Notícies

Què pot fer l’alumnat amb els blocs?

Publicat el dia 07 d'octubre de 2012

Els blocs són l’instrument idoni per exposar idees, treballs i experiències de l’aula als companys d’altres cursos, a altres escoles, a les famílies i a la comunitat educativa, en general. L’elaboració dels articles i decisions dels temes acostumen a ser compartits entre els alumnes, el que augmenta la seva capacitat d’anàlisi i argumentació crítica del temes tractats. El treball en equip els capacita en l’organització de la feina i en les habilitats i estratègies col·laboratives.

Què es pot fer amb un bloc d’aula?

- pot ser un bloc temàtic d’una matèria de curs des d’una perspectiva molt motivadora, creativa i audiovisual
- com a recurs de la tutoria de classe, donant informació a temes transversals, afavorint la interacció i aportant comentaris
- per elaborar tasca didàctica progressiva (crèdit de síntesi, treball per projectes, treballs de recerca...)
- com a eina organitzativa de la vida d’aula, llistant i temporitzant tasques i activitats
- per comunicar i il·lustrar les feines i situacions escolars (sortides, festes...) a les famílies
- com a diari de classe o revista d’aula

A quina etapa educativa?

Des d’educació infantil fins a batxillerat i cicles formatius, els blocs d’aula són de gran interès. Poden canviar les persones redactores. Si en els cursos d’infantil, els blocs d’aula són administrats i creats per les persones adultes que estan al càrrec de l'alumnat, a l’etapa de primària pot haver un progressiu traspàs de redactors. L’alumnat té, molt possiblement, un grau de competència digital que li permet encarregar-se dels articles, tenint en compte la redacció, la qualitat i l’interès dels continguts.

Aquesta notícia no té comentaris

Envia un comentari

Has d'estar validat per enviar comentaris.