Xarop per la tos

Realització d’un problema a l’aula

mates, problemes