REUNIONS

REUNIONS AMB PARES I MARES

Abans d’iniciar el curs els tutors de P-3 mantindran una entrevista amb els pares o tutors dels seus alumnes. Aquesta entrevista pot fer-se després de matricular els xiquets i xiquetes a l’escola.

En iniciar el curs es faran reunions d’escola o classes. Cada centre de la ZER decideix segons els grups que té com fer aquesta reunió inicial.

Cada tutor convocarà almenys una entrevista amb els pares o tutors legals de tots els alumnes del seu grup.(Segon trimestre).

REUNIONS DE LA ZER 2015-2016

Claustres: Seran convocats per la directora de la ZER i habitualment es faran els dimecres  de grups de treball de 14 a 15h , llevat de casos excepcionals. Es celebraran un cop cada dos mesos en cas que sigui necessari. Les dates previstes són:

8 de setembre                    4 de novembre

3 de febrer

20 d’abril                               29 de juny

Consell Escolar: Es celebrarà un mínim d’un consell escolar  per trimestre. Es celebraran a les 16:10 de la tarda, excepte casos excepcionals.

Grups de treball: Es reuniran els mestres de tota la ZER els dimecres :

23 de setembre               7 i 21  d’octubre      4 i 18 de novembre

2 i 16 de desembre         20 de gener              3 i 17 de febrer

2 i 16 de març                 6 i 20 d’abril            4 i 18 de maig

1 de juny


Els mestres de cada escola es reuniran al menys 1 cop a la setmana per coordinar-se, fer claustre d’escola, elaborar materials dels grups de treball.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top