Idees clau de l’ús dels blogs en educació

Whyblogging.com, és un arxiu audiovisual creat amb la intenció de ser un punt de trobada per iniciar-se en els blocs, compartir experiències i cercar utilitats i metodologies adients per a la seva utilització en entorns educatius i de recerca. Entre d’altres es pot trobar un vídeo que recull ‘tres entrevistes fetes a Tíscar Lara, José Luís Orihuela i Ismael Peña-López, parlant de la utilitat dels blogs en entorns educatius i de recerca’

Comments are closed.