el paper de les mestres

El rol dels adults i professionals que treballem a l’escola, es basa en l’acompanyament dels infants i no en la transmissió de coneixements i normes. No incidim en la manera de fer de les nenes i els nens. Som al seu costat, presents, observant i mantenint la seva llibertat de ser i de créixer emocionalment.

En aquest sentit, per a nosaltres és vital en primer lloc, el coneixement d’un mateix, que consisteix a escoltar-se per poder cuidar amb presència els infants. La mirada sistèmica i respectuosa de les nenes i els nens de l’escola, l’infant vist en la seva globalitat i com a part de la seva història familiar, així com entendre que cada infant és diferent i per tant les seves necessitats també ho són.

És fonamental per a les mestres que som a l’escola anar creant els vincles que ens uneixen amb ells i elles i ens ajuden a caminar al seu costat en aquest procés de maduració i aprenentatge.


L’OBSERVACIÓ A L’ESCOLA

L’acompanyament de les mestres en aquest camí d’aprenentatges se centra en una observació directa i contínua coneixent de manera molt propera els processos dels infants, identificant en quin moment estan, i sabent com hem de plantejar el pas següent per garantir que sigui un aprenentatge significatiu.

Aquesta observació directa, permet que tots els espais de l’ambient estiguin ben preparats perquè l’aprenentatge es generi atenent els objectius de l’etapa  posant atenció a la vida i la transformació del grup i de les propostes.

El fet de tenir els materials exposats a disposició i a l’abast, permet que cada nen o nena sigui el gestor dels seus propis processos de desenvolupament en el coneixement amb un adult que l’acompanya.