Ments prodigioses

hora   Dilluns    Dimarts   Dimecres   Dijous       Divendres
8:30-9:30 Angles Angles Naturals E.fisica        Castella
9:30-10:30 Catalá Optativa Mates   AA       Tutoria
10:30-11:30 Plastica Castella   AA   AA        Socials
11:30-12:00 Pati Pati Pati    pati Pati
12:00-13:00   AA Mates   AA Angles       Etica/ Religió
13:00-14-00   AA   AA   AA Plastica        Optativa
14:00-15:00 Esmorza Esmorza Esmorza Castella
15:00-16:00 Mates Naturals
16:00-17:00 E.Fisica Socials