha una participació activa del professor no contribueixen a l’aprenentatge dels estudiants i, de la mateixa manera, l’ús, o no, de les tecnologies […] no mostra efectes importants sobre l’aprenentatge si no hi ha cap implicació del professor).

La segona dada, la que sabia des fa temps, i que vós també, segur, és aquesta: Les reformes educatives no produeixen cap efecte de millora en l’aprenentatge dels alumnes. Vet-ho aquí, no? I els polítics vinga fer reformes i a tirar-se el sistema educatiu pel cap els uns als altres. Aquesta és una de les diferències importants respecte Finlàndia: l’estabilitat del sistema, independentment del color polític del govern de torn.

Dient això arribo al títol que encapçala aquesta petita entrada: “SORT EN TENIM” (de les escoles, dels mestres i dels professors). Moltes i molts fan una feina exemplar, magnífica que, tot i que ja sóc molt gran, encara m’esborrona quan les descobreixo.

Guaiteu si no aquestes exemples, s’ho valen. Us recomano que us els mireu amb deteniment quan tingueu un moment:

Fem pinya. Escola Germanes Bertomeu (Mataró). L’ escola Germanes Bertomeu (Mataró) ha elaborat aquest llibre per Sant Jordi: recull els reptes que s’han anat plantejant i resolent els alumnes al llarg del curs, així com els valors que els han ajudat a descobrir alguns llibres.

A la biblioteca hi ha feina per a tothom! Escola Garbí Pere Vergés (Badalona). Els alumnes participen en les tasques diàries de funcionament del centre. A la biblioteca de l’escola fan tasques de manteniment i suport a l’alfabetització de persones nouvingudes.

Gràcies pel vostre compromís.