Els Pandicorns

Aquí escriurem informació sobre els alumnes de 1er i 2on d’ESO de l’Aula d’Acollida que conformem aquest projecte educatiu.