projecte pedagògic

L’escola Gaia és una escola de recent creació que comença el seu segon any de vida. Som escola no directiva i posem la mirada en l’infant com a protagonista del seu procés d’aprenentatge. Volem donar resposta a la diversitat i oferir camins diversos perquè l’infant pugui construir el seu propi aprenentatge a partir del joc, l’exploració, l’autoconeixement i la relació amb la resta de persones de la comunitat educativa.

L’escola s’organitza mitjançant ambients d’aprenentatge amb propostes pensades per experimentar, descobrir i despertar l’interès dels nens i les nenes, tenint en compte les diferents maneres d’aprendre (propostes manipulatives, sensorials, artístiques…) Els infants poden accedir de manera autònoma, respectant els ritmes i interessos individuals.

En el nostre dia a dia, el creixement personal de l’infant, es nodreix també de les estones que es comparteixen en grup afavorint sempre un clima relaxat, acollidor i segur.  

Acompanyem els infants des del respecte i amb una mirada amorosa, fent valdre la seva llibertat en la manera de fer, i establint al mateix temps els límits necessaris per a sentir-se protegits. És així com pensem que es genera l’entorn adequat per a poder accedir a un aprenentatge significatiu.


FORMACIÓ

En cap moment estem sols, l’acció individual és il·lusòria”

Alejandro Jodorowsky

Entenem la formació continuada de tot l’equip Pedagògic (equip de mestres i equip del migdia) com una font de creixement, de comunicació  i de cura cap a l’escola que volem. Aquestes s’entenen com el punt de partida, d’un treball que volem que continuï i que formi part del que respira la nostra manera d’entendre l’educació (infants i adults).

Decidim començar la nostra formació de la mà de la Pedagogia Sistèmica. Una formació des d’una perspectiva educativa que ens ajuda a no jutjar els vincles i les situacions de conflicte i viure-les com una situació d’aprenentatge per a totes les parts. Ens ajuda a acompanyar amb presència als infants i entendre millor les seves relacions familiars. A comunicar-nos amb ells de manera respectuosa, sense expectatives o judicis.

Per tal de continuar el nostre recorregut de manera coherent aprofundim també en l’acompanyament a l’educació infantil des d’un enfocament sistèmic i respectuós amb la idea d’enriquir i consensuar amb tot el professorat un dels pilars del nostre projecte educatiu que és l’acompanyament respectuós dels infants i de les famílies a l’escola.

Iniciem també una formació que neix d’una de les bases fonamentals de la nostra escola que és l’autoconeixement, mirar-nos i mirar els altres, adults i infants; l’art d’escoltar. Aquest incidirà de manera directa en el dia a dia dels ambients. Un procés d’escolta de la nostra presència per prendre consciència en el fet d’estar aquí i ara.

En sintonia al que considerem tan important per a nosaltres com és una escola inclusiva on tothom nodreix i suma a l’escola, col·laborem amb el Programa d’escoles per a la igualtat i la diversitat que potencien unes actituds i uns comportaments en les relacions que fan efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte en els infants.


PRINCIPIS ESSENCIALS

Amb la riquesa dels camins de totes les persones de l’equip i des de l’aprenentatge que seguim construint plegades, posem la mirada en alguns dels aspectes que formen part de l’essència de l’Escola Gaia i que ens permeten acompanyar el creixement dels infants de l’escola en aquest espai compartit.

  • Aprenentatge Significatiu, Directe i Vivencial. Des de l’escola partim d’allò que els infants ja saben, de la seva història i recorregut abans de compartir moments amb nosaltres. Anem construint els aprenentatges mitjançant la immersió plena i vivencial d’aquests.
  • Aprendre des del plaer i la seguretat. Els infants s’obren als aprenentatges quan senten que podem confiar en l’entorn i en les persones que hi conviuen amb ells. L’ésser humà d’ençà que neix vol descobrir, vol aprendre, és quelcom innat en tots nosaltres. Des de l’escola afavorim un clima sa i segur per tal que l’infant se senti còmode i lliure per deixar-se meravellar per tot un món per descobrir.
  • Una Escola que cuida. L’acompanyament emocional dels infants i adults. Entenem aquesta com una segona llar on els infants i adults que hi som, no només hi treballem sinó que hi vivim. Per aquest motiu volem que hi sigui un espai d’escolta, de resolució de conflictes que ens ajuden a  créixer i de respecte, on llibertats i límits hi convisquin en equilibri i a on cadascun de nosaltres pugui ser tal com és.
  • Autoconeixement del nostre jo i dels altres. “Estar aquí i ara”. La nostra presència en el món condiciona la manera de viure i gestionar les relacions amb els altres i amb l’entorn. Des de l’escola considerem que és fonamental desaccelerar els ritmes i parar-nos a atendre. Hem de prendre consciència i escoltar-nos per poder escoltar als altres.
  • L’escola Democràtica. Afavorim els moments de conversa i de trobades amb el grup. Moments que aniran creixent juntament amb els infants i que esdevindran espais de participació i treball cooperatiu.
  • La Mirada Sistèmica. Aquesta perspectiva de les relacions humanes, ens ajuda a no jutjar els vincles i les situacions de conflicte i viure-les com una situació d’aprenentatge per a totes les parts. Ens ajuda a acompanyar amb presència als infants i entendre millor les seves relacions familiars. A comunicar-nos amb ells de manera respectuosa, sense expectatives o judicis.