Sant Jordi 2018. Agraïments, comentaris i altres coses.

Primer de tot, vull agrair la participació de tots aquells que han escrit un article per a aquest concurs; ja sé que hi ha una bonificació però el cas és que aquesta no és motivació suficient per tenir opinió pròpia i exposar-la públicament. Si no hi hagués una reflexió prèvia, per molts punts que us donés no sortiria res d’una certa qualitat.

Tanmateix vull agrair als membres voluntaris del jurat (Macario Bandrés, Estela Salvador, Mario Durán, Josep Presas, Jose Calaza i Lluís Nicolau) per l’esforç, no gratificat materialment, de llegir i valorar els treballs. El fet que hi hagi aquest tribunal dota d’una objectivitat als premis que jo sol no podria assolir mai. Gràcies, companys.

Ara m’agradaria comentar els articles premiats i opinar jo també una mica. Seguiré un ordre temàtic, ja que d’aquesta manera el comentari serà més coherent.

Començaré per l’article de la Laura sobre els límits del consumisme. Aquest tema me’l va suggerir un alumne, que després no ha participat al concurs, i el vaig incloure per què penso que hi hauríem de reflexionar més sovint: és paradoxal que anem a manifestacions, fem accions solidàries, participem de projectes a ONG’s o apadrinem un nen al tercer món i tot això amb un Iphone a la butxaca o unes sabatilles Nike o Adidas als peus. El paradoxal és que difícilment trobaríem una acció per millorar la justícia al planeta més senzilla que deixar de consumir determinades marques que no preserven el medi ambient, que produeixen sense respectar els drets laborals o, fins i tot, es nodreixen de l’explotació infantil, o, més greu encara, directament es beneficien de conflictes bèl·lics.

L’article de la Laura té la virtut de plantejar aquests temes no només com un al·legat, sinó fent una descripció de la vida quotidiana de qualsevol de nosaltres. Vull destacar també la qualitat literària de l’article: la correcció argumentativa no ens ha de fer oblidar que també cal que sigui agradable de llegir. Aquest article presenta uns arguments formalment correctes i, a més, la seva lectura produeix plaer.

Continuaré comentant els dos articles sobre la legitimitat de la desobediència civil.

Aquest tema me’l va proposar l’actualitat, de fet, estic per dir que me’l va imposar l’actualitat. Fa mesos que em ve a la memòria que quan jo estudiava batxillerat es va començar a discutir sobre si era convenient o no que Espanya entrés a formar part de l’OTAN, recordo que els meus professors van organitzar un debat públic on es van contrastar els arguments en un i altre sentit i, amb tota la normalitat del món, els alumnes vam tenir al nostre abast raons per poder prendre una decisió de forma autònoma al referèndum que es va convocar uns anys més tard.

Quan vaig plantejar els temes per a aquest concurs vaig pensar en la situació política actual i en l’autocensura que molts docents ens hem imposat a les aules per por de les famoses acusacions d’adoctrinament o ,senzillament, per no provocar malentesos o no discutir amb els nostres companys… que senzillament és impensable que s’organitzi un debat públic a l’Institut sobre la situació política actual, tot plegat em va portar a proposar aquest tema i, afortunadament, s’ha produït el debat.

La Oumaima ha defensat el dret a la desobediència civil. La seva exposició és correcta des d’un punt de vista formal i demostra una bona capacitat a l’anàlisi i la síntesi de les raons que la porten a la seva posició. Al final, seguint les argumentacions clàssiques del liberalisme, reforça la seva tesi apel·lant a l’existència de drets inalienables… Drets inalienables? Per què? Per la voluntat de Déu? Per una llei natural?

Aquesta possible apel·lació a una justificació metafísica es pot considerar el punt fluix de l’article de la Oumaima i és, precisament, el que considero més interessant de l’article del Luis: la llei és legitima per la voluntat dels ciutadans i, per tant, no es pot apel·lar a una instància superior a aquesta voluntat. Aquest article no té la correcció formal de l’anterior, és més dispers, però és més incisiu a l’hora de defensar la seva posició. També té la virtut d’examinar els possibles posicionaments abans de prendre partit.

La meva opinió, ara sí, és favorable a la desobediència civil. En la situació actual i sense sortir dels esquemes del liberalisme clàssic, hi ha, com a mínim els següents motius que legitimen la desobediència:

 • L’estat actual no és legítim pel que fa a la seva fundació: la Constitució de 1978 va ser aprovada en un clima d’amenaça militar, amb grups extremistes armats i actuant (ETA i GRAPO però també la Triple A o els Guerrilleros de Cristo Rey) i amb seriosos dubtes sobre la fiabilitat de les dades del cens electoral. És fàcil concloure que no es donaven les condicions òptimes per al consens i que, per tant, caldria dur a terme una revisió del text i sotmetre’l de nou a la seva aprovació.
 • L’estat actual és un dels estats europeus en els que els diferents partits polítics i altres estaments, que inclouen la família reial, acumulen més cassos de corrupció (més de 900) i, per tant, és legítim el dubte respecte a les intencions dels partits en el poder.
 • L’estat actual presenta símptomes d’una molt baixa qualitat pel que fa a la separació de poders, especialment pel que fa a la independència del poder judicial respecte a l’executiu, molt especialment pel que fa als membres dels tribunals més alts (suprem, constitucional…).

Així, segons els teòrics del liberalisme, aquests serien motius per la dissolució de l’estat i la seva refundació. En cas de no apartar-se del poder, es podria considerar que els poders executiu i legislatiu estarien incomplint el pacte de fundació i ens eximiria d’obediència.

He remarcat que aquest posicionament partiria dels supòsits de la teoria liberal pel senzill motiu que aquesta és la teoria bàsica que vertebra les diferents ideologies dels partits més conservadors de l’arc parlamentari. De fet, jo no comparteixo completament el plantejament liberal (és una teoria del segle XVII) i, òbviament, des de plantejaments més contemporanis la desobediència civil encara està més justificada… però aquest no era el tema del concurs i això sí que podria ser delicte.

Sant Jordi 2018, Accèssit: És legítim desobeir una llei injusta? Autoria: Luis A. Andaluz

El motivo de debate, el cual hoy nos trae aquí, no es otro que afirmar o negar la legitimidad en la desobediencia de una ley calificada como injusta. No nos precipitemos en la resolución de esta cuestión ya que de manera superficial podría parecer simple de ser respondida, es decir, en apariencia cualquiera podría decir si o no amparándose en la moralidad y/o en la concepción de justicia en la cual hayamos sido educados , que por otra parte es distinta en cada tipo de sociedad, cultura e individuo. Lo que quiero decir es que en el fondo de esta pregunta de lo que estamos hablando es si hay algo por encima de las leyes que nos permitan dictaminar si esta es justa o injusta, si existe una moralidad y/o razón  capaz de calificar objetivamente algo como justo o injusto, y en el caso de hallarse, si esta seria capaz de darnos la legitimidad necesaria para desobedecer la ley.

Encuentro  dos puntos claves en esta encrucijada, por una parte la existencia de la legitimidad   para   desobedecer  y  como segundo punto pero igual de importante, el como y por que le ponernos la etiqueta de justo o su contrario a algo. Es decir, realmente seriamos capaces de encontrar una definición dela idea de justicia, teniendo en cuenta que esta también sirva como algo por encima de la legalidad,  que sea totalmente objetiva y sin lugar a la duda, que no  nos lleve a un debate y compartamos dándola por verdad universal.

Siguiendo la estructura de la pregunta empecemos  por el primer concepto.  A  mi parecer la desobediencia civil si es legitima, ya que vivimos en una estructura social en la que los que tienen el poder  son los representantes previamente elegidos por el pueblo, y este ultimo es el que predomina en numero. Por lo tanto el gobierno ha de respetar los intereses de los civiles ya que es gracias a ellos que están donde están (intereses que hay que tener claro que no serán compartidos por todos pero, al menos habrían de ser los de la gran mayoría, que por otra parte como vemos hoy día parece ser que no se cumple y tan solo se tienen en cuenta los de aquellos capaces de comprar a los elegidos representantes, es decir una minoría influyente). Dicho esto, veo que la desobediencia es totalmente legitima, ya que si tu delegado pretende haceros llevar una indumentaria que a la clase no le convence, no acabarías por  desobedecer? Ya que el esta ahí por decisión vuestra y del mismo modo que se le ha dado el poder para representaros, se lo podéis quitar. Como observamos el delegado pretendía imponer sus intereses creando una regla que, pasado al tema referente de la pregunta correspondería una ley, y al no respetar vuestros intereses habrías desobedecido.

Pero como estoy diciendo son intereses y  en ningún momento hablamos de una moral que nos parezca justo o injusto. Y es que aquellos que se amparan en una falsa moralidad para desobedecer no son mas que hipócritas que no son capaces de asumir que lo que pretenden es defender sus intereses y lo ocultan detrás del concepto ‘’justo’’ como algo superior a ellos mismos y la ley.

Lo que nos lleva al siguiente punto. Podemos referirnos a justicia como las leyes que rigen una sociedad y por otra parte el concepto justo o injusto referido mas bien a una moral colectiva, que puede o no coincidir con la legalidad. Lo segundo acaba siendo una convicción social.

Desengañémonos, en ser verdad que algo puede ser justo de manera como pretenden aquellos que dicen de algo ser injusto, seria algo de lo que no podríamos debatir ya que daríamos, con lógica, como cierto, de la misma manera como  aceptamos que 1+1 da como resultado 2. Encontramos que este concepto no es absoluto y esta sujeto a interpretaciones personales dando como resultado un concepto relativo. Seria muy engañoso enmascarar la legitimidad de desobediencia a un concepto que nos pretenden pintar como absoluto y que acaba siendo una mera opinión personal. Si este fuera el caso, a  un personaje que le parezca injusto no poder matar lo acabaría   haciendo por desobedecer  lo que le  parece injusto.  Tal como he dicho a esa persona eso le parece injusto,  que no es lo mismo que eso sea injusto.  Como vemos no tenemos nada que nos permita dictaminar con lógica aque algo sea justo o no.

 Por lo tanto aquellos que aseguran que es legitimo desobedecer cuando la ley es injusta,  yo les respondería que no son mas que  hipócritas que intentan otorgar la legitimidad de desobediencia a un concepto por encima de la legalidad que para nada es racional, cuando en realidad no son capaces de aceptar que pretenden imponer sus intereses. Estos tanto da que beneficien el conjunto social o no, acaban siendo intereses. Así que no seamos como ellos y  aceptemos que la legitimidad de este acto recae en el caso que la ley no beneficia, respeta o agrede los intereses del conjunto social mayoritario.

Sant Jordi 2018, 1r premi: És legítim desobeir una llei injusta? Autoria: Oumaima Seddik

Per saber si la desobediéncia és o no legítima, hem de conèixer què és el que hem d’obeir, si es que realment hem d’obeir alguna cosa.

Obeim alló que comporta una instància superior a nosaltres. En una societat com la nostra, “democràtica”, l’única cosa que crec que pot trobar-se per sobre d’un individu (en termes no religiosos) és la llei. La llei recull tots els drets, deures i llibertats dels qui conviuen en una mateixa regió. Podem dir que es troba per sobre de l’ésser humà perquè es la única que dicta de manera clara i, per què no dir-ho, lògica, tot i que no necessàriament justa, el que es pot o no fer. Amb això, em sorgeix una nova pregunta:

Perquè no podem fer segons quines coses, si se suposa que som uns ésser lliures, i sobretot en democràcia? Doncs perquè afortunadament no vivim sols en el món. Hi ha d’altres individus que, al igual que nosaltres, precisen del respecte pels seus drets, que es troben per sobre de les nostres llibertats. És a dir, si volem ser lliures hem d’acceptar que no som els únics que ho volen, i que si la resta no té llibertats, tenint en compte que tots els éssers humans som iguals, nosaltres tampoc tenim dret a tenir-ne.

Amb això estem afirmant que la limitació de les nostres llibertats és beneficiosa per tothom, fins i tot per a nosaltres mateixos. Llavors, es pot considerar correcte que hi hagi una moral dictada que les limiti, però no de manera indefinida.

El més important a l’hora de promulgar una llei o de votar-hi a favor és que garantitzi la protecció dels nostres drets, com ara ho són les llibertats d’expressió, ideológiques, de protesta, etc. Amb això vull dir que hi ha drets que es troben per sobre de la llei. En el moment que aquesta atempti contra ells, la desobediència serà legítima.

Si observem els fets més destacats de la historia, ens trobem amb les revolucions, que són moviment en massa de desobediéncia civil. La gent que hi participà es manifestà en contra d’una legislació que consideraven injusta (i avui dia pocs en dirien el contrari). Per tant, gràcies a aquest moviment d’oposició a les normes avui vivim en millors condicions.

I si ens centrem en l’actualitat, també trobem actes de desobediéncia civil (o com a mínim és el que se’ns fa entendre), justament al nostre territori. Les accions dutes a terme pels grups independentistes mesos enrere constitueixen per alguns un atemptat contra la justícia (o més ben dit, la constitució, que podria debatir-se si es tracta o no del mateix concepte), l’única instància que determina el que està bé o malament.

Però per d’altres (i m’hi incloc) és totalment legítim saltar-se aquesta justícia si es considera injusta, per dues raons; la primera, potser més insignificant, és que s’ha d’acceptar que la nostra constitució no és perfecta, per les condicions en la que s’ha redactat (el règim de procedència dels seus redactors, per exemple, avui dia no es considera precisament just). La segona i última, però més important és, com hem dit abans, que la societat té un conjunt de drets inalienables, entre els que es comprèn el dret a decidir sobre el seu propi futur.

Sant Jordi 2018: Els drets animals. Autoria: Liz Ramos

Nosotros, los seres vivos racionales nos diferenciamos de los otros seres vivos por nuestro carácter de analizar las cosas y sacar un provecho a ello para nuestro bien, y no solo con eso, no nos conformamos y vamos a más.
En un principio, nuestros antepasados solo se preocupaban en alimentarse para poder sobrevivir, pero debido a nuestra inconformidad hemos querido mucho más.

Ahora si analizamos todos estos actos, y los comparamos con los actos de otros animales, por ejemplo en junglas, ellos se matan con otros animales para poder alimentarse, o simplemente por jugar, pero ellos no son conscientes de lo que conllevan sus actos a diferencia de nosotros, que supuestamente somos seres vivos que analizamos mucho las cosas, y se sabe que nosotros no solo matamos para alimentarnos, si no, para poder comercializar.

Dicho todo esto, considero que el hecho de comer animales es el ciclo de la vida, pero en lo que no estoy de acuerdo es el hecho de matar a una gran masa de animales por el simple hecho de venderlos para poder comercializar y así ganar dinero; entonces no es solo para comer, y no conformes con eso, los seres racionales crearon ambientes basados en junglas; y digo basados porque en estos lugares los animales no tienen el derecho de estar libres; donde se encuentra animales encarcelados y donde los seres racionales van a disfrutar viendo como supuestamente viven, cuando sabemos perfectamente que no son su hábitat exacto, y que estos lugares no son más que otra manera de seguir obteniendo más dinero.

Yo considero que es necesario comer comida animal tanto como la vegetal, pero solo deberíamos comer lo necesario, es decir, lo que nuestro cuerpo necesita y no de más. Y también me gustaría añadir que si algún animal hace lo mismo, es decir, come a alguna persona, no se le debería de sacrificar porque es obvio que ellos no valoran sus actos, no son conscientes de ello.

En conclusión, sí podemos sobrevivir y respetar los derechos de los seres vivos que consumimos si tenemos en cuento todo lo dicho anteriormente.

 

Sant Jordi 2018. Els drets dels animals. Autoria: Laura Peral

Com podem observar avui dia la majoria de la població mundial menja carn, en canvi un percentatge molt més minoritari són vegetarians o bé vegans.

Però… som conscients del maltracte que reben els animals que consumim? Podem sobreviure i respectar els drets dels éssers vius?

Per poder respondre a aquestes preguntes hem de tenir en compte els drets dels animals, pensem que són éssers pel nostre consum i ens oblidem que no deixen de ser éssers vius, per això hauríem de tenir en compte el respecte cap a ells, el prohibiment del maltracte i actes cruels, la no explotació animal…etc

Entenc que hi hagi persones a favor de l’alimentació animal, a l’igual que jo, gràcies a les qualitats que ens proporcionen forces avantatges ja siguin vitamines, proteïnes…

Però són avui dia la majoria d’animals els que pateixen per condicions precàries un maltracte innecessari i que molts desconeixem.

Des del meu punt de vista, si es conegués el tracte pel qual han de passar els que acaben essent els aliments que mengem, aquest provocaria un impacte i canviaria radicalment. El transport dels animals, els seus tancaments massius en indústries que són veritables inferns per ells… I no només vull parlar del consum gastronòmic, sinó esmentar un més injust com és la utilització d’aquest per la creació de la matèria tèxtil, que és totalment innecessari.

Antigament, les persones només matàvem els animals per sobreviure i això d’alguna forma no alterava el cicle de la naturalesa, però en el que realment s’ha convertit és en un negoci que cada vegada proporciona més diners a tots aquells que el controlen. És una indústria que busca proporcionar un gran nombre de bestiar en el menor temps possible sense importar les formes per dur a terme el procediment.

En la meva opinió crec que tot té un límit, i el maltracte animal el supera. Els actes desmesurats cap a aquests haurien de ser penalitzats.

Hauríem de fer veure a tothom que els animals són éssers vius i que no existeix cap cicle de naturalesa que tinguem dret d’alterar, hem de tenir en compte la decadència d’aquesta qüestió i així seguirà essent mentre no s’apliquin mesures contra els que només veuen als animals com a únic producte per una gran empresa.

San Jordi 2018: Els drets dels Animals. Autoria: Alejandra Ayala

“Sóc una persona defensora dels animals i els seus Drets” Què hi ha al teu plat? ¿No és un animal? On són els seus Drets? Quin criteri utilitzes a l’hora de triar a qui defensar? Quina diferència hi ha entre un gos i un porc? I entre un toro i una vaca?
Sé que el procés de conscienciació és difícil, requereix temps, però el que em rebenta és la hipocresia moral. En quin moment la teva consciència ha normalitzat la cruel i innecessària matança de porcs, vaques, peixos…? És que ells senten menys? És que no mereixen ser lliures? PER QUÈ? Com és de gran l’ego de l’ésser humà que ha decidit quins animals sotmetre al seu paladar en contra d’una llibertat que diuen predicar? Per què? Alguna vegada t’has preguntat quina mena de vida estem donant només per haver-nos autoproclamat la raça superior? Superior de què? On és la teva ètica ara? ‘’Jo no puc veure aquests documentals de les granges que em dóna molta pena.” L’egoisme manté la teva consciència tranquil·la a costa de tapar-te els ulls davant d’una crueltat que estàs mantenint, fa pena, oi?
Està comprovat que es pot sobreviure sense menjar animals, hi ha molta gent que ho fa i viuen més sa que els que mengen carn. Sóc conscient de que hi ha gent que no pot seguir una dieta només a base de verdures, llegums i cereals per temes de salut, aquests son casos aïllats, però la immensa majoria de nosaltres no tenim res que ens ho impedeixi. Això em fa pensar en una amiga que va ser vegetariana durant un any però va deixar de ser-ho perquè el metge li va diagnosticar escassetat de ferro. Em va afectar molt quan era petita perquè sempre deia que de gran volia ser vegetariana però clar, tampoc no volia patir cap malaltia. Fa poc li vaig preguntar a aquesta amiga sobre la dieta que seguia i em va dir que no li agradava gens la verdura i que menjava poca… i ho vaig entendre. Molta gent, com la meva amiga, culpa a les dietes vegetarianes quan hauria de culpar-se a si mateix. Crec que el problema principal de les persones (que mengen carn) és l’egoisme. La gent menja carn per 4 raons: hàbit, tradició, convivència i sabor. Cada vegada que li dic a una persona que sóc vegetariana, em diuen que no ‘’podrien viure’’ sense menjar formatge. Formatge o fuet, o qualsevol tipus d’embotits. Es tan gran el nostre egoisme com per no deixar de matar animals simplement per un tros d’embotit?
De vegades, quan acompanyo a la meva mare al mercat per a comprar peix (peix que es menjarà ella, jo no menjo peixos perquè, si, també són essers vius i, si, també tenen sentiments) veig a mares tapant els ulls als seus nens perquè clar… els nens no poden saber que els peixos tenen ulls. Peixos que es menjaran en les pròximes tres hores. Tampoc poden veure que els conills penjats tenen potes i cara. Us fa ‘’fàstic’’, oi?
“Es que la carn està massa bona.” Menjar estant en pau amb tu i amb el món i amb la consciència tranquil·la, sap molt millor.

Sant Jordi 2018: Podem sobreviure i respectar els drets dels éssers vius que consumim? Autoria: Laia Orozco

En aquesta societat lliure de creença i pensament, el tòpic dels drets dels animals s’està convertint en un tema interessant i rellevant. Són moltes les notícies que cada vegada més informen sobre les crueltats humanes; com pot sobrepassar els límits l’home i com, injustament, sofreix en silenci l’ésser viu. Actualment estem assabentats dels abandonaments de gossos i gats, del malestar de cavalls, vaques…, de les festes tradicionals on els animals són utilitzats com a diversió. Aquests successos ja no passen desapercebuts i, fins i tot, ja s’han creat associacions i organitzacions en contra d’aquests fets i que tenen com a objectiu protegir-los i manifestar els seus drets.

Per contra, no tot es compleix dins lo pactat. Tal i com indiquen els articles dels Drets d’animals, tots ells neixen i tenen dret a l’existència, a més a més de viure en total llibertat dins el seu ambient natural corresponent. Per tant, com podem respectar-los si finalment violem els seus drets sacrificant-los i consumint-los?

Honestament, no els respectem. Ens contradiem quan sentim llàstima i pena per ells, per veure’ls i saber quin serà el seu final, el qual no importarà temps després ja que nosaltres mateixos els ingerim per benefici propi. Malgrat però, i dins la seva condició, els grangers els han d’oferir una estança i un benestar digne. Han de ser nodrits correctament i cuidats amb estima. En alguns vivers els porcs, per exemple, han de sentir dol quan els marquen amb ferro candent, al contrari que les ovelles que les posen com una mena d’arracada amb una etiqueta i que no dol tant. Altre exemple de crueltat és quan han de ser transportats; en algunes granges amunteguen els animals, els xuten i són llançats amb força violència dins els camions. Els pollets són separats de les seves mares i si són mascles els eliminen sense miraments, en canvi, les gallines són utilitzades com a ‘’màquines de donar a llum’’ sent inseminades artificialment  una i altra vegada.

Això no succeeix amb gossos o gats. Quan a la televisió vegem granges ens mostren la típica granja amb un verd prat, un granger feliç, tot en funcionament, etc. Però la realitat és una altra i no convé ensenyar-la. L’ésser humà només pensa en els diners i en allò que és material, però què fer si és això el que et dona el pa de cada dia? Clarament no podem sobreviure a això, altra cosa important és que l’home ha de menjar de tot. No pot estar vivint a base de verdura o solament peix perquè l’organisme necessita de tot. Aquests aliment ens proporcionen ferro, fòsfor, proteïnes, calç i altres propietats més. Totes elles són importants i sense aquests animals no podríem obtenir-les ni funcionar bé.

Sant Jordi 2018, 2n premi: Los límites del consumismo. Autoria: Laura Araujo.

Son las siete de la mañana cuando suena la alarma que programé anoche. La detengo y salgo de la cama. Mi primer instinto es desbloquear la pantalla de mi teléfono. Entonces, decido revisar mis redes sociales, llenas de mensajes como “No dejes escapar ni un segundo de este precioso día” o “Buenos días. Que tengas un día maravilloso”. Entonces me dirijo al metro para poder llegar al instituto. De camino veo a la misma gente que publicó los mensajes anteriores, con caras largas por las pocas ganas que tienen de ir a trabajar. Las calles, decoradas con carteles publicitarios, observan el mar de personas estresadas que caminan a estas horas por ellas. Entonces llego al andén, donde se escucha el sonido metálico de los raíles del metro, el tic-tac de los relojes y los pasos apresurados de las angustiadas personas. Todo se mueve, sin saber muy bien a donde.

Entonces subo al metro, y lo único que encuentro en este son personas con los ojos pegados a las pantallas. Entonces me llega un olor desagradable, juraría que huele a sueños olvidados. Este hedor se mezcla con el aroma de caros perfumes.

Después de este monótono trayecto, por fin llego al instituto. Aquí la popularidad se basa no en las personalidades, sinó en aquello que poseemos, ya sea un Iphone, o las últimas Nike de ciento veinte euros. Aquí si no sigues las modas te quedas atrás y puedes observar de lejos como según crecemos vamos asimilándonos más a esos hombres con los que me cruzo cada mañana. Aquí nuestras ambiciones pasan de ser deseos de poder hacer aquello que nos hace felices a querer triunfar, vencer y ganar dinero sin importar el precio.

Y después de horas encerrada en ese edificio por fin puedo irme a casa. Al llegar enciendo la televisión. Ese objeto que nos ha hecho creer a todos que algún día seriamos millonarios, actores famosos o estrellas del rock. Entonces acaba el programa que estaba viendo y empiezan a salir anuncios. Esos que nos hacen desear tener coches, ropa, tecnología de última generación y cientos de cosas mas que no necesitamos, pero que nos motivan a trabajar para poder seguir comprándolos.

Entonces vuelvo a mirar mis redes sociales y veo la foto de una chica con un vaso pequeño de Starbucks porque no le llega el dinero para pedir uno más grande, pero al ser tendencia no pudo resistirse a comprarlo. Sigo bajando y veo la foto de un compañero, vestido con las zapatillas Nike a juego con una sudadera de la misma marca.

Horas después vuelvo a la cama, programo la alarma y espero que otro día vuelva a empezar.

Esto me lleva a preguntarme hacia dónde se dirige nuestra sociedad. Basamos nuestra felicidad en cosas materiales. Nuestro objetivo se basa en obtener “me gustas” y visitas en las redes para poder ganar fama. Realizamos trabajos que no nos gustan para poder comprar carísimos productos que ni siquiera necesitamos.

Quizá si levantáramos la cabeza y viéramos más allá de las pantallas podríamos descubrir los problemas que esto está provocando.

El consumismo ha sobrepasado los límites y los consumidores nos refugiamos diciendo que es positivo ya que manifiesta el incremento de la renta de cada individuo y que ayuda a las sociedades a desarrollarse. Olvidándonos así de todas aquellas personas que no tienen dinero para poder consumir.

Y es que uno de los problemas que provoca el consumismo en nuestra sociedad es la distinción entre clases y la distribución de las riquezas. Es decir, el principal requisito para consumir es poseer dinero, si no tienes no puedes entrar en esta sociedad. En el caso de que tengas, el nivel de participación en el consumo dependerá de la cantidad que poseas. De esta forma, cuanto mas dinero tengas mas cantidad de productos y de mejor calidad podrás adquirir. Por lo tanto, los productos que compras determinan tu clase social.

Otra excusa que utilizamos los consumidores es que el consumo aumenta la calidad de vida de las personas. Esto no es mas que una mentira que nos han hecho creer. Y yo pregunto, ¿el consumismo mejora la calidad de vida ¿de quién?

¿De los países productores? Aquellos que fabrican los productos gracias a la barata mano de obra. Aquellos donde no se preocupan por la salud ni los derechos de los trabajadores, solo de la producción rápida y barata.

¿O de los países consumidores? Allí donde empiezan a haber problemas de superpoblación que provoca una crisis de recursos. Ya que cada vez utilizamos más energía para poder producir, provocando así la escasez de agua que afecta a países pobres que ni siquiera son participes de la sociedad de consumo.

En mi opinión, deberíamos ver más allá de la publicidad, las modas, los productos, las pantallas… y acabar con el consumismo desmesurado.

 Esta en nuestras manos crear nuevos productos y promover nuevas prácticas que ayuden a crear una sociedad concienciada con estos problemas, que no consuma más recursos de los necesarios y que reduzca la huella ecológica que estamos dejando.

Considero que haciendo esto no solo mejoraríamos el ambiente en el que vivimos, sino que también nos ayudaría a disfrutar de la vida, ya que pasaríamos a dar más importancia al ser que al tener y esto nos haría mas felices.

Sant Jordi 2018: Podem sobreviure i respectar els drets dels éssers vius que consumim? Autoria: Khadija El Ghazi

Personalmente considero que tanto esos animales como nosotros que venimos de ellos no tienen los mismos derechos, sino que diferentes.

Este problema ya viene desde pequeños al no enseñarnos a comprender, respetar y amar a los animales como un ser humano. Por el desconocimiento del humano y el menosprecio a los animales y el solo pensar en nosotros mismos, lo que nos ha llevado a cometer crímenes continuos contra el animal.  

¿Estos animales están en este mundo para ser maltratados ? Es evidente que no, porque están para vivir como nosotros, en libertad en su propio ambiente natural, terrestre,  acuático y a reproducirse. Paremos un momento, a pensar en los pobres animales que no tienen culpa de nada y siempre estan recibiendo por parte nuestra solo cosas malas en vez de cariño.

La causa de que a día de hoy cada vez la gente se radicaliza con el hecho de que ellos no tienen porque sufrir para que otra persona salga beneficiada, feliz. Pero siempre habrá alguien que se sacrifique para que otra esté bien. Es obvio que podemos sobrevivir sin comerlos, personas que sin comerlos puede nutrirse bien de otros alimentos.

En resumen, el ser vivo es un ser que tiene que tener esos derechos que un ser humano tiene, la principal que nadie le quite la vida.

Sant Jordi 2018. Els límits del consumisme. Autoria: Andrea Requena

A dia d’avui la realitat és que la gran majoria no som conscients de les conseqüències que provoca el consumisme a nivell global. Realment la paraula ‘’consciència’’ és la clau per la qual no volem veure la realitat, i es que o no som totalment conscients o ens neguem a acceptar-la.

D’una banda no ens adonem de tot el que pot provocar el simple fet de comprar un telèfon mòbil, ja siguin enfermetats produïdes per les ones radioactives que desprenen, per altres com l’adicció, conseqüències mediambientals..etc

Sincerament més que drets laborals m’aproparia a parlar sobre greuges mediambientals, tot i que no puc oblidar d’esmentar que en molts païssos els drets laborals dels treballadors, ja sigui de la fabricació d’un simple mòbil, la producció dels materials tèxtils, o les hores invertides inhumanament al treball que hi ha darrere del consum, és extremadament inmoral i innacceptable. Però és cert que quan vas a comprar, mai vols veure més enllà del producte, sinó que ens allunyem de la realitat.

D’altra banda el medi més perjudicat és el nostre propi planeta, i és que les noves tecnologies no només aporten coses profitoses, sinó que també destrueixen la terra i la contaminen. Davant d’aquesta situació, nosaltres no fem esforços per millorar i ens adherim a veure tot més llunyà del que realment està, és a dir, no ens preocupem perquè no hem notat a primer contacte aquestes conseqüències.

En la meva opinió tot això sorgeix degut a la despreocupació, i començarà a canviar en el moment que siguem conscients.

En resum, no hi ha pitjor cec que el que no vol veure.

Sant Jordi 2018. Propostes de temes.

Sembla que ja s’acosta Sant Jordi i, com cada curs, convoquem un concurs d’articles d’opinió sobre una sèrie de temes. Jo proposo tres temes, si vols fer un article sobre un tema que no estigui aquí recollit, consulta-m’ho i en parlem:.

 • Els límits del consumisme: quan comprem un mòbil, som conscients dels greuges mediambientals que provoquem, dels atemptats contra els drets laborals que impliquen la seva fabricació, de les morts per guerra que provoquen? 
 • Els dret animals: podem sobreviure i respectar els drets dels éssers vius que consumim?
 • En el 3r centenari del naixement d’Henry David Thoreau, autor de La desobediència civil  (1848): És legítim desobeir una llei injusta?

1- Pot participar qualsevol alumne de Batxillerat i de 4t d’ESO de l’Institut  Maria Aurèlia Capmany.

2- Per concursar cal presentar un article d’opinió escrit a doble espai, amb una extensió màxima de dues cares, en català o castellà. Els treballs s’han de lliurar a Jesús Gómez per mitjà del correu electrònic (jesus@institutcapmany.cat)

3- Els treballs s’han de signar amb nom i cognoms (que només coneixerà l’administrador del bloc) i seran publicats al bloc (sota pseudònim) tot identificant-los com a treballs de concurs.

4- La data límit per al lliurament dels treballs és divendres 6 d’abril de 2018L’administrador es reserva el dret de publicar o no qualsevol treball lliurat fora de termini.

5- Tots els alumnes podran puntuar tots els treballs presentats excepte el propi. Les puntuacions s’efectuaran com a comentaris als articles publicats i seran publicades anònimament. El jurat tindrà en compte les puntuacions dels alumnes.

6- El jurat valorarà la coherència, originalitat i correcció de les argumentacions, així com la riquesa lèxica i la correcció tant en la redacció com en l’ortografia. S’aplicaran els mateixos criteris de censura als treballs de concurs que a la resta d’articles i comentaris del bloc.

7- S’atorgarà un primer i un segon premi, el valor del qual serà idèntic a la resta de premis atorgats als diferents concursos literaris de la diada. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi.

8- Els premis es lliuraran al llarg de les celebracions de la diada de Sant Jordi.

Hitler o Stalin? Autor: Daniel Punzano

Ayer vi un vídeo bastante extraño, en el que parodiaban la figura de Stalin. Aunque yo ya sabía quién era y lo que hizo, me surgió la duda siguiente:

¿Por qué siempre se pinta a Hitler como lo peor que le ha pasado a la historia, y se deja tan de lado lo que hizo Stalin?

¿A qué viene esta pregunta, os cuestionareis? Bien, todos hemos sido bombardeados con libros, películas, y demás entretenimiento sobre la dictadura de Hitler, y lo que esta ejecutó sobre Alemania. Los nazis mataron a mucha gente, eso está claro; se calcula que aproximadamente, entre 15 y 17 millones de personas. ¿Pero a cuantas mató Stalin? Bien, en este sentido Stalin fue un buen rival para Hitler, ya que se calcula que mató a entre 23 y 26 millones de personas. Aunque nada de esto se compara a la exorbitante cifra de 78 millones de Mao Zedong.

Posiblemente os haya sorprendido, al igual que a mí, el hecho de que Hitler se quedó atrás respecto a los regímenes “comunistas” de sus contemporáneos. Entonces, ¿por qué se tiene una visión tan mala de Hitler en comparación a los otros “dictadores” de la época? ¿Por qué se le da tanto énfasis a la crueldad de este régimen y no a la de los otros? Voy a proceder a enumerar las razones a las que he llegado a través de una profunda reflexión:

Posible razón número 1- Crueldad

Stalin mandó a los Gulags a por la gente que no apoyaba el “Comunismo” (pongo la palabra comunismo entre comillas, porque considero que estos regímenes no se deberían llamar comunismo, y me parece muy injusto que a una persona comunista [yo no lo soy] se le pongan como ejemplo los regímenes de la Unión soviética o de China para criticar sus ideales políticos). Esta medida, pese a ser cruel y absolutista, daba opción a que estas personas rechazaran sus ideales políticos y aceptaran el régimen de Stalin, y así no ser enviados a los Gulags. En cambio, Hitler no daba opción: si eras judío, poco podías hacer.

Esta teoría tiene bastantes agujeros, pero me ha parecido conveniente exponerla, porque creo que es un matiz interesante. Bueno, eso y que prepara el terreno para la segunda razón, que a mi gusto, es mucho más interesante y consistente que esta.

Posible razón número 2- U.S.A

Creo que no es especulativo decir que U.S.A tiene un poder desmesurado; no solo a nivel militar, sino que sobre el resto de países es sumamente influyente a nivel, por ejemplo, de entretenimiento. Todos podemos apreciar como una fiesta como Halloween se ha hecho sumamente popular en países como, por ejemplo, España, en los que tradicionalmente no se celebra, o tienen una diferente festividad propia para ese día. ¿Puede ser que el hecho de que el entretenimiento que pone a caldo a Hitler e ignora a los otros regímenes esté influenciado por Estados Unidos?

Obviamente no hay respuestas cien por cien verídicas, así que sacad vuestras propias conclusiones, yo solo voy a exponer las razones que me han llevado a pensar que sí, que Estados Unidos tiene parte de culpa.

En primer lugar, Estados Unidos es un país donde la religión judía tiene bastante importancia en la sociedad, así que no me extrañaría pensar que los judíos están detrás de esto. (Esto no es un chiste antisemita, de hecho es un chiste contra los Nazis. Por si no lo habéis pillado, Hitler acusaba a los judíos de todo lo malo que le pasaba a Alemania).

¿Cuántos libros y películas hay sobre el holocausto? ¿Están hechas en E.U.A.? Si esto fuera (o fuese) así, esto podría ser un indicio sobre que sí tiene influencia.

(Aquí pongo, entre puntitos, varios ejemplos de lo que he comentado, solo son pruebas que argumentan lo que he dicho. Esta parte no es muy interesante, te recomiendo saltar hasta donde se acaban los puntos. Spoiler alert: sí que hay, como mínimo un poco de indicios de que hay cierta influencia.)

 • El niño del pijama de rayas: Pese a que el escritor es irlandés, esta novela tuvo una adaptación cinematográfica hecha por Miramax/Disney, empresa estadounidense.
 • El diario de Anna Frank: Pasa exactamente lo mismo que con el anterior.
 • La ladrona de libros: Exactamente lo mismo que en los dos anteriores.
 • Sonrisas y lágrimas: Una película estadounidense a más no poder.
 • La lista de Schilder: una película estadounidense basada en un libro cuyo autor es estadounidense.

Hay muchas más y os invito a buscarlas vosotros mismos.

¿Esto confirma que Estados unidos está detrás? Pese a que no es seguro, yo estoy convencido de que sí, pero esto nos abre otra duda: ¿Tiene el judaísmo algo que ver?

Bueno, para responder a eso, vamos a pensar en las posibles razones ajenas al judaísmo que Estados Unidos puede tener para dar tanta importancia al Holocausto. Yo solo he podido encontrar una y es: orgullo nacional.

A estas alturas no me parece una barbaridad afirmar que Estados Unidos tiene un espíritu patriota fervoroso y, a mi gusto, exagerado. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos tiene un gran papel en la lucha contra El Eje (un nombre, que a mi gusto, es sublime), es muy probable que Estados Unidos se sienta orgulloso de su papel en la segunda Guerra Mundial, y por eso sea tan pomposo con la derrota de Alemania. Esto explicaría también porque no hay tanto entretenimiento sobre los Gulags, ya que la unión soviética estuvo aliada con Estados Unidos (ambos pertenecían al bando de los aliados).

Judaísmo

Como ya he dicho antes, el judaísmo tiene gran importancia en Estados Unidos, así que no me extrañaría que este tuviera (o tuviese) algún tipo de influencia. Esto explicaría por qué se da tanto énfasis a los judíos en los campos de concentración, y pasan completamente desapercibidos otros colectivos que también fueron enviados a estos, como por ejemplo comunistas, Homosexuales y Testigos de Jehová.

Me gustaría que dieseis vuestra opinión, no solo sobre el texto, sino sobre si estáis de acuerdo o no conmigo.

Gracias por vuestro tiempo.

Unidos somos más fuertes. Autora: Leire Prieto. 1r btx. A

Últimamente vivimos en una sociedad que está más rota, cada día que pasa. Estamos rompiendo con la harmonía que un día hubo, por el odio y el rencor. Esos sentimientos no hacen más que empeorar nuestra convivencia como país que somos. Vivimos en una sociedad condicionada por lo que escuchamos y vemos en la televisión. No nos paramos a preguntar por qué? ? el? ? país? ? está? ? en? ? esta? ? situación.
Y ahora, después de salir de la crisis, nos lanzamos de cabeza a otra, comenzando con la separación de la población, porque no hablamos ya del hecho de la división del país, si no, de la confrontación que eso conlleva. Escuchamos palabras maquilladas llenas de falacias que creemos sin ni siquiera cuestionarnos y nos convertimos en marionetas de aquellos con poder.
Llegados a este punto, las personas comienzan a sentir un odio a veces incondicional hacia otros con ideas opuestas que también han sido inculcadas. Los políticos, nos están enfrentando, y como consecuencia, dividiendo. Podría parecer que con el fracaso del referéndum, Catalunya ha sido derrotada, pero en realidad ha sido una victoria para
Puigdemont.
? ? España,? ? por? ? culpa? ? de? ? las? ? medidas? ? que? ? tomó? ? Rajoy,? ? ya? ? está? ? prácticamente? ? dividida.
Estamos retrocediendo en la Historia, y estamos perdiendo el arte de pensar por nosotros mismos. Ya no hay filosofía, la gente sólo sabe porque es necesario, no por el hecho de enriquecer conocimientos. Es por eso que la mayoría de la gente que representa el futuro de este país no es capaz de acabar ni siquiera los estudios obligatorios. Por ejemplo, hay personas que se cuestionan la utilidad de algunas materias que aprendemos. Se preguntan: “¿para qué tengo yo que estudiar algo que ya ha pasado?”, pues la respuesta es sencilla, ya que todas las soluciones
? ? a? ? los? ? problemas? ? que? ? hoy? ? se? ? nos? ? presentan? ? se? ? pueden? ? encontrar? ? atrás? ? en? ? la? ? historia. Esta es nuestra realidad, el mundo en el que estamos viviendo. Es lo que vemos cada día en televisión, oímos en la radio y leemos en los periódicos. Pero no tiene porqué ser así, porque sólo? ? nosotros? ? podemos? ? cambiarlo.
Hubo un tiempo en el que Cataluña recibía con los brazos abiertos a personas de toda España para que se quedasen a vivir aquí, muchas de esas personas, se han familiarizado tanto con nuestras costumbres,nuestro idioma, nuestra cultura, que al final se han acabado sintiendo parte de ella, se sienten catalanes y aman a esta tierra tanto como la suya de origen. Pero los mismos, no quieren que Cataluña se independice, por miedo a dejar de sentirse parte de la comunidad
? ? y? ? por? ? perder? ? lazos? ? con? ? sus? ? ciudades? ? natales.
Si la unión hace la fuerza, ¿por qué nos empeñamos en estar separados? Existen variedades dentro del blanco y el negro. Una de estas posibles soluciones podría ser, convertir Cataluña en una comunidad autónoma independiente, una ciudad-estado, una poli. Desde siempre, en este pequeño país, hemos luchado por nuestros derechos y para darle la gloria que se merece, no queremos vivir sometidos ni retenidos, amamos nuestras costumbres. Con Cataluña como ciudad-estado, disfrutaríamos de una cierta e hipotética libertad que estamos buscando y por otro lado España no perdería ni la fuerza ni el apoyo económico que produce Cataluña con el turismo,
? ? que? ? ahora? ? estamos? ? perdiendo? ? por? ? culpa? ? de? ? lo? ? que? ? está? ? pasando.
Con todo esto me refiero, humildemente, a que debemos intentar que el día de mañana, este país
? ? sea? ? un? ? lugar? ? unido,? ? fuerte? ? y? ? capaz? ? de? ? superar? ? cualquier? ? obstáculo? ? que? ? se? ? nos? ? presente.

El patriotismo. Autor: Víctor Hernández. 1r btx A

El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria, es decir, unos determinados valores, costumbres, cultura o historia por los cuales una persona se siente identificado y o orgulloso de pertenecer ese territorio.

Partimos de la base en la que el patriotismo ha ayudado a avanzar a la sociedad haciendo que se sientan unidos gracias a una idea como lo es un país o una bandera, pero también ha hecho que muchos países entren en guerra o se cierren en tener relaciones con otros países a causa del chovinismo que es como se denomina a la defensa excesiva de su patria.

Podemos ver como en la actualidad está ocurriendo esto mismo con muchos países como Estados Unidos, Corea del Norte, España… los cuales tienes a su país idealizado como el mejor país del mundo sin dar unos argumentos lógicos, esto me hace reflexionar si el patriotismo o la patria debería existir, es cierto que ha ayudado a crear lazos invisibles entre unos individuos pero también es verdad que corta otros lazos con individuos de otros territorios o personas que no estén de acuerdo con él.

Con esta reflexión concluyo en que el patriotismo es necesario para completar la vida de algunas personas que necesiten ese vínculo para sentirse parte de algo, pero para otras lo veo completamente innecesario, ya que tenemos muchísimos lazos que nos unen, ya pueden ser que todos somos seres humanos, todos vivimos en un mismo planeta llamado Tierra así que lo veo una idea totalmente inútil.

Sant Jordi 2017: Les diferències de gènere i l’identitat sexual: què és natural i què és cultural? Autoria: Morpheus

Per naturalesa l’ésser humà s’ha sentit atret per altres éssers de la mateixa espècie, no obstant, des de l’antiguitat s’ha comprès com a natural les relacions entre home i dona a causa de les religions i les seves creences, qualsevol altre tipus de relació era perseguida i jutjada fins arribar a la mort.

Actualment ja no es persegueixen els homosexuals a molts llocs del món, la mentalitat de les persones s’ha modernitzat i ha acceptat ideals més aperturistes deixant de banda els prejudicis tot i que encara hi ha molta gent de pensament tradicional que no està d’acord i afirmen que és anar contra natura, fet del qual jo estic en contra i crec que cada vegada menys gent pensa així.

La religió ha produït un endarreriment molt important en aquest procés ja que ha denominat com a pecat tot tipus de relació que no sigui la d’un home i una dona fins arribar al punt en que les mateixes famílies reprimeixen els seus fills imposant l’heterosexualitat per sobre del seu pensament a través de tractaments d’hormones. També podem trobar que l’estat arriba a aplicar condemnes de mort.

Un exemple de religió que no accepta l’homosexualitat actualment, seria la religió islàmica, a la qual, al Coràn i al Hadiz ( que són llibres sagrats), contenen condemnes per els actes sexuals entre persones del mateix sexe. A més, a molts països islàmics s’aplica la pena de mort per aquests actes..

Altre religió intolerant seria la cristiana, la qual rebutja l’homosexualitat basant-se en el respecte i en la interpretació tradicional de la bíblia.

Des del meu punt de vista, crec que les religions avui dia es troben molt desfasades tant en aquest tipus de temes com en tants altres ja que encara a l’actualitat no s’han assabentat que l’orientació sexual de qualsevol persona no és una cosa la qual nosaltres podem decidir o establir. No podem obligar a la gent a ser d’una manera determinada i que segueixi una tendència que “suposadament” és normal o natural, si ens sentim atrets per homes o dones, simplement és una reacció que té lloc de manera natural, per tant, és igual si busquem la felicitat en un home o en una dona, simplement em de buscar la pròpia felicitat sense fer cas a l’opinió de la societat.

Sant Jordi 2017: En el ser humano ¿hay un instinto natural hacia el bien o hacia el mal? Autoria: Fénix

Personalmente considero que hay un instinto natural tanto hacia el bien como hacia el mal, ya que si echamos la vista hacia atrás nos damos cuenta de que en el mundo siempre han existido actitudes que nos hacen pensar tanto que el mal uso el bien existe desde un primero momento, es decir, que es innato, que no necesita ser aprendido. El problema está en que lo que unos consideran que está bien otros probablemente no lo ven mal. Como por ejemplo, en la prehistoria el canibalismo. Los caníbales no lo veían mal, es más, lo consideraban como una manera de sobrevivir, pero hoy en día eso es algo antinatural, algo penado por la ley. Y actualmente en películas, libros, etc, el mal  casi siempre hemos visto la maldad a un grado que nos asusta pero como dicen, la realidad supera la ficción y vemos que es así porque vez tras vez se ven más acontecimientos que realmente son hechos de maldad. No obstante, eso no quiere decir que no haya gente buena ni hechos de bondad.

En conclusión, pienso que tanto el bien como el mal son instintos naturales.

Sant Jordi 2017: ¿En el ser humano hay un instinto natural hacia el bien o hacia el mal? Autoria: Kitty

Actuar bien o mal depende de cada uno, depende de cómo vea la situación y de cómo quiera desarrollarla. Es por eso que creo que el ser humano no se deja llevar por un instinto natural, sólo actúa como le parezca bien.

Cuando nacemos y somos pequeños no sabemos exactamente qué es el bien y qué el mal porque nadie nos lo ha enseñado y no lo hemos experimentado antes. A medida que vamos creciendo nuestros padres nos van enseñando valores éticos correctos y a saber diferenciar lo bueno de lo malo. Ellos nos corrigen pequeños detalles y nos guían hacia el camino correcto. Sin embargo, a pesar de recibir una educación muy buena, al relacionarnos con otras personas e interactuar con ellas, inconscientemente tomamos una forma de pensar y actuar única, que tal vez en un futuro contraste con las enseñanzas educadas en un principio.

Por ejemplo, dos hermanos son educados de la misma forma por sus propios padres. Todo iba bien hasta que empezaron la ESO; uno siguió estudiando y obteniendo buenas notas y el otro cambió para mal. Dejó de ser quien realmente era y sus notas bajaron hasta tal punto de repetir curso. El que siguió estudiando tuvo éxito en la vida y el otro se ganó la vida como pudo. La pregunta es: ¿cómo es posible que cada uno haya acabado con un futuro distinto al del otro, aun habiendo recibido la misma educación? Eso es porque, aunque sepan lo que está bien y lo que está mal, ya son capaces de actuar como ellos quieran, puesto que son los responsables de sus actos.

En conclusión, en el ser humano no hay un instinto natural hacia el bien o hacia el mal, simplemente actúa de una manera u otra porque así lo prefiere.

Sant Jordi 2017: ¿En el ser humano hay un instinto hacia el bien o hacia el mal? Autoria: Eurídice

El ser humano es capaz de llegar a ambos extremos. Es capaz de los mayores actos de bondad, pero también de las más grandes atrocidades de la historia.

Somos una especie que tiende a la autodestrucción, que ha provocado una cantidad ingente de guerras (entre ellas dos mundiales), que ha esclavizado a miembros de su misma especie por el color de su piel, que está matando al planeta en el que vive y buscando otro para reemplazarlo y que está desarrollando armamento nuclear aún sabiendo que, de ser utilizado, la Tierra quedaría inhabitable.

Sin embargo, existen personas que dedican su vida a los que más lo necesitan, que no toleran la injusticia y que luchan pacíficamente por sus derechos. También somos capaces de unirnos para reconstruir una ciudad devastada por un terremoto y de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Tenemos sentimientos como el perdón, la empatía, la generosidad…

¿Qué nos lleva a actuar de una forma u otra? En mi opinión el ser humano posee ambos instintos, hacia el bien y hacia el mal. Desde niños nos inculcan una serie de valores y aprendemos a distinguir lo que es correcto de lo que no, pero es algo subjetivo. Por ejemplo, si una araña se come una mosca, otra araña lo vería como algo bueno pero, desde el punto de vista de otra mosca, la araña sería una malvada asesina.

Entonces, ¿cómo distinguimos el bien del mal? No podemos. Pero sí que podemos hacerle caso a nuestro instinto, ya que solemos intuir cuándo estamos haciendo el bien y cuándo el mal.

En conclusión, creo que el ser humano tiene instinto tanto hacia el bien como hacia el mal y, por lo tanto, todo se reduce a las elecciones que tomamos. Podemos escoger hacer el bien, pero también el mal.

Sant Jordi 2017: En las diferencias de género y en la identidad sexual: ¿Qué es natural y que es cultural? Autoria: Flor de azahar

Primero de todo, quiero aclarar las diferencias entre que es el sexo biológico, la identidad sexual y el género, ya que hay mucha gente que los confunde. El sexo biológico puede ser hembra, macho o intersexualidad; hembra es la persona que nació con los cromosomas XX y el aparato reproductor femenino, macho con el XY y aparato reproductor masculino e, intersexualidad, es una combinación de ambos sexos, presenta características de los dos. La identidad sexual es la vivencia interna del género tal y como cada persona la experimenta, esta podría corresponder o no el sexo asignado al momento del nacimiento. Y, por último, el género es la forma en la que lo expresamos, es decir, a través de la vestimenta, comportamiento, intereses…dependiendo de cómo es percibida por la sociedad, femenina, masculina y andrógina, esta ultima es la combinación de ambos.

Nuestra identidad sexual, es decir, eso que la gente piensa que nos define como mujeres y hombres no es nada más que una construcción social, es más el sexo no define quien eres, tan solo define quien eres según tu aparato reproductor o según tu cromosoma veintitrés. Me explico, el hecho de ser hombres o mujeres no viene determinado por nuestro nacimiento si no que nos enseñan a ser así. Me quiero referir a que si naces con el aparato reproductor femenino te ponen cosas rosas, te dan muñecas, cocinitas, etc. En cambio, si naces con el masculino te compran todo azul, coches, motos, etc. Es decir, hemos aprendido a ser hombres y mujeres en un contexto tanto educativo como cultural que tiene como norma la heterosexualidad, y por eso si naces con vagina te dan unas cosas y por lo contrario te dan otras. ¿Por qué una niña no puede seguir siendo igual de niña jugando a los coches? O ¿Por qué un niño no puede con muñecas? Todo lo que salga de la “normalidad” la sociedad lo excluye. Judit Butler, una filosofa feminista, dice que no tenemos por qué tener una identidad sexual obligatoriamente como hombre ni como mujer, es decir, de la misma forma que construimos el género también podemos derribarlo yendo más allá de sus limitaciones. Y, es que, el género no es natural, sino que es cultural, por eso, no tendríamos que identificarnos como hombre ni como mujer no hace falta encajar nuestra identidad según estas categorías.

Nos deberíamos preguntar… ¿Por qué es tan “peligroso” que un vestido de mujer se lo ponga un hombre? Y aun, es más, deberíamos de pensar el ¿Por qué esto provoca agresividad a ciertas personas hasta el punto de discriminar a una persona por ese simple hecho? No deberíamos de hacer ningún esfuerzo para que esto se normalizase, esto no debería de ser ningún problema. Cada persona es como esa persona se sienta, es decir, si una persona ha nacido hombre y se identifica o se siente como una mujer así será, no debería esconder cómo se siente y por la sociedad en la que vivimos, hay mucha gente que se oculta, nadie debería de juzgar como se identifique una persona. Categorías como gay, lesbiana o transexual son etiquetas que a veces van cargadas de prejuicios que hace falta repensar de nuevo.

San Jordi 2017: ¿Puede nuestra voluntad superar los límites de la naturaleza? Autoría: Melibea

¿Quién no ha escuchado nunca frases del tipo “Limpia tu mente del no puedo” o “Por muy alta que sea la meta siempre hay un camino hasta la cima”? Motivadoras ¿Verdad?

Es cierto, debemos poner mucho empeño para conseguir lo que queremos, pero a veces, tenemos que poner unos límites a nuestros deseos, pues la naturaleza puede impedirnos la realización de nuestros objetivos, y esto, puede llegar a hacernos sentir infelices, y hacernos pensar que no valemos nada.

Esto me recuerda a Albert Einstein, que decía que si pasas el resto de la vida de un pez enseñándole a trepar a un árbol, pasaría el resto de su vida pensando que es un inútil. A esto me refiero, a que todos tenemos un lugar dónde ser brillantes y pese a no poder escoger nuestras cualidades, podemos elegir la forma en la que afrontamos la realidad.

Es decir, el pez puede seguir intentando trepar al árbol y seguir sintiéndose mal consigo mismo, o puede aceptar que esto es imposible para él, debido a su anatomía, e intentar mejorar sus facultades de natación para así poder llegar a ser feliz y a quererse a sí mismo.

En resumen, considero que nuestra voluntad no puede superar los límites de la naturaleza, pero sí puede ayudarnos a aceptarlos.

Sant Jordi 2017: En el ser humano ¿hay una tendencia innata hacia el bien o hacia el mal? Autoria: Quieromipunto

Todos los seres humanos tienen un instinto hacia el bien o hacia el mal. Sin embargo, ¿es éste un instinto natural o proviene de la experiencia?

Personalmente, creo que este instinto deriva de la experiencia. El ser humano cuando nace actúa de diferentes maneras, sin saber si lo que hace esta bien o mal. La educación se encarga de enseñarle a diferenciar el bien y el mal e intentar que actúe de manera correcta.

Sin embargo, la definición de los conceptos  “bien” y “mal” no está claramente definida, ya que igual que la multitud de gente que existe, también existen diferentes opiniones y puntos de vista. ¿Qué es claramente lo bueno y qué es lo malo?

A pesar de que el bien y el mal no adoptan valores absolutos, existen algunos conceptos universalmente conocidos a los que se les atribuye el bien y el mal. Por ejemplo, todos los seres humanos saben que la violencia, el egoísmo, la envidia son conceptos que se le atribuyen al mal, en cambio, la solidaridad, la paz… estos se atribuyen al bien.

Ahora bien, si los seres humanos están de acuerdo en esta distinción, ¿Por qué existen personas que actúan de manera incorrecta “mal”? ¿De que depende este factor? Como he dicho anteriormente, la educación enseña a hacer esta distinción, a partir de aquí el ser humano decide como actuar, teniendo conciencia del que esta bien y mal. Éste tiende a actuar siempre buscando el beneficio propio, es decir, egoístamente. La conducta del ser humano depende también de otro factor como es la influencia de la sociedad, las experiencias que va adquiriendo.

En conclusión, el ser humano no nace con un instinto natural que lo decanta hacia el bien o hacia el mal, sino que este instinto depende de la experiencia, como puede ser la educación, la influencia de sociedad.

Sant Jordi 2017: A l’èsser humà, hi ha un instint natural cap al bé o cap al mal? Autoria: Ambigüitat

Entenem per instint natural un tipus de conducta que tenim de forma innata, és a dir, sense aprenentatge previ, però què és el que entenem per bé o mal? Jo crec que abans d’afirmar o de negar si existeix un instint natural cap al bé o cap al mal, és necessari aclarir que la idea d’aquests dos conceptes, tal i com han defensat molts filòsofs al llarg de la història, és relativa, ja que el que fa anys era considerat bo avui dia és qüestionat. Podem posar com exemple les curses de bous, que tradicionalment mai no havia estat qüestionada però ara és un acte sobre el qual trobem posicionaments diferents.

Dit això, anem a la qüestió que se’ns planteja; ningú no neix essent assassí, racista, metge o pacifista per tant, tenint en compte això no veig perquè hauríem de contemplar l’existència d’un instint natural cap al bé o cap al mal però a la vegada no  dubto del simple fet que hi ha nens que des de ben petits mostren conductes diferents i això evidentment ha de tenir com a causa una diferent concepció (que podríem denominar com a instint) sobre les coses.

Sóc conscient que  el que he dit fins ara sona contradictori però és així perquè em costa pensar en la possibilitat de la construcció d’una idea predeterminada del bé o d’allò que considerem que és dolent des de que naixem fins que morim. Per això, considero que hi ha una sèrie de factors com les nostres experiències o  la gent amb la què compartim moments, que ens fan tenir una percepció determinada sobre les coses i les situacions, fet que em fa arribar a la conclusió que la base del nostre instint i per tant, de la nostra conducta, és l’experiència. Tot i que hi ha gent que s’atreveix a defensar els seus actes (ja siguin bons o dolents) escudant-se en una cosa tan poc innata com és la religió. Amb això el que vull dir es que ningú no neix essent cristià, musulmà o ateu, per tant en aquest exemple trobo una altra manera de demostrar que no existeix un instint natural predeterminat cap al bé o cap al mal, és a dir, que crec que naixem amb tots dos instints i és el temps i sobretot són les nostres experiències les que acompanyades de les oportunitats que se’ns presenten, ens formen com a persones i  ens permeten formar el nostre propi instint ja sigui cap al bé o cap al mal.

Sant Jordi 2017: ¿SOMOS UN LIBRO EN BLANCO O YA ESTAMOS ESCRITOS? Autoria: Papapapallona

Una cuestión que tenemos presente constantemente en nuestras vidas y que no logramos dar una respuesta universal es: ¿Por qué las personas actúan bien o mal?

A lo largo de nuestras vidas, conocemos a muchas personas de las cuales podemos tener más relación, menos relación o posiblemente no exista. Inconscientemente tendemos a observar su manera de ser y las actitudes y reacciones que tienen delante de los problemas. Obviamente todos tenemos diferentes actitudes ya sea para bien o para mal. Pero ¿Qué es lo que hace que se actúe incorrectamente?

Yo pienso que hay dos respuestas para esta pregunta ya sea porque este comportamiento sea innato, es decir, que la persona ya nazca siendo así, o que a lo largo de su vida observe este comportamiento en otras personas y lo adopte, por ejemplo en los padres y que su educación se haya basado en eso.

No estoy afirmando que sea una de las dos respuestas sino que aunque parezca contradictorio, las personas son lo que son y actúan así porque cada persona tiene su carácter y no se puede negar, pero también influye demasiado el entorno en el cual esta crece y vive.

Actualmente, se ven muchos anuncios en la televisión sobre el tema del bullying infantil, en los colegios, que un/a niño/a pega, margina, insulta a otra persona…. No podemos negar que una persona que hace eso es una persona violenta y desagradable y lo ha podido ser toda su vida notándose en otros aspectos, pero esas acciones como por ejemplo la de insultar la ha tenido que adoptar de su entorno sino, ¿como ha aprendido esas palabras?

Este ejemplo actual me hace creer que mi hipótesis anterior es cierta. Puede ser que la manera de ser de una persona cueste más cambiar pero deberíamos vigilar el entorno en el cual se crían nuestros hijos ya  que es el factor de más influencia y poder evitar estas malas actitudes durante toda su vida,, que en la mayoría de casos los afectados son otras personas.

Sant Jordi 2017: En las diferencias de genero y en la identidad sexual: qué es natural y qué es cultural? Autoria: Jhonymaligno.

En mi opinión para diferenciar lo natural de lo cultual a lo que respecta a la identidad sexual, tenemos que buscar las definiciones de cultural y natural.

El concepto natural se puede definir como todo aquello que se produce por la naturaleza y no por la intervención humana.

Lo cultural es el conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales.

Por lo tanto podemos decir que naturalmente se puede distinguir dos tipos de sexos; masculino y femenino. La parte cultural seria la sexualidad.

La sexualidad no es el sexo (masculino / femenino), sino una manera de ser que se incorpora a nuestro cuerpo. La sexualidad puede definirse como un universo complejo, en el cual intervienen aspectos tanto biológicos, como psicológicos o sociales.

El sexo (el cuerpo sexuado) y la sexualidad están unidos entre si.

Cada ser humano es diferente, por lo que debemos de tener en cuenta que la sexualidad es un concepto dinámico y por lo tanto cada individuo crea y entiende la sexualidad de forma diferente (maneras de vivir, de hablar, de actuar, etc.).

Es así como podemos encontrar la diferencia de lo que es natural y de lo que es cultural.

Las personas que se sienten atraídos por otras personas del sexo opuesto, se puede decir que están actuando de manera natural.

En cambio los homosexuales o los bisexuales son incorporales, no forman parte de la naturaleza humana, son maneras de ser que se encuentran en nuestro cuerpo sexuado. Esto seria un caso cultural, ya que estas personas nacen con un sexo, pero a medida que se van desarrollando van adquiriendo una serie de condiciones que luego les permite decidir libremente su identidad sexual.

Desde mi punto de vista cada persona tiene la parte natural desde que nace, que es el sexo. Pero para que las personas actúen de manera natural deben de sentirse a gusto con ellas mismas, es decir, que para que una persona sea feliz debe de actuar de la manera que ella crea conveniente, porque a medida que se iba desarrollando, iba adquiriendo una cultura que le permite saber su verdadera sexualidad.

No importa su identidad sexual, todos somos iguales (mujeres y hombres), lo importante es sentirnos a gusto con nosotros mismos, ser felices.

Lo natural y lo cultural a lo que respecta a la identidad sexual o al tipo de género, en la vida social deberían ser secundarios.

Si eres mujer o hombre y te gusta otra persona del sexo opuesto, perfecto es lo natural en este mundo.

Si eres mujer o hombre y te gusta alguien de tu mismo sexo, adelante es natural, pero con una cultura diferente que marca la diferencia al respecto de la pareja hombre – mujer.

Se feliz y vive tu vida.

 

Sant Jordi 2017: En les diferències de gènere i en la identitat sexual: què és natural i què és cultural? Autoria: West Coast

El que és natural és que existeixen dos gèneres; el masculí i el femení i, a més, el que podríem anomenar com a tercer gènere, que seria l’intersexual (i no hermafrodita). I també és natural, únicament parlant en l’aspecte biològic, que el cos d’una dona i el d’un home tenen la finalitat de procrear.

Però la part natural és totalment independent de la part cultural, és a dir, la identitat sexual no va necessàriament lligada al gènere arrel del qual la societat et classifica com a ‘’home’’ o com a ‘’dona’’ i tot el que això comporta, com per exemple el fet que una dona ha d’estar amb un home per la finalitat que se suposa que tenen, com he dit anteriorment o, com per exemple, els rols que ha d’adoptar una dona (cuinar, cuidar els nens i cuidar al marit) o un home (treballar, mantenir a la família, protegir a la dona, que és feble…) segons el patriarcat. O, com per exemple, el fet que quan un nen o una nena ( petits) té un amic del gènere contrari, automàticament se li fa la típica pregunta de ‘’que sou nuvis?’’ o ‘’ t’agrada?’’… així, ja t’estan imposant que per força t’han d’agradar les persones del sexe oposat, i que, per tant, mai podràs tenir un amic de veritat si no és del mateix sexe que tu. O, com per exemple, la distinció sexual que es fa des del moment en que se sap a quin gènere pertanyerà el fetus quan neixi, és a dir, si se sap que serà noi, automàticament l’habitació es pintarà de color blau, es comprarà roba blava o verda (mai rosa, per suposat), es compraran cotxes, ninots guerrers (mai barbies, per exemple) i, òbviament, no se li faran arracades al nàixer; i si se sap que serà noia, doncs més del mateix: habitació rosa, roba rosa claret, es compraran joguines com cuinetes, barbies,  i al nàixer, és clar, se li faran arracades ( que quedi clar que és nena!).

A tot això que he explicat anteriorment va lligat el tema de la transexualitat. M’explico: si des del moment en que naixem no ens classifiquessin com a dona o com a home, o no estiguessin establerts els rols que ha d’acomplir cadascun a la societat, no es faria la diferenciació de dir que tal cosa és de/per a nois i tal altre és de/per a noies, si no es fes cap d’aquestes coses, la transsexualitat no existiria, perquè les persones transexuals són aquelles que no se senten identificades amb el seu cos perquè tenen gustos contraris als que ‘’deurien’’ tenir segons el que han vist durant tota la seva vida. Si el patriarcat/societat entengués que ‘’gènere’’ i ‘’identitat sexual’’ no van lligats, cap persona se sentiria malament amb el cos al que pertany, perquè serien totalment lliures de decidir allò que els agrada i allò que no sense sentir pressió.

És molt fàcil entendre-ho tot ara que som grans, però això, als transexuals, els comença a passar quan encara no saben res de la vida, quan t’estan ensenyant que no vas pel camí correcte perquè no segueixes les normes que la societat imposa per força a les ments de tothom, i és aquí on sorgeix el problema, en l’educació, ja que no estàs deixant que una persona creixi lliurement, sinó que l’estàs imposant ideals propis del segle XX enrere.

Realment, tot és cultural, excepte els genitals amb els que neixes, que pot ser es l’1% que identifica al que és una persona.