continguts

Contingut 1 -Dinàmica dels ecosistemes…

Equilibri ecològic:

  • –  Escalfament global
  •  – Contaminació ambiental
  • –  Desforestació
  • – Canvi climàtic

Contingut 2

Contingut 3