Presentació

Vídeos de la XIV Jornada anual

Fotos de la XIV Jornada anual de la Xarxa de competències bàsiques

Des de fa 15 anys, la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) aplega docents amb voluntat de repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els seus centres, una tasca que esdevé complexa i que requereix temps i reflexió.

La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre ha estat una de les eines per compartir reptes, neguits i experiències i ha propiciat la creació d’espais pedagògics. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres i enriquir-se mútuament.

L’objectiu de la jornada de la Xarxa Cb d’enguany ha estat reflexionar sobre el valor i els fruits d’aquesta formació entre iguals i en xarxa, i mostrar algunes de les experiències dels centres al voltant del treball per projectes com a manera d’aconseguir aprenentatges autèntics i l’assoliment de competències.

Canvi o transformació? Sols o acompanyats? Comencem uns quants? Aquest vídeo recull alguns testimonis sobre el valor de la formació entre iguals en el si de la Xarxa de competències bàsiques.

La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 50 centres: 30 escoles i 20 instituts:

Mapa dels centres de la Xarxa Cb