Poble gitano

A l’atenció del Director/a

Benvolguda, benvolgut,

Us trameto, adjunt, el “Protocol d’actuació per a la mediació en famílies del poble gitano” revisat i actualitzat, per tal que el feu arribar a qui considereu oportú. Com podeu suposar, la finalitat d’aquest protocol és la de prevenir els conflictes greus que poden sorgir al centre educatiu derivats de les relacions que s’estableixen entre persones de diferents comunitats, en aquest cas entre la comunitat gitana i no gitana. El poble gitano, malauradament, acustuma a veure’s sovint implicat en conflictes escolars. També, malauradament, els centres acostumen a veure’s depassats i impotents per resoldre’ls o bé hi apliquen “mesures generals” que, a la fi, sovint, no fan més que dificultar encara més la possibile solució.

Veureu que es tracta d’un document senzill, però que pot ajudar, si més no a actuar de manera coherent al professorat adscrit al vostre centre. És una guia d’actuació en el cas que es presentin conflictes greus a l’escola i no es puguin resoldre amb els recursos i serveis ordinaris adients.

Salutacions

[scribd id=59557090 key=key-2831e2ygu29f4l8wj3fb mode=list]