03.- La teva mirada és molt important.-

Pots veure la lluna sostinguda per una rama o una altra interpretació que tu creus més certa i evident. Les creences a vegades ens enganyen. Sols pots fer-te una idea i una crítica de qualitat si abans vius la vida i sents que les creences estan per ajudar-te a viure , mai viure per les creences.

L’autor del 3B

Una roca pot destruir la teva casa o al contrari pot ser l’ocasió per fer la casa més forta que mai.

02.- Principis del 3B. ADN dels valors i jocs cooperatius creatius.-

En el nostre comportament hi ha diversos nivells de resposta o d’iniciativa.

El primer nivell el quotidia i el que no gastem energia.

El segon nivell el que ens demana més concentració

I el tercer nivell el que suposa una Alta Decisió de Nivell, que farà possible com l’aigua saltar del Nivell al 2 i d’aquest al 1 pero millorant les competències bàsiques.

 

 

Com una escala, sempre per baixar em de pujar, en qualsevol aprenentatge per ser competent precisa pujar (entrenament) per després tenir més agilitat en la dinàmica de nivells de resposta.

Cal pujar o trobar-se en el nivell més alt, el 3  per passar al 2 i després a l’ 1.

Per això li diem 3B, el tercer nivell de l’agilitat en la dinàmica de rols alternatius i seqüencials amb nuclis de continguts, tasques i competències bàsiques transversals. També nuclis de respostes, de propostes i d’apostes segons els jocs cooperatius que es dedueixen i es construeixen pels mateixos jugadors/res. Tot al voltant de saber ser, saber estar, saber i saber fer.

El 3B serà presentat en les sisenes jornades Cooperis de Tarragona:

http://blocs.xtec.cat/003b/2012/09/21/calendari-actualitzat-dia-hora-lloc-ponents-temes-interessant-per-a/

 

01.- Coimplantació del 3B: Acció de plantar de forma cooperativa el 3B.-

El 3B és una eina d’interès social i públic, sense cap finalitat comercial ni lucrativa (l’autor. 01-10-12).-

3B

“Com un arbre on les branques respiren oxígen, som els individus i el tronc és la part comuna que dona a les arrels de l’alimentació afectiva i de la identitat social”.

Accions conjuntes

Puntuacions diferenciades en factuals, personals i d’equip

Seqüenciació de la tasca

Visualitzar, tocar, expressar, escoltar

Producció cooperativa creativa: es sap el que ha fet cadascú.

Utilitat comunicativa i social del producte

Esforç del treball cooperatiu i al final festa en escena i expectació.

00.- Fem camí amb el 3B. El full de ruta a l’aula i al centre.-

 

Cadascú fem un camí personal i professional sol/a, amb ajuda i en cooperació

Tenim perspectiva de les nostres aspiracions i decisions personals i d’equip. Mai som un ramat sinó pastors de les nostres vides.-

En cooperació com moltes coses de la nostra vida primer s’ha de sembrar per a florir i arribar al fruit desitjat. Els resultats per cooperació.-

La cooperació no és fàcil, ens omplim la boca de paraules com equip, cooperació….Hem de travessar un túnel i encendre els llums de les nostres atencions i a la fi començar a fer tasques cooperatives.

I al final si la llavor, les flors i les condicions han estat bones, tindrem els fruits que ens mereixem.

Al final descobrirem que el 3B és cooperació com aquest concert que ha d’anar tots a una, però que tots tenen l’oportunitat de dur a terme tasques d’aprenentatge i de creixement personal i col.lectiu de passar per tots els rols i al final sempre aprenem més que sols ens quedem en el nostre rol que en sabem més. I com sabem toquem l’aparell musical que ens va més bé.

Amb el 3B és triple bé:

1.- Bé al cooperar en el que sabem fer millor

2.- Bé cooperar en l’aprenentatge col.lectiu de dur a terme totes les tasques i descobrir les nostres limitacions

3.- Bé en la inclusió de les meves competències. Bé en cooperar en l’aprenentatge personal que arribo a saber més si faig el que m’ és més fàcil, si faig tots els rols i els provo, aprenent en cas necessari a assumir rols que em són difícils i que amb l’ajuda dels altres puc dur a terme i si aquestes tasques les aprenc amb més agilitat les aplicaré més en qualsevol moment de la meva vida.

Que més dur a terme entre tots aquest bloc, si així ho fem a part de ser un bon exemple farem una producció cooperativa creativa, és en els fets cooperants i no en les paraules on comença ja la nostra cooperació.-

3B.ie: 3B a l’institut i a l’escola.-

Aquest bloc estarà elaborat per la col.laboració del professorat que porta a terme l’experiència 3B de coimplantació del 3B a l’institut i a l’escola.-

Sempre de tres, un o una portarà més la iniciativa.

L’arrel de la cooperació és que tots/totes fem de tot i el poder no estigui mai en un de sol/a.

A la realitat sempre el/la més lider dirigirà també més .

Però tothom tenim el dret de viure i experimentar tots els rols de la cooperació, per tenir la dignitat de dir que fem cooperació.-