Sessió 8 Imatge

La sessió anterior vam fer una petita sortida pel mig d’Olot durant. Cada grup tenia un recorregut diferent durant el qual s’havien d’anar fent fotos relacionades (o no) amb el llistat de temes que anirem treballant.

Durant la sessió d’avui, cada grup haurà de fer una tria de les imatges realitzades i editar-les si fa falta. Tindreu la primera hora per preparar una presentació amb les fotos realitzades per comentar-les davant del grup. Aquesta presentació l’haureu de penjar a la tasca del Classroom corresponent.

Algunes preguntes que podeu respondre per realitzar l’exposició:

  • Per què vau fer la foto?
  • Què volíeu representar?
  • Vau realitzar altres intents per aconseguir aquesta imatge?
  • Heu editat la fotografia? Què li heu fet?