Ni un duro, i tan tranquils!

A l’atenció del Director, directora

Benvolguda, benvolgut,
que la formació inicial dels mestres i dels professors resulta fonamental per millorar els resultats dels alumnes diria que ningú ho posa en dubte. Em sembla que fou Gregorio Luri que va dir alguna cosa com ara: Cap sistema educatiu pot superar la qualitat dels seus mestres. Pot sonar excessiu però tot sembla indicar que les coses van per aquí.

Per tant, segur que la formació inicial és determinant. Ara bé, també ho és, i molt, la formació permanent. I tot sembla indicar que pot arribar a ser més determinant que la formació inicial.

En una recomanació de l’any 2009 el Consell de la Unió Europea s’hi pot llegir quelcom que, encara avui, resulta d’absoluta vigència a l’hora de reflexionar sobre el procés de la professionalització docent: “és essencial que l’ensenyament inicial del professorat, el suport en l’inici de la seva carrera i l’ensenyament professional continuat es tractin como un tot coherent”. […] No hi ha programa de formació inicial del professorat, per complet que sigui, que pugui capacitar el professorat de totes les competències que necessitaran al llarg de la seva biografia professional. Els professors han de reflexionar sobre les seves pròpies necessitats d’aprenentatge en el context del seu entorn escolar específic i participar en programes de perfeccionament professional continuat degudament adaptats a les seves necessitats concretes i als reptes als quals s’enfronten”. (CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: “Conclusiones del Consejo del 26 de noviembre de 2009 sobre el desarrollo profesional de profesores y directores de Escuelas”. Diario Oficial de la Unión Europea, 12/12/2009, p.2-4)

Ho recordeu que anys a el Departament tenia Plans de Formació Permanent de Zona? Ho recordeu que en l’àmbit dels Centres de Recursos Pedagògics hi havia Comissions que determinaven les priorittats formatives de la seva zona i administraven un pressupost anual? Recordeu que les escoles i els instituts podien presentar demandes de formació en centre? Ho recordeu tot això? Doncs tenim persones treballant dins del sistema que, simplement, no ho han vist mai: ja fa més de tres anys que el Departament d’Ensenyament va tancar l’aixeta dels recursos econòmics dedicats al capítol de la formació permanent. Perquè ho va fer? Simplement perquè els va semblar que aquesta partida devia ser “prescindible”, no? Altrament per què ho havien de fer si no?

Bé, doncs, serà bo saber que fa quatre dies els van picar el crostó des de Dubai, mare meva! Resulta que els responsables d’educació de l’OCDE es van trobar en aquesta ciutat i van deixar anar que l’Estat espanyol (amb Catalunya a dins, és clar) és a la cua en inversió en formació dels docents d’escolaritat obligatòria, a la cua del tot. Pel que sembla, els espanyols no s’ho van prendre massa bé i es van molestar i tot.

Llegiu, llegiu, aquesta notícia de fa quatre dies de “El Periodico”, si teniu un parell de minuts.
Potser que tot plegats comencem a rebel·lar-nos, no?
Si no pressiona la pròpia professió qui ho farà?

L’OCDE RETREU A ESPANYA LA NUL·LA INVERSIÓ A FORMAR ELS PROFESSORS

Les retallades de Mas i Rajoy han deixat sense ni cinc les partides de formació pedagògica

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
DUBAI ENVIADA ESPECIAL

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/locde-retreu-espanya-nulla-inversio-formar-els-professors-4020406

unnamed
El director d’Educació de l’OCDE, Andreas Schleicher, va fer pujar ahir els colors al Govern d’Espanya (i, de passada, als de comunitats autònomes com Catalunya) per l’escassa formació permanent -pràcticament nul·la, en molts casos- que realitzen els seus professors de primària i secundària.
La preparació d’un mestre, segons va subratllar Schleicher, és tan determinant per a l’èxit escolar dels seus alumnes que un dels aspectes que més haurien de mimar les administracions és que aquesta formació no es limiti només a l’etapa universitària, sinó que s’estengui al llarg de la vida del docent mentre aquest exerceixi la professió. I en això, va dir, Espanya està a la cua.