Llista de blocs que tenen el descriptor comenius.

TítolPropietariAltres descriptors
ZER EL MONTSEC. c5007840
toldra mespada escola general
Bloc Comenius a8042780
technecat.org - Aula datzet tecnologia blocaula robotica tecnologies tecindustrial
Projectes Internacionals sllengua anglès francés pap sdle llenguesstrangeres
2008- Any del Diàleg Intercultural sllengua projectes interculturalitat europa sdle
Digital Competence and e-inclusion anglès projectes projecteeuropeu pap sdle llenguesstrangeres internacional plurilingüisme oapee
La formation Continue sllengua projectes europa visitadestudis aulacollida sdle llenguesstrangeres internacional oapee
Learning Languages Through ICT sllengua europa visitadestudis aulacollida llengüesstrangeres sdle internacional
Formation continue des enseignants 2012 sllengua projectes teaching learning francés europa formació llengüesstrangeres pap sdle internacional oapee visitaestudis
The Social Dimension of Language Learning sllengua teaching learning language europa exchange visit study training pap sdle internacional oapee visitaestudis
ROBOSTEM. 2nd Challenge datzet anglès projecte robotica tecnologies
Comenius a Finlàndia oventosa educació especial educatiu escoles pisa finlàndia psicòleg
Language learning spaces: diversity and transversality nlorenzo english anglès teaching learning language europa clil aicle formació pap sdle internacional oapee visitaestudis studyisit llengüesestrangeres
Projecte Comenius 2012-14 lcayon mapes exercici videoconferencia googleaps
Projecte Comenius jgraci42 escola anglès ensenyament