• començament de les classes en horari de matí i tarda

13 de setembre del 2021

  • Vacances de Nadal

del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 ambdós inclosos

  • Vacances de Setmana Santa

del 11 d’abril al 18 d’abril de 2022 ambdós inclosos.

  • Acabament de les classes en horari de matí i tarda.

22 de juny de 2022

(Així mateix tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i els dos dies de festa local.)