L’Equip Impulsor

L’Equip Impulsor de l’escola el Vinyet està format per un grup d’onze mestres; la M.Rosa, la Glòria, l’Anna S, l’Olga, la Naïr, la Muntsa, l’Elena, la Marta, la Maria, la Raquel i l’Anna.

L’escola el Vinyet és una escola d’educació infantil i primària que atén els infants dels 3 als 12 anys.

L’escola s’organitza en tres grans comunitats:

  • Comunitat de petits: constituïda per infants de 3 a 6 anys.
  • Comunitat de mitjans: constituïda per infants de 6 a 9 anys.
  • Comunitat de grans : constituïda per infants de 9 a 12 anys.

Aquestes comunitats, famílies, mestres, monitors/es,AMPA, personal de suport, personal PASS, personal de neteja…constitueixen la gran família del VINYET.