Cap a la normalitat, també a les biblioteques escolars

 

A l’atenció del Director/a,

Benvolguda, volgut,

no sé si sou dels centres que heu cregut en la biblioteca escolar. Des l’any 2005, com sabeu, el Departament d’Ensenyament promou el Programa de biblioteques escolars Puntedu. Un programa que, amb alts i baixos importants ha aconseguit, sense fer gaire soroll que més d’un 25% dels centres d’escolaritat obligatòria tinguin un servei com aquest.

Val a dir que, amb caràcter general, les biblioteques estan ateses per persones compromeses i formades. Actualment, bona part de la renovació pedagògica passa per les seves mans. Cal consignar-ho.

Cada vegada més la biblioteca escolar, sobretot, es configura com una peça imprescindible dins dels centres educatius, com a dinamitzadores de la lectura i del seu aprenentatge. Sóc de l’opinió que les coses s’han fet bé en aquesta temàtica, i sense tirar gaire coets. Us asseguro que els veïns francesos i els anglesos, en els seus primers vuit anys, no van aconseguir el que s’ha aconseguit aquí.

No tot, però, són flors i violes, és clar. Hi ha un punt feble important. Diria que la majoria de les biblioteques escolars que tenim són  més dels seus bibliotecaris i bibliotecàries que no pas dels centres. Mentre aquesta persona sigui al centre no passa res. Però i quan la vida personal o professional el faci canviar de lloc de treball, aleshores què passarà? Qui s’ocuparà de la biblioteca? Com serà atesa? Amb cues horàries d’un rosari de persones?

Aquest és un dels punts més febles de les nostres biblioteques, ara mateix, la seva poca “INSTITUCIONALITZACIÓ”.Justament per això em vaig alegrar molt i molt quan, la setmana passada i en el marc de les V Jornades de Biblioteques Escolars, la responsable del Programa Puntedu, la Cecília Lladó, va presentar un document imprescindible,  llargament esperat i que pretén precisament començar a esmenar aquesta debilitat del model bliotecari: Institucionalitzar les Biblioteques Escolars.

Es tracta de les Directrius i estandards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Resultat d’una colla d’anys de bon treball col·legiat amb la participació de les persones que, ara mateix, en saben més. Ha de ser un document de referència per a totes les biblioteques escolars, exposa quins serveis, recursos humans i materials s’haurien d’oferir aquests establiments. Hi ha orientacions precises tan per iniciar com per mantenir les nostres biblioteques escolars.

No pot ser que les biblioteques depenguin de la bona fe de mestres, a TÍTOL PERSONAL, o de directius. La biblioteca, o és del centre o malament rai, sempre estran a la corda fluixa. Les Directrius i estàndards publicats ajudaran a fer les coses com cal fer-les, com se sap que cal fer-les, a tot el món. Per tant, benvingut sigui un document de “PAÍS NORMAL”.

Us recomano la seva impressió i lectura atenta.

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38547944-4b4c-4f90-b364-ad81076f48fd/directrius_biblio_centres.pdf