Ments prodigioses

PRESENTACIÓ:

Hola som…els ments prodigiosos.

(Aquí posar el logo)

ELS CÀRRECS DEL NOSTRE EQUIP: secretari/a: ayesha, coordinado/ra:jhonatan