COCREAPATI

El nou projecte del pati volem que sigui un projecte comú amb tots els membres de la comunitat educativa, per tant,  abans de començar amb la creació del nou pati vam decidir crear una comissió que impliqués tant famílies, infants com mestres.

A partir d’aquí vam fer la primera trobada amb les famílies, infants i mestres que volien participar en aquesta comissió. En aquesta trobada les mestres vam explicar una mica quin era l’objectiu d’aquesta comissió i els passos a seguir per dur a terme el projecte. Al final de la trobada es va decidir fer un mural on es poguessin penjar diferents imatges, idees…del què voldríem el nostre pati.

Es va penjar un mural a l’entrada de l’escola on totes les famílies, infants i tot l’equip educatiu pogués deixar les seves idees. Després d’uns dies, la comissió es va tornar a reunir per extraure’n els diferents espais i començar a pensar quins espais i on es voldrien col·locar.

Ara el següent pas, seria convocar una assemblea amb tota la comunitat educativa.

Creació dels espais d’aprenentatge

Cada aula s’ha dedicat durant tres mesos a crear el seu espai:

-Els petitons d’educació infantil van decidir i van muntar l’espai de psicomotricitat amb diferents materials per fer equilibris, per amagar-se, per enfilar-se…

– Els/les alumnes de cicle inicial van estar pensant què necessitarien  i com organitzarien l’espai de construccions per construir, crear, inventar… amb material divers: fustes, legos, caixes, material reciclat…

-Els nens i les nenes de cicle mitjà s’han encarregat de confeccionar un nou espai científic. Un espai on a partir d’un mètode científic, poder experimentar, investigar,  indagar i crear lliurement amb material de laboratori, reciclat, noves tecnologies i robòtica.

-Els/les grans que fan cicle superior han estat creant l’espai del taller de fusteria. Gràcies a la col·laboració familiar de la classe s’ha pogut aconseguir diferent mobiliari i material.

-Des de les sessions de música els nens i les nenes van decidir crear un nou espai a l’aula de música: L’espai d’expressió corporal i musical.

Assemblea d’inici de curs

El mes d’octubre ens vam trobar al gimnàs i els nens i les nenes van veure la necessitat de canviar el nostre pati i alguns espais de l’escola.
Després d’una pluja d’idees comunitària, cada classe es centraria a crear un ambient diferent dins l’escola. Cada classe s’encarregaria d’organitzar, dissenyar, crear…el seu espai. També es va decidir que entre tota la comunitat educativa crearíem un nou projecte per al nostre pati.

“Els infants són experts creant espais i situacions, només necessiten disposar d’alguns materials per poder transformar-los i transformar-se.”
Sílvia Palou

Hola món!

Som l’escola Joan de Palà de La Coromina (Cardona). Som una escola rural que forma part de la ZER el Cardener. Estem en un procés de canvi constant, ja que entenem l’escola com una comunitat en continu creixement i aprenentatge, on l’infant és el protagonista dels seus processos i vivències personals.

Us deixem l’enllaç del cartell del nostre dia a dia a l’escola:
http://blocs.xtec.cat/joandepala/files/2018/03/ilovepdf_jpg_to_pdf-8.pdf

“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món.” Nelson Mandela

Metodologia

La tasca de creació de petits grups (de 4 a 5 persones) va recaure en el tutor i vam prioritzar el criteri de l’heterogeneïtat. Aquesta fase ens resulta molts cops complexa perquè no és fàcil trobar un equilibri entre els alumnes i, encara menys, que puguin gestionar els seus rols i responsabilitzar-se per igual de les tasques encomanades.

Les tasques que vam dissenyar tenien bàsicament tres finalitats: familiaritzar els nostres alumnes amb un paisatge i un entorn ben diferent al seu, aplicar els seus conexements previs a una activitat pròpia d’un context real i, en tercer lloc, fer una anàlisi comparativa de dos paiatges (Cardona i el Delta de l’Ebre).

Els alumnes van treballar part de les tasques a l’aula amb llibertat de moviments per fer cerca i consultar material.

Planificació

Ja fa uns quants cursos que gran part del professorat del nostre centre reclamem un canvi metodològic que vagi amb concordança amb les noves maneres de fer que s’estan duent a terme en alguns centres del país i que responen a noves necessitats educatives.

Com que no hem portat a terme mai a nivell de centre un canvi metodològic, vam pensar que la dinàmica del Treball de Síntesi ens serviria per tal de fer provatures en allò que comencem a conèixer com a “treball per projectes”.

Aquest curs, al nostre centre, el Treball de Síntesi s’ha desenvolupat en dues fases: dos dies al centre i tres dies al CdA del Delta de l’Ebre (Sant Carles de la Ràpita). Les activitats integrades en el Projecte Delta corresponen als dos dies previs a l’estada al CdA i les vam idear com a introducció a la presa de contacte que els alumnes tindrien amb l’entorn i el paisatge ebrencs.

 

PROJECTE LA METEOROLOGIA 1r ESO: Avaluació

Avaluem les següents competències:

  • La competència de l’autonomia: treball tant individual com d’equip durant la fase d’exploració i de realització, el diari de sessions, l’autoavaluació i coavaluació dins del grup, i la coavaluació de l’exposició oral.
  • La competència digital: valorem la utilització de les eines TIC durant tot el projecte.
  • Valorem també la que hem anomenat competència globalitzada, que és la suma de les competències específiques de cada àmbit (científico-tecnològic, social, matemàtic i lingüístic). Realitzem un qüestionari de la fase d’exploració fet de manera cooperativa en grups on guanyen punts pel seu equip, participant en grups homogenis. Avaluem també el producte final, una memòria tècnica i l’exposició oral.

Com a instruments d’avaluació utilitzem rúbriques d’avaluació del treball individual dins del grup cooperatiu, rúbrica d’avaluació del projecte final, i rúbrica de l’exposició oral. També valorem la graella del dossier escrit i la graella de coavaluació i autoavaluació que responen els alumnes.

 

Anella verda producte final

PRODUCTE FINAL

Com a part final del projecte els grups d’alumnes realitzen una exposició oral del seu projecte davant de tots els alumnes que aquell quadrimestre han cursat el mateix projecte. També durant el “Peguera’s night” es fa una mostra de presentacions a les famílies que participen de la jornada.