Proves d’accés

La inscripció a les proves d’accès es va iniciar el dia 13 de març i va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel la COVID-19

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, incorporant totes les mesures de prevenció imprescindibles per a poder realitzar les gestions de forma segura, tant per als treballadors implicats com per a la  ciutadania.

 Calendari:

  • Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020.
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: 5 de juny de 2020.
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses: 19 de juny de 2020.
  • Prova de Cicles Formatius de Grau Mitjà: 25 de juny de 2020.
  • Prova d’incidències Cicles Formatius de Grau Mitjà: 2 de juliol de 2020.
  • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020.
  • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a iesalmata@xtec.cat : del 9 al 13 de juliol de 2020

Mesures de seguretat a respectar:

  • Portar mascareta i mantenir la distància de seguretat.
  • No es podrà compartir el material

Material que han de portar els aspirants.

Més informació a la web del departament.