Xarxes socials: usos educatius

A l’atenció del Director/a

Benvolgut, benvolguda,

en Jordi Jubany és mestre i antropòleg, entre moltes altres coses. Col·labora habitualment amb el diari ARA. El seu bloc és dels més visitats per persones properes a la nostra feina.
Precisament ahir va publicar-hi una nova entrada dedicada als usos educatius de les xarxes socials. El post inclou, a més, una presentació electrònica d’allò més interessant, breu i ben articulada; oberta, i plena d’enllaços a documents i institucions que us poden permetre a reflexionar amb realisme i rigor a l’entorn del significat i del valor educatiu que han de tenie les xarxes socials. Unes xarxes que els vostres alumnes i les seves famílies, la majoria, empren a diari; igual que la majoria de docent a títol particular.
Un centre educatiu seriós no pot restar al marge d’aquesta reflexió. L’aportació del Sr. Jubany us ho pot facilitar si és que no ho heu començat a fer, encara.

http://mestres.ara.cat/delasocietatdigitalalesaules/2011/05/18/xarxes-socials-i-usos-educatius/

XARXES SOCIALS I USOS EDUCATIUS
JORDI JUBANY
Les xarxes socials existeixen sempre que vivim en comunitat. En formen part les amistats, la família, les persones de la feina, el veïnat… Però ara ens trobem en un moment on s‟estan expandint els serveis de xarxes socials digitals, la majoria dels quals són privatius. Depenent del seu ús es poden tenir experiències només lúdiques, o d‟altres més interessants des d‟un punt de vista personal, educatiu, social i professional.
Els serveis de xarxes socials permeten connectar-se a qualsevol hora amb persones d‟arreu del món. Possibiliten crear grups d‟aprenentatge entre iguals i d‟interessos professionals. Qui les sàpiga utilitzar al seu favor tindrà avantatge en la cerca d‟informació, en la gestió del coneixement i a l‟hora de compartir idees i experiències amb persones afins en una societat canviant. Es poden educar aquestes competències?
En aquests moments, hi ha interessants debats al voltant de si les xarxes han d‟entrar a les aules i amb quines estratègies. Dels centenars de xarxes diverses que existeixen, per a usos educatius es podria optar per a les que ofereixen més garanties de privacitat i seguretat. Una altra opció seria deixar les xarxes a l‟altre costat dels murs de les aules sense aprofitar el seu potencial educatiu, com majoritàriament s‟ha fet amb els mòbils.
VEURE POWER POINT EXTRA:
http://mestres.ara.cat/delasocietatdigitalalesaules/2011/05/18/xarxes-socials-i-usos-educatius/

Gràcies!