Els nens i nenes de primer han de llegir cada dia a casa el llibre de lectures que portin dins de la motxilla. Anirem alternant cada dia els dos llibres que tenen de lectura.

Els alumnes a mesura que siguin capaços hauran de marcar les lletres que enganyen al llibre de català. Per tal d’aconseguir una lectura més comprensiva. Primer haurem d’acompanyar als nostres fills/es per descobrir aquelles lletres que ens enganyen i les marcarem conjuntament amb llapis. Les que no trobeu les descobrirem a classe. A mesura que passi el temps, es faran uns grans experts/es en descobrir-les per si mateix/a.

Quan es realitzi el repàs de la lectura a casa, s’hauran de fer les activitats que hi ha al final de cada història.

Aquests llibres no es poden quedar mai a casa, ja que sinó el nen/a no
podrà repassar la lectura a l’escola.

De dilluns a Dijous hauran de portar SEMPRE un dels dos llibres a la motxilla, ja que de 8:45h a 9h30 farem lectura individualitzada. Si l’alumne no el porta o arriba tard, aquell dia no llegirà i no podrà repassar la lectura a l’escola.

Si la pàgina llegida porta la data sense interrogant ( 17-9-21) vol dir que l’ha llegida bé i l’ha passada. Per tant haurà de repassar a casa la següent pàgina.

Si la pàgina llegida porta la data amb un interrogant (17-9-21 ? ) vol dir que encara no l’ha llegida correctament i que s’ha de tornar a repassar a casa.

Els alumnes que encara no tinguin un nivell òptim de lectura hauran de repassar amb els llibres que utilitzaven a P-5 (QUADERN DE LECTURA PALAU 1, 2 i PARAULES, segons el nivell en què es troben). En aquests casos és molt important el reforç diari tant a casa com a l’escola per tal d’aconseguir un nivell adequat com més aviat millor. Aquests alumnes que encara estan aprenent amb els quaderns PALAU, han de guardar els llibres de lectura a CASA. No fa falta que els porti a l’escola. Els primers dies d’escola s’us comunicarà per quin llibre de lectura van els vostres fills/es.

 

 

 

 

 

Gràcies per la seva col·laboració.