Projecte: unitat didàctica “EL QUIXOT”

Projecte:       UNITAT DIDÀCTICA “EL QUIXOT”

Àrea principal : llengua castellana

Adreçada a : el grup de nens i nenes de cinquè de primària

objectius principals:          

– realitzar activitats entorn la temàtica del quixot utilitzant  recursos tic.

Unitat didàctica :    EL QUIXOT

– ÀREA: llengua castellana

– CURS: cinquè

– ALUMNES: 11 nenes i nenes

– PARTICULARITATS: la classe a la qual adrecem aquesta unitat és una aula amb onze nens i nenes per la qual cosa ens possibilitat treballar des d’una perspectiva més manipulativa i didàctica. Aquest any han posat a aquesta classe una pissarra digital. L’aula disposa de tres ordinadors i just al costat de l’aula està l’aula d’informàtica amb molts dies lliures per la qual cosa podem treballar allà sovint.

1. OBJECTIUS D’APRENENTATGE

Objectius

– conèixer obres de la literatura universal

– analitzar a partir de la reflexió l’obra del Quixot.

– realitzar produccions pròpies a partir de l’obra d’un autor.

– fer un seguiment del procés d’aprenentatge a través del blog

– aprendre a fer lectura de la imatge com a font de coneixement.

– treballar amb diferents suports la novel.la.

– utilitzar diferents suports informàtics per tal d’ajudar-nos en el nostre coneixement.

– trobar el gust per la lectura

– realitzar un treball cooperatiu i autònom

2. CONTINGUTS

– Les parts de la novel.la

– Confecció d’un conte a partir del treball d’un autor.

– El resum a través de la imatge digital

– El plaer de la lectura a través de la gravació amb diferents músiques de la

nostra pròpia veu llegint un text narratiu.

– La realització del treball de manera cooperativa i autònoma

– Elaboració d’un conte de creació pròpia

3. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

1. (Conversa en rotllana). Fem una rotllana i parlem del Quixot. Quines coses sabem d’ell, quines idees prèvies tenim… Un dels alumnes anirà apuntant a l’ordinador tots els coneixements previs i els guardarem a una carpeta que un cop finalitzat el projecte puguem consultar amb la pantalla digital per tal de compartir tots el que hem anat dient.

2.  Busquem a Internet: El llibre del Quixot. Buscarem a imatges per veure si trobem la caràtula. En cas que no hi sigui la mestra tindrà escanejada la tapa d’una versió infantil del Quixot on aparegui alguna il.lustració significativa.

Realitzarem una lectura de la imatge: a la pissarra digital posarem la imatge de la tapa del llibre escollit. A partir de l’observació de la tapa farem hipòtesis de què pot anar el llibre, quins indicis ens mostra…

Guardarem la imatge a la carpeta del projecte i un nen s’encarregarà d’enviar-la a la resta de companys ja que serà la nostra tapa pel projecte.  

3. Anem a la biblioteca: busquem el llibre del Quixot (una adaptació per a nens i nenes)  i l’agafem  per la classe.

-analitzem les parts, qui l’ha escrit, si té dibuixos, el títol, ….

Amb tota la informació que obtenim de l’observació l’organitzem a una fitxa que formarà part del nostre projecte.

Poc a poc anirem llegint el llibre en sessions a la biblioteca. Llegirem en veu alta i de cada sessió triarem entre tots els fragments o pàgines que més ens agraden i els anirem gravant amb el programa audacity. Un cop haguem finalitzat totes les gravacions farem un muntatge amb música i el penjarem al nostre blog on hi haurà les parts que ens han semblat més maques.

4. El nostre blog: proposem a la classe de fer un blog on explicarem totes les experiències i el procés d’aprenentatge que anem fent entorn del personatge del Quixot. Així doncs apuntarem al nostre blog tota la informació i com descobrim el llibre. Cada setmana un nen diferent descriurà les activitats que hem anat fent. Farem un resum de cada activitat, l’ajudarem de manera oral i posteriorment al nen o nena que li toqui anirà a escriure-ho al blog de la classe.

5. Anàlisi del llibre del Quixot: un cop llegit el llibre farem dos grup.

1. Tindrem uns quants exemplars del llibre i analitzarem les diferents parts més significatives del llibre. Posarem en comú el resultat i acordarem quines són les parts més importants del llibre, d’aquesta manera treballarem el resum.

2. En el moment que tenim consensuades les parts més importants (com per exemple la part dels molins, …) repartim els diferents moments del llibre i els plasmem en una fotografia digital.

Per preparar la fotografia haurem de definir:

– els personatges que apareixen

– les posicions que han de tenir (farem dibuixos per ajudar-nos en el nostre disseny de la fotografia)

– el material que necessitarem (algun mural, vestits…)

Un cop fetes les fotografies tindrem el resum del llibre per imatges. Buscarem a internet il.lustracions d’aquestes mateixes seqüències i penjarem els resultats al nostre blog. La nostra feina ens ajudarà a motivar a la lectura del Quixot a la resta de l’escola.

Amb aquestes fotografies podem editar un video a partir de les imatges digitals utilitzant el window movie maker i així explicar la imatge també amb lletres, creant un resum virtual.

6. El Petit Escriptor, l’Storybook Weaver: un cop hem treballat el text del Quixot ara ens convertim en escriptors i amb l’ajuda d’aquest programa, el petit escriptor dissenyem la nostra història i la il·lustrem.

Prèviament farem un resum del que volem escriure, seguint un guió que repartirem:

  • – definirem el personatges (secundari i principal)
  • – el context (on, quan, com)
  • – definirem a grans trets la història que volem
  • – triarem les fòrmules dels contes que ens agraden (inici i final de conte)

Un cop fet el treball previ elaborarem el text en brut i posteriorment el realitzarem a través del programa, el petit escriptor. Serà un treball per parelles.

Els resultats els exposarem amb el canó i els presentarem a la resta de l’escola la diada de Sant Jordi.

7. Semblances i diferències: Farem un paral.lelisme entre els nostres contes i el Quixot. Buscarem les semblances i diferències i ens posarem a la pell de l’escriptor Cervantes.  Les nostres aportacions quedaran reflectides al nostre blog.

8. Activitats entorn l’obra “el Quixot”: a internet hi ha moltes activitats lúdiques per treballar i comprovar el coneixement de l’obra. Un cop finalitzat el projecte podem acabar amb algunes d’aquestes propostes.

http://quixote.tv/escuela1.htm

activitats clic

http://clic.edu365.com/db/listact_en.jsp?area=lleng&idioma=es&text_titol=

http://clic.edu365.com/llistes/clicnews/clicnews13.htm

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23333&p_ex=el%20quixot (per veure un video, Edu 3)

 4. METODOLOGIA:

La unitat es desenvoluparà atenent els diferents ritmes que es generen a l’aula. Utilitzant les noves tecnologies ens possibilita l’atenció d’aquests diferents ritmes ja que permeten el treball autònom i per tant adequar el ritme de cada nen i nena  a les seves necessitats.

5. RECURSOS EMPRATS:

– La pissarra digital

– Lectura de la imatge

– Internet

– El blog

– Fotografia digital

– L’audacity

– Edició d’un video a partir del Window movie maker

El Petit Escriptor, l’Storybook Weaver

– El canó

6. PROCEDIMENT  D’AVALUACIÓ:

L’avaluació es portarà a terme d’una manera contínua i es realitzarà a partir de la participació a classe i de la realització de les diferents activitats.


 REFLEXIÓ FINAL

Així doncs la unitat didàctica que proposo penso que, com a resultat d’ulititzar diferents recursos que ens heu proposat al llarg del curs, afavoreix la motivació per treballar en concret aquesta unitat però és extrapolable a qualsevol unitat. Es converteix el treball en tasques molt més manipulatives, que arriben als alumnes fàcilment ja que són molt gràfiques alhora que engrescadores. Són activitats complexes ja que requereixen d’un domini de l’ordinador però que, més lluny de desanimar als nens i nenes o costar per l’esforç que requereixen es converteixen en tasques que de seguida els motiven.

Per altra banda la utilització de diferents recursos et possibilita treballar molt més enllà, amb imatges, videos, activitats que sense aquests recursos seria impossible només amb el paper i el llibre.

A partir de recursos com el canó o la pissarra digital ens possibilita poder donar a conèixer a l’hora el nostre treball. Ens dóna un objectiu final per tota la nostra tasca. I no parlem del blog, que ens permet, des de l’aula, conectar-nos amb el món!!!!. I tot això aprenent pel mateix preu!.

Ainhoa Guerrero

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *