Quèquicom

A l’atenció del Director/a

Benvolguda, volgut,
com probablement ja sabeu, per experiència del vostre centre, els resultats d’escriptura que obtenen els alumnes a les proves de Cb i d’AD són manifestament més baixes que els de lectura. Si més no això, personalment, ho corroboro a tots els centres en els que, enguany, treballo. Unes dades de centre que es diferencien poc de les mitjanes del país en aquesta habilitat lingüística.
No és pas ara el moment de publicitar algunes de les raons que permeten explicar, quasi del tot, aquest resultats.

Aprendre a escriure és bastant més que les relacions so-grafia, de la mateixa manera que saber llegir és molt més que les de grafia so. Si a un infant no se l’acompanya en l’aprenentatge del procés de composició escrita, simplement no n’aprenen. Aprendre a llegir i a escriure són aprenentatges llargs i complexos que requereixen revisar en profunditat el que es fa als centres per tal que els alumnes n’aprenguin, s’ha d’admetre.

Espero que el Departament d’Ensenyament, un cop consolidada l’Estratègia d’Impuls a la Lectura i, per tant, amb garanties d’estendre-la a tots els centres, confio, deia, que abordarà la millora de l’escriptura. Per això em sembla molt necessari publicitar i recomanar el proper reportatge del programaQuèquicom de TV3 dedicarà precisament a fer evident que aprendre a escriure és un procés llarg i complex. De ben segur que s´ho valdrà, si ens atenem a la majoria de reportatges precedents.

Considero que, potser, als mestres del vostre centre, els agradaria saber-ho.

Ara bé, a criteri vostre, com sempre.

Gràcies

“Aprendre a escriure”

No n’hi ha prou de conèixer l’alfabet.

L’escriptura és un acte tan complex que demana anys de pràctica.

O sigui que a poc a poc, i bona lletra!
Emissió, 25 de gener de 2012 a les 21.45

 

http://blogs.tv3.cat/quequicom