Proves d’accés

La inscripció a les proves d’accès es va iniciar el dia 13 de març i va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel la COVID-19

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, incorporant totes les mesures de prevenció imprescindibles per a poder realitzar les gestions de forma segura, tant per als treballadors implicats com per a la  ciutadana.

Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020.

 Calendari:

  • Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020.
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: 5 de juny de 2020.
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses: 19 de juny de 2020.
  • Prova de Cicles Formatius de Grau Mitjà: 25 de juny de 2020, prova específica el 26 de juny de 2020
  • Prova de Cicles Formatius de Grau Superior: part comuna 29 de juny de 2020, part específica 30 de juny de 2020.
  • Prova d’incidències Cicles Formatius de Grau Mitjà: 2 de juliol de 2020.
  • Prova d’incidències Cicles Formatius de Grau Superior: 6 de juliol de 2020.
  • Llistat provisional de qualificacions: 8 de juliol de 2020.
  • Llistat definitiu de qualificacions 14 de juliol de 2020.