Aquesta és la solució, només?

A l’atenció del Director/a

Benvolguda, volgut,

suposo que n’esteu al cas del sidral que s’està vivint al país de l’oncle Sam, no? Resulta que, simplement, van i correlacionen els resultats dels alumnes, i de les escoles, amb una suposada qualitat dels mestres. En funció dels resultats dels alumnes en només dues proves externes, una de llengua i una de matemàtiques, agafen i diuen que tal mestre i tal escola són més o menys bons. I, per acabar-ho d’arrodonir, van i publiciten aquests resultats. Les conseqüències de tot plegat, de segur, que ja us les imagineu, no? Una catàstrofe!
Com es poden fer les coses així? No saben que, probablement, no passarà res de res en relació a la millora del sistema? Bé, una cosa sí que passarà: que rebran els de sempre, els alumnes més desafavorits. Hi ha haurà famílies amb mitjans que agafaran els seus fills i els trauran de l’escola, després de comprovar el seu lloc en el rànquing. Els fills de les classes més afavorides es quedaran on eren, no tindran mitjans per fer la migració escolar. Però, no només això, el govern federal assignarà recursos econòmics i de personal també en funció d’aquest rànquing. Per tant, l’escola dels més desafavorits, tindrà, cada any que passi, menys mitjans. És clar, els que decideixen aquesta mena de coses, allà i aquí, tan se’ls en donen aquests alumnes i les seves famílies.
Ja n’hi ha prou de fer el ruc, per favor. El que fa patir és que aquesta mena “d’idees” corren i volen i qualsevol les agafa al vol. Tan que es volen emmirallar amb el sistema finès, doncs que ho facin, però que ho facin bé, no agafant el rave per les fulles, que se’n diu. Que comencin per fer les coses bé, allí on fa mal, de veritat:Que només es permeti l’accés al grau de mestre als millors de cada promoció, només a aquests.Que als estudiants de la resta de graus que es vulguin dedicar a la docència de secundària, se’ls faci un pla d’estudis adient, didàcticament, a partir del tercer curs.Que les universitats catalanes reconeguin d’una vegada la gran responsabilitat que tenen en els resultats del nostre sistema.De moment, però, suposo que sabeu que, com una cosa, fantàstica, s’ha decidit que els que es vulguin dedicar al magisteri hauran de tenir un mínim d’un SIS en llengües. Com voleu que anem bé?
Tots plegats hi hauríem de pensar de veritat i deixar de tirar-nos pedres els uns als altres. Per aquest camí sempre reben els mateixos: els alumnes.
Després de llegir l’article del País, a veure si coincidiu amb mi?

Gràcies!

Malos profes

LUIS DANIEL IZPIZUA

7 MAR 2012

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/07/paisvasco/1331137890_544128.html


En un artículo publicado en dos números sucesivos de The New York Review of Books, Diane Ravitch hace un análisis comparativo entre las premisas que determinan el actual funcionamiento de la escuela americana y las del modelo de escuela que hoy se nos presenta como ejemplar, la escuela finlandesa. Del artículo de Ravitch quisiera destacar los fundamentos que sustentan el sistema de evaluación de la escuela americana, de sus profesores y sus alumnos.

Ese sistema de evaluación se basa en los resultados obtenidos en los test externos a los que es sometida continuamente la escuela. Como esos resultados no son los deseables, la Administración norteamericana ha dado con un responsable de fácil señalización y que ahorra mayores complejidades de análisis: el profesorado. No hay excusas, según los responsables de la Administración, para que todos los jóvenes americanos puedan alcanzar la capacitación académica requerida y acreditada por los test, al margen de cual sea su origen social o de que padezcan algún tipo de discapacidad. Si no se logra ese resultado universal, alguien tendrá que rendir cuentas de ello y está claro en quien recae esa carga: en el profesorado
Ese sistema de evaluación está resultando devastador para el colectivo de enseñantes, valorado en función de los resultados de los test y sometido a un ranking de eficacia que en algunas ciudades es expuesto públicamente, como recogía este periódico a raíz de que una de esas listas haya sido hecha pública en Nueva York. Por supuesto, los profesores con peor nota son despedidos, de la misma forma que se cierran las escuelas con peores resultados en los test. Las consecuencias de este modo de proceder son nefastas para la estabilidad y continuidad del profesorado con experiencia, y, como subraya Diane Ravitch, si la franja mayoritaria del profesorado en el curso 1987-88 era la de quienes tenían quince años de experiencia, en el curso 2007-08 esa franja era la de quienes sólo llevaban enseñando un año. A los otros no es que los echen, es que se van de un sistema que se les ha vuelto insoportable, como indicaba en The New York Times un profesor, que titulaba su artículo “Confesiones de un mal profesor”.

Naturalmente, ningún representante de la Administración tiene que rendir cuentas de las deficiencias de un sistema que se espera que funcione ateniéndose a las pautas de las corporaciones financieras: competitividad, desregulación y atención a los resultados inmediatos. ¿Diferencias con la escuela finlandesa? En Finlandia no hay otros test que los que el propio profesor realiza; la formación del profesorado es muy exigente, a diferencia de lo que ocurre en EE UU, donde la formación no importa tanto como la performance; en Finlandia la consideración social del profesorado es altísima, en EEUU pobrísima; en Finlandia el profesorado no rinde cuentas, es, sencillamente, cualificado y responsable. Y los resultados están a la v ista.