Pas intermedi

Observar exemples de l’activitat proposada

Una vegada els alumnes hagin vist alguns exemple els qüestionaré si els sembla una tasca interessant per saber si el seu nivell de motivació és gaire elevat o no.

Vídeo

Que veig?

Què sento?

Què m’agrada?

Què no m’agrada?

Plantejament inicial

Tasca que proposo per a l’aula:

Realització d’una activitat amb el Movie Maker (programa d’edició de vídeo) on els alumnes crein un vídeo del seu país d’orígen on hi combinin les fotografies que ells creguin més interessants i també l’himne del seu país.

El resultat es penjarà al bloc de la classe.

Objectius

Que els alumnes adquireixin certa autonomia en l’ús d’internet i la recerca d’informació.

Atendre la diversitat de l’aula d’acord amb les dificultats de cadascú.

La creació i publicació d’un vídeo al bloc de la classe.

Prèviament hauré d’explicar als alumnes què és el Movie Maker i com funciona. També cal mostrar-los alguns exemples perquè n’extreguin idees.

Finalitat

Que tots els alumnes intentin sentir-se el millor possible en aquest nou país.

Presentació

Aquesta activitat està pensada perquè els meus alumnes de l’aula d’acollida es vagin familiaritzant amb les TIC.

No serà una tasca fàcil ja que a l’aula no estem dotats de massa ordinadors però intentaré que al llarg del curs tots hi participin.