Llista de blocs que tenen el descriptor recursosaula.