webquest

-Que e apres?Les parts dels animals,com posar la veu, escriure en Angles,obrir doquments,guardar doquments,posar imatges de l’internet a un word.

-Que ma costat més?Gravar la veu.

-Que em faria diferent?Que o faria més rapit,perque ja o e fet i fer frases sobre animals.