Activitats de recuperació curs 2017-2018

LES ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ S’HAN DE FER A MÀ EN UNA LLIBRETA O EN FULLS .

  • RESUMEIX ELS CONCEPTES SEGÜENTS: reproducció, gàmeta, material genètic, cèl·lula haploide, cèl·lula diploide, cromosoma, divisió cel·lular, dotació cromosòmica, cariotip, cromosoma autosòmic, cromosoma sexual, cromosomes homòlegs, cromosomes heteròlegs, Gegor mendel, lleis de Mendel, Genètica, gen, al.lel, dominant, recessiu, homozigot, heterozigot,  herència amb dominància/recessivitat, herència intermèdia, herència amb codominància, herència lligada al sexe, determinació genètica del sexe en l’ésser humà, trastorns genètics, ADN, mutació, MRU, MRUA, força, pes, força normal, força de fregament, força resultant, llei de la conservació de l’energia, lleis de Newton.
  • ESCRIU LES FÓRMULES I UNITATS DE: espai, velocitat, temps, acceleració,  pes, força normal, força de fregament, forces igual direcció i igual sentit, forces igual direcció i diferent sentit, forces perpendicular,pes en un pla inclinat, energia cinètica, energia potencial, energia mecànica, alçada, velocitat. 
  • PROBLEMES: fes un problema on hagis utilitzat cada una de les fórmules que hem estudiat al llarg del curs ( una fórmula un problema) així com també un problema amb cada tipus d’herència que hem treballat a l’aula.

RECORDEU QUE EL DIA DE LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE HEU DE PORTAR ELS DEURES, XUL.LETARI, LLAPIS/BOLI, REGLE I CALCULADORA

BON NADAL

FELIZ NAVIDAD

MERRY CHRISTMAS

შობას გილოცავთ

з Нараджэннем

메리 크리스마스

Maligayang Pasko

FEINA D’ESTIU

pissarra_estiu124

AQUÍ US DEIXO LA FEINA QUE HEU DE FER PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA DE CIÈNCIES:

  • RESUMEIX ELS CONCEPTES SEGÜENTS: reproducció, gàmeta, material genètic, cèl·lula haploide, cèl·lula diploide, cromosoma, divisió cel·lular, dotació cromosòmica, cariotip, cromosoma autosòmic, cromosoma sexual, cromosomes homòlegs, cromosomes heteròlegs, Gegor mendel, lleis de Mendel, Genètica, gen, al.lel, dominant, recessiu, homozigot, heterozigot,  herència amb dominància/recessivitat, herència intermèdia, herència amb codominància, herència lligada al sexe, determinació genètica del sexe en l’ésser humà, trastorns genètics, ADN, mutació, MRU, MRUA, força, pes, força normal, força de fregament, força resultant,
  • ESCRIU LES FÓRMULES I UNITATS DE: espai, velocitat, temps, acceleració,  pes, força normal, força de fregament, forces igual direcció i igual sentit, forces igual direcció i diferent sentit, forces perpendicular, 
  • FER ELS CONTROLS DEL SCIENCE BITS DELS TEMES QUE S’HAN FET.Recorda que per cada control tens 60 minuts i que acabat aquest temps s’acabarà.