Llista de blocs que tenen el descriptor assessoramenttaclc.