ENS FEM EXPERTS EN OCELLS RAPINYAIRES

Com a producte final, els nens i nenes de 1r i 2n van elaborar una fitxa tècnica d’una au que van escollir ells/es. Van buscar informació a internet amb l’ajuda de les famílies i després van fer l’exposició oral de la seva au a la resta del grup-classe.
El grup de segon, com a producte final, també va elaborar un conte on el protagonista era una au i es descrivien les destreses bàsiques de l’au escollida. Els contes s’han fet per grups cooperatius amb l’aplicació Stop Emotion i l’hem compartit amb tot el cicle.

ENLLAÇ STOP EMOTION EL MUSSOL NIVAL QUE VOLIA SER GRAN

PRESENTACIÓ ALUMNE “EL TUCÀ”

 

COM TREBALLEM?

Per tal de dur a terme aquest projecte els alumnes han estat els protagonistes a l’hora de buscar les informacions:

  • A partir de llibres de consulta.
  • Xerrades d’experts.
  • La sortida al Cim de les Àligues.
  • Cerca d’informació a casa
  • Mitjans audiovisuals.

Per grups posaven en comú les informacions a l’aula i relacionaven els nous aprenentatges i els coneixements previs amb les activitats proposades

COM ENS ORGANITZEM?

Hem planificat aquest projecte de manera globalitzada incloent-hi altres àrees (català, castellà, anglès, matemàtiques i educació artística). Ens organitzem en grups cooperatius internivell i s’autogestionaven amb el quadern de l’equip.

Els espais són les aules ordinàries, equipades amb PDI, aula d’informàtica i la biblioteca. Com a recursos humans, en les sessions hi havia les dues tutores i un mestre de reforç.

Volem treballar a partir de l’observació, experimentació i elaboració d’hipòtesis…

Iniciem les sessions amb una conversa inicial per tal de conèixer i guiar els seus coneixements previs i el contingut de la sessió. Hem treballat a partir de fitxes, murals, recerca d’informació, converses, reflexions, recursos web, presentacions, contes, …

 

 

 

 

De principi a fi.

L’avaluació del projecte ha sigut continua i cada activitat ens ha servit per poder conèixer com evolucionen els aprenentatges i la seva adquisició.

Les activitats col·lectives s’avaluen a partir del registre de les converses establertes i de com l’alumne transmet i comparteix la informació amb la resta de companys.

L’avaluació individual es porta a terme a partir de la realització d’alguna fitxa de treball i també amb la graella d’autoavaluació del treball cooperatiu (quadern de l’equip). De la mateixa manera, es fa una coavaluació del grup, en què entre tots valoren com ha anat el treball (graella d’avaluació dins el quadern de l’equip).

D’altra banda, s’avalua l’assoliment dels objectius a partir de les fitxes de treball i de les exposicions orals que realitzen els i les alumnes a la resta de companys i companyes.

QUAN SORTIM AL PATI I MIREM AL CEL, QUINS OCELLS VEIEM?

A cicle inicial, fem sortides bianuals. Al segon trimestre ens tocava anar al “Cim de les Àligues”, i a partir d’aquí vam iniciar el projecte de les aus partint de la pregunta: Per què hi ha tants coloms al nostre entorn?. Iniciem el projecte investigant les aus del nostre entorn proper ja que hem cregut que de cara als nens/es seria més significatiu i tindrien més interès.

Hem fet el projecte de manera globalitzada, integrant àrees com matemàtiques, plàstica, anglès, etc… i de manera cooperativa amb grups barrejats entre primer i segon.

 

Hem treballat de valent!

Després de tot el treball dut a terme en el projecte, vam centrar una part de la investigació en conèixer a fons quins aliments poden o no poden menjar els galls i les gallines. A partir de tota la informació que van aportar els infants i la que vam buscar conjuntament a l’escola, vam decidir elaborar una guia alimentària amb la imatge i el nom dels aliments permesos i els aliments prohibits.

Aquesta guia la va fer cada alumne/a a nivell individual i se la van emportar a casa per tal que les famílies sabessin que podien portar per ajudar-nos en l’alimentació de les nostres gallines. Tanmateix, se’n van repartir una còpia a cada classe de l’escola amb la finalitat que tothom estigués ben informat!!

D’altra banda, al passadís d’educació infantil, vam fer un gran mural amb tot allò que hem après al llarg del projecte. Tothom que passa pel passadís, amb un cop d’ull pot veure què hem treballat. A més, aquest gran mural ens ha servit per fer exposicions orals a companys de l’escola que s’han interessat pel nostre treball.

Finalment, el nostre gall i les nostres gallines s’han convertit en el i les protagonistes d’un conte inventat pels infants. Aquest conte l’hem elaborat amb l’aplicació Stop Emotion i l’hem compartit amb tota l’escola i les famílies.

 

Ous, pollets, galls i gallines!!

Som tres mestres d’Educació Infantil (l’Eva, l’Anna i l’Íngrid) que sempre hem considerat molt important el treball globalitzat. A mesura que han passat els cursos, hem canviat la nostra manera de treballar amb l’objectiu de fer que els alumnes siguin els autèntics protagonistes del seu aprenentatge.

Aquest curs, en ser una escola petita, els alumnes de P4 i P5 ens hem agrupat per, a partir de la incubació d’ous de gallina perica, aprendre i descobrir moltes coses relacionades amb els ous, els pollets, els galls i les gallines. Ha sigut un projecte molt vivencial i d’observació directa ja que han viscut el procés en primera persona.

Per què tenim tants coloms a la Torre?

Som un grup de mestres de Cicle Inicial. Dues tutores i l’especialista d’educació especial.  Des de fa uns anys hem anat introduint una metodologia més globalitzada en relació al treball per projectes. Aquest curs hem iniciat el treball internivell basant-nos en el treball cooperatiu, escriure des de les àrees i de forma més experimental i vivencial.

A Cicle Inicial tenim estipulat el tema de les aus. Hem decidit treballar les aus a partir de la pregunta: “Per què hi ha tants coloms en el nostre entorn?”