De què ha de parlar l’Escola?

A l’atenció del Director/a
Benvolguda, benvolgut,

molta gent hi coincidiria, em sembla: el sistema educatiu ha de contribuir a la formació de persones que puguin entendre el seu món i contribuir a la seva millora.I vet-ho aquí que “aquest món”, el nostre, el d’avui, està presidit per dos conceptes: la crisi i la pobresa. No acabo d’estar segur, però, que a les aules, aquests dos temes siguin tractats de manera adient: ni quantitativament ni qualitativa. De ben segur que a molts pares i les mares d’alumnes dels nostres centres l’ombra de la crisi els segueix les petjades, o potser, fins i tot, ja els ha “canviat la vida”. Ho sabem quantes i quines famílies tenim en aquesta situació? Caldria, perquè en aquestes famílies, tingueu-ho per segur, no es parla d’altra cosa que d’impagats, de precarietat laboral, de rebuts bancaris que no es poden atendre, de familiars que estan desesperats perquè fa un any, UN ANY, que es passegen desesperadament a la recerca d’una nova feina.
L’escola NO hauria d’estar al marge d’aquesta realitat. Caldria treballar amb notícies de premsa, estadístiques del Servei Català d’Ocupació, informes d’entitats i associacions que treballen, diàriament i generosa, en la contenció de l’exclusió social. La crisi, però, va de bracet amb la pobresa. D’un dia per l’altre una família s’incorpora a la llista “dels pobres” i se’n va a fer cua per mirar de tenir un lot gratuït d’aliments pels seus fills. L’escola, em reitero, NO hauria d’estar al marge de tot això, si de veritat vol ser una escola, és clar (no n’hi ha prou amb campanyes de recollida d’aliments). Recordo que, en més d’una ocasió, us he parlat de com la crisi i la pobresa colpegen als més dèbils: els infants.
Per això trobo molt interessant que la revista Perspectiva Escolar, hagi decidit dedicar el seu darrer monogràfic a la pobresa. Comproveu, si us plau, el contingut del seu índex. Potser valdria la pena adquirir-la, si és que no hi esteu subscrits ja. Potser us aniria bé per començar a tractar aquests temes amb el rigor i el compromís social que es mereixen.
No cal dir, però, que, com sempre, a criteri vostre.
Gràcies!!
Perspectiva Escolar

Desembre de 2011 / nº360
Monogràfic : Crisi, pobresa i infància

  • La pobresa a Catalunya, un abans i un després de la crisi. Laia Pineda i Anna Tarrés
  • La pobresa infantil i la reproducció de les desigualtats socials. Albert Sales
  • És acceptable que un infant sigui pobre? Jaume Funes
  • Alguns maldecaps a l’escola en el dia a dia. Antoni Poch
  • La pobresa: un tema socialment controvertit i una qüestió didàcticament rellevant. Jordi Nomen
  • Enmig de la crisi. Montse Sintas
  • La Fundació Banc dels Aliments i les escoles. Antoni Dolader