Música, mestre!

A l’atenció del Director/a

Benvolguda, benvolgut,

tingueu l’amabilitat de reenviar, de part meva, aquest correu@ als mestres o professors responsables de l’educació musical del vostre centre.

Gràcies.

http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/

La Red Educativa Musical és un nou portal d’ internet que neix amb el suport de l’ITE –Institut de Tecnologia Educativa del Ministeri d’Educació- com a punt de trobada del professorat de música. L’objectiu d’aquest portal és oferir eines per a l’activitat docent mitjançant l’ús de les TIC.

Els seus objectius són:

· Oferir un Portal-Xarxa de professors al voltant de l’educació musical i les TIC

· Oferir serveis, recursos i continguts que contribueixin a una acció didàctica de qualitat en l’ús de les TIC als processos d’ensenyament i aprenentatge de la música.

Per a més informació   REM: Red Educativa Musical”  (font editorial Graó)