Avaluacions

L’avaluació és la nostra eina per a veure com anem aprenent i quina és l’evolució del nostre aprenentatge del català.

Per això hem d’atendre a les habilitats bàsiques que ens permetran assolir un nivell adequat dins del marc europeu de les lengües europees. Tractarem d’aconseguir el nivell A2 com a mínim.

Habilitats bàsiques:

Comprensió Oral (CO)

Comprensió Escrita (CE)

Expressió Oral (EO)

Expressió Escrita (EE)

Interacció Oral (IO)

Interacció Escrita (IE)

Fadwa Abdrrahim Diergo Sarmiento
Fouad Doubaa Alejandro López
Youyou Huang Aracely Denise Moreta
Jessica Borisova Jasmin Parmar
Nuria Patricia Herbas Adiarki Cuevas
Aya Doubaa
Alejandra Claros
Jaela Cisneros