Estudis

  • ESO
  • BATXILLERAT Ciències i tecnologia.
  • BATXILLERAT Humanitats i ciències socials.
  • CFGM

Gestió Administrativa (LOE).

Sistemes microinformàtics i xarxa (LOE).

Atenció a les persones en situació de dependència (LOE).

  • CFGS

Administració i Finances (LOE).

Integració Social

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE).

Desenvolupament d’aplicacions web (LOE).