ÀREES

ordenador

 • Mantenir una contínua activitat educativa a les diferents àrees (matemàtiques, llengües, c. Medi, Anglès…).
 • Activar l’interès. Els alumnes estan molt motivats en utilitzar aquests materials, i la motivació és un dels motors de l’aprenentatge, ja que incita a l’activitat i al pensament. D’altra banda, la motivació fa que els estudiants dediquin més temps a treballar.
 • Promoure un aprenentatge a partir dels errors. El “feedback” immediat a les respostes i les accions dels alumnes permet als estudiants conèixer els seus errors just en el moment en què es produeixen i generalment el programa els ofereix l’oportunitat d’assajar noves respostes o formes d’actuar per superar-los.
 • Desenvolupament de la iniciativa. La constant participació per part dels alumnes propicia el desenvolupament de la seva iniciativa ja que es veuen obligats a prendre contínuament noves decisions davant les respostes de l’ordinador a les seves accions. Aquesta interaccióels atrau i manté la seva atenció.
 •  AJUDA’M A APRENDRE A LLEGIR (Clica dins del dibuix)

Aquesta pàgina està adreçada a aquells nens que a 1r encara els hi està costant assolir la lectoescriptura.

ni_o_escribiendo.jpgrtyu

 

 • ATIVITATS DE REPÀS DE TOTES LES ASSINATURES (Clica dins del dibuix)

PIQUEU DINS DEL DIBUIX, SELECCIONEU EL CURS DE 1R I EL TEMA (HI HA 12 TEMES AMB UN NÚMERO MÉS ELEVAT EL GRAU DE DIFICULTAT AUGMENTA).

niño-ordenador-210x201

 • JUGA AMB LES MATEMÀTIQUES (Clica dins del dibuix)

 • ACTIVITATS DE LECTO-ESCRIPTUA PER APRENDRE JUGANT (clica dins del dibuix)

 • ACTIVITATS DE CONEIXEMENT DEL MEDI (Clica dins del dibuix)

 

 • ACTIVITATS DE LENGUA CASTELLANA (Clica dins del dibuix)

 • I SPEAK ENGLISH ( Clica dins del dibuix )

Go to Top