Planificació dels projectes de l’INS Gabriela Mistral

A l’institut Gabriela Mistral vam iniciar-nos amb una formació de metodologies cooperatives fa cinc anys, formació interna que ens va permetre identificar diverses metodologies cooperatives. Durant aquest curs hem tornat a fer una formació interna de centre FIC donat que una part important del nostre claustre és nou.

El curs passat, per decisió del claustre, vam adherir-nos a la plataforma d’Escola Nova 21 i també vam implementar el primer projecte globalitzat amb un horari fix per a la seva realització.

El treball per projectes no és una novetat en el nostre centre: tenim una trajectòria que ens identifica en aquesta línia de treball, tot i que es realitzaven en les diferents hores de matèria. També dissenyem projectes de centre en moments determinats del curs, com són els tallers que l’alumnat de batxillerat realitza als alumnes d’ESO en la Jornada d’Educació en Valors, entre molts d’altres.

El salt més significatiu s’ha realitzat en el moment que el curs passat vam establir un espai comú del treball per projectes de 6 hores fixes a l’horari de l’alumnat.

El curs 2016-17 vam realitzar un primer projecte a 1r d’ESO durant el segon trimestre. Va ser un projecte que es va coordinar inicialment amb professorat d’experimentals, ciències socials i visual i plàstica però amb la idea que no es vinculés directament amb les matèries, sinó que tingués un sentit global d’aprenentatge i procurant que l’alumnat pogués potenciar la seva creativitat. El resultat va ser molt satisfactori i, aprenent dels nostres errors, vam implementar l’experiència a 1r i 2n d’ESO. Actualment hem realitzat dos projectes globalitzats a cada nivell.

El proper curs seran tots els nivells de l’ESO els que participaran d’aquestes estratègies d’aprenentatge.

Actualment estem valorant els possibles projectes que es portaran a termini durant el curs 2018-19, als cursos superiors de l’ESO, i els nous projectes per als cursos inicials de l’ESO.

Les característiques comunes dels nostres projectes globalitzats són que partim d’una pregunta o situació motivadora i a partir d’aquest primer moment, són els alumnes, distribuïts en grups cooperatius, els que realitzen la seva cerca i indagació de l’aprenentatge.

Tot el procés d’aprenentatge finalitza amb una presentació de resultats a la resta de companys/es i a les famílies, que estan convidades a veure el resultat de les indagacions d’aprenentatge.

Qui som?

El Gabriela Mistral és un Institut de Sant Vicenç dels Horts.

Som un equip format per 12 docents: a més de la coordinadora de l’equip impulsor, hi ha dos representants de l’equip directiu, les coordinadores de nivell d’ESO i professorat voluntari.

Ens estrenem aquest curs a la Xarxa de Competències Bàsiques. El curs passat ens vam integrar a la xarxa d’Escola Nova 21, que també proposava la creació d’un grup impulsor. Com els objectius són coincidents, és un sol equip el que participa en totes dues xarxes i fa la transferència al claustre.

La finalitat d’incorporar-nos a la xarxa és compartir i aprendre, per tal d’aprofundir en la reflexió pedagògica sobre el que estem fent, i millorar en la implementació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més significatiu.

L’any passat vam implementar per primer cop un projecte a 1r d’ESO. Enguany hem consolidat aquesta metodologia de treball a 1r i 2n. En acabar el curs haurem realitzat dos projectes a cada nivell. Hem enllestit Recuperem el món a 1r i La fira de les llengües a 2n, amb el recull del producte final i el tancament de tot el procés d’avaluació.

Al tercer trimestre, hem engegat Un món sense internet i El teu parc d’atraccions ideal.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de Sant Vicenç dels Horts que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.