Són encomiables

llars

A l’atenció de la Directora, Director,

Benvolgut, benvolguda,
enguany hem assistit a nombroses iniciatives per denunciar les retallades que ha patit el món educatiu.

Totes feien referència a l’escolaritat obligatòria o als estudis universitaris. Cap ni una, que jo recordi és clar, dedicada al primer cicle de l’educació infantil: al món del les Llars d’Infants.

Aquest és un sector educatiu que s’obstina a persistir malgrat haver patit les retallades més severes de totes les que s’han plantejat al món educatiu. Les subvencions que el Departament d’Ensenyament establia per infant matriculat s’han vist reduïdes a més de la meitat. Això, com podeu suposar, ha posat als Ajuntaments en una situació molt delicada des del punt de vista econòmic, de retruc les famílies i, sobretot, les educadores que hi treballen.

Conec de primera mà moltes llars d’infants i equips d’educadores que hi treballen amb una dedicació que ja m’agradaria per a molts claustres de cicles d’escolaritat obligatòria, us ho ben asseguro. Només un exemple: la majoria, per no dir totes, les formacions que hi desenvolupo les fem en dissabte al matí, en sessions de tres hores. Són persones d’una fortalesa immensa, que treballen en unes condicions laborals que són molt millorables, us ho ben asseguro. Com us deia, dubto que els treballadors de les altres etapes educatives les acceptessin. Elles per força. Són encomiables, dignes d’encomi. Des d’aquí el meu reconeixement més sincer.

Per il·lustrar-vos tot això que us he dit, un exemple que, d’altra banda, no m’ha sorprès gens ni mica de llegir.
Us imagineu aquesta decisió, o alguna de similar, en altres etapes educatives?

A veure què us sembla.

Gràcies pel vostre temps

http://www.324.cat/noticia/2371573/selva/Les-educadores-de-la-llar-dinfants-de-Vilobi-dOnyar-fan-la-neteja-de-les-aules-per-evitar-retallar-se-el-sou-o-acomiadaments
Portal TRES24 11/04/2014
Les educadores de la llar d’infants de Vilobí d’Onyar fan la neteja de les aules per evitar retallar-se el sou o acomiadaments

A la llar d’infants no hi ha els alumnes que s’havien previst aquest curs i els seixanta nens i nenes que tenen no fan jornada completa.

El nombre de nens i nenes matriculats a la llar d’infants de Vilobí d’Onyar, a la comarca de la Selva, ha quedat molt per sota del que estava previst i els seixanta nens i nenes que tenen no fan jornada completa. Això ha fet que sobressin educadores a la tarda i que se’ls hagués de reduir la jornada laboral per retallar costos. En comptes d’això, però, han trobat una fórmula alternativa.

Les educadores han acceptat fer la neteja de les aules per evitar retallades de sou o acomiadaments. La davallada que ha experimentat aquesta llar d’infants, encara que no s’hagin apujat les taxes, ha fet prendre aquesta mesura per assegurar la continuïtat de totes les educadores, a l’espera que el curs vinent s’hi matriculin més criatures o que almenys la majoria faci matí i tarda.

Fa tres anys, la llar de Vilobí, municipi de 3.000 habitants, va arribar a tenir 92 alumnes, tot i que només té 74 places.