Supercomputació a Barcelona

El major ordinador d’Espanya és MareNostrum, situat al campus de la UPC a BCN. A novembre 2007 només dues instal·lacions el superaven a Europa. I és que el món de la supercomputació és molt competitiu.

MareNostrum (petita)

L’edifici on està situat, la Torre Girona, és una antiga capella d’estil moderniste. Els processadors estan dintre d’una gàbia de vidre.

Torre Girona (BCN)

200 anys de teoria atòmica

en 1808 Dalton va publicar la seva teoria sobre la natura atòmica de la materia i com aplicar-la a la química del seu temps.

.Retrat de John DaltonImatge extreta de la viquipèdia

Els àtoms que Dalton descrivia eren boles massisses, sense estructura interna. No entrava a considerar com es produien els enllaços químics que donaven lloc als compostos. De fet parlava de la part més petita d’un compost amb el mateix terme d’àtom. Imagino que pot ser veia la formació d’un compost com la fusió de dues gotes d’aigua. I és que encara no estava definit el concepte de molècula.

  • Tots els àtoms d’un element són identics, tenen la mateixa massa i les mateixes característiques
  • els elements són fets de petites particules anomenades àtoms.
  • Els àtoms d’un element donat són differents dels de qualsevol altre element, i poden distingir-se pel seu pes relatiu.
  • Els àtoms d’un element poden combinar-se amb àtoms d’altres elements per a formar compostos. Un compost sempre té el mateix nombre relatiu de tipus d’àtom.
  • Els àtoms no poden ser creats, dividits en particules menors, ni destruits en els processos químics. Una reacció química simplement canvia el mode en que els àtoms s’agrupen junts.

Per a simbolitzar els elements feia servir uns signes especial

Taula de simbols de Dalton

Una il·lustració amb pesos atòmics relatius

Simbols de Dalton amb masses atòmiques

El Sól

El Sól vist per SOHO

Segons sembla el Sól està entrant en una etapa d’activitat de taques solars, el que pot tenir conseqüències per a nosaltres. La major activitat implica uns vents solars més intensos i per tant que poden afectar tots els dispositius que fan servir ones de radio. Tampoc seria gaire saludable fer una passetjada per l’espai, els astronautes ocasionals ja esteis avisat…

La màquina Z

Z Machine

Vista d’un generador de raigs X, possiblement el més potent del món.

http://deputy-dog.com/2008/01/04/5-unbelievably-cool-research-facilities/

‘the z machine uses a short burst of intense electricity – only a few 10 billionths of a second long – that forces an ionized gas to implode. the process is called a z-pinch because the pulse creates a magnetic field that squeezes particles in the vertical direction, which math books usually label as the “z-axis.” at the center of the z-pinch, in the space of a small soup can, gas particles race at each other at a million miles an hour. the collisions result in X-rays and extremely high temperatures.’

in 2006 the machine unexpectedly produced plasmas with temperatures in excess of 3.6 billion °f. that’s hotter than the core of our sun.