Benviguts a la competència digital

La LLEI 12/2009, del 10 de juliol regula l’adquisició de les competències bàsiques en l’àmbit digital que han d’assolir els alumnes, tant a l’educació primària com a l’educació secundària obligatòria.

La competència digital ens persegueix a tot arreu, oi? I ens perseguirà! Les competències digitals són d’àmbit transversal i estan vinculades a totes les àrees curriculars. Per tant, cal tenir-les sempre en compte dins del currículum i de totes i cadascuna de les matèries.

Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació primària.

Competències bàsiques de l’àmbit digital. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria.