Avaluació sobre el projecte de la Lola Anglada

 

Avaluació formativa: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment el professorat.

Diari de grup

Observacions fetes a classe

Avaluació formadora: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment l’alumnat.

Rúbriques de treball en equip.

Avaluació qualificadora: Aquella avaluació en què les decisions comporten la diferenciació dels graus d’aprenentatge i per tant, que permeten l’orientació.

Avaluem el projecte

Primerament, ha hagut una avaluació formativa que s’ha fet setmanalment i que permet la reflexió del grup de treball. L’alumnat també s’han avaluat dins del mateix grup.

 Tant l’alumnat com el mestre avaluen una sèrie de ítems per avaluar el procediment.

I per acabar, el mestre valora el desenvolupament del procés i els resultats aconseguits.

Planificació del projecte “LES PLANTES AROMÀTIQUES”

A l’hora de fer el plantejament de projecte el grup impulsor va decidir crear un mapa conceptual dels conceptes que creia que podien interessar als alumnes i que ens agradaria treballar amb els infants. Aquests són:

  • Què necessiten les plantes per viure?
  • Les plantes poden curar?
  • Quin ús tenen les plantes aromàtiques a la nostra vida?
  • Quines són les plantes aromàtiques del nostre entorn?
  • Quins usos li hem donat a les plantes aromàtiques?

Es contempla la possibilitat que no es donin tots aquests temes i en canvi, puguin sorgir d’altres que no s’han previst.

La primera activitat que es farà amb els alumnes és “ Què sabem?” i després “Què volem saber” per així desenvolupar el guió de treball. Aquesta informació es recollirà en un mural que es penjarà al vestíbul de cicle inicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creem un fòssil

En una primera pràctica, vam intentar reproduir les fases que necessita la part dura d’un ésser viu per poder convertir-se en un fòssil.

Per aquest motiu vam anar al sorral de l’escola, vam agafar sorra i la vam pressionar fins aconseguir una bola dura i compacte. Després vam agafar elements que sabíem que es poden fossilitzar, com petxines, fulles, ossos, etc., i les vam marcar a la bola, ho vam deixar assecar i vam poder veure com la bola, al dia següent, s’havia endurit i s’havia quedat la marca dels elements que vam escollir.

Sortida Museu de Paleontologia

Vam decidir anar al museu de Paleontologia de Sabadell, ja que ens brindava l’oportunitat de veure en primera persona moltes de les coses que estàvem aprenent. Des de la creació de la terra, la vida dels dinosaures a la terra, la seva extinció, la formació dels fòssils, les persones que s’encarreguen d’estudiar-los (els paleontòlegs) i fins i tot vam poder veure com treballaven paleontòlegs de veritat dins del seu laboratori.

Ens va agradar molt el museu i ens va servir per entendre moltes coses que havíem investigat i estudiat, a la vegada que ens va crear més curiositats per aprendre i esbrinar.

El que més ens va agradar va ser poder veure en persona paleontòlegs de veritat i poder tocar i veure rèpliques de fòssils al laboratori.

Com ho fem?

Des d’un enfocament constructivista de l’aprenentatge. Tenir en compte els coneixements previs dels alumnes, deixar espai per a aportar les seves experiències i els seus coneixements. Crear un clima tranquil i relaxat que fomenti la participació de tots els alumnes i la motivació pel que han de fer. Deixar temps suficient per acollir totes les propostes i intervencions a partir dels seus propis interessos. Procurar un temps suficient per desenvolupar totes les activitats d’ensenyament i d’ aprenentatge amb calma i deixant temps de cloenda per tancar el procés. Establir unes normes clares i entenedores que permetin el treball del projecte de forma autònoma. Seleccionar els continguts i els objectius que es volen treballar en funció del guió de treball que ha sorgit en el Què volem saber?

Mitjançant el treball cooperatiu. Una estratègia metodològica i una organització del grup que ens facilita l’aprenentatge entre iguals. Proporciona l’espai entre els alumnes per tal de fomentar l’escolta, l’ajuda, la cooperació entre ells. Facilita que comparteixin els seus coneixements amb la resta dels companys. Tenim en compte que dins el grup hi ha alumnes que tenen diferents formes d’aprendre i que tots poden assolir les diferents competències.

Tenint present una mirada interdisciplinar. Treballem d’una forma global les diferents competències i dimensions.

L’infant és el protagonista i observador de la seva evolució en el procés d’aprenentatge. L’autoavaluació, coavaluació està present en diferents moments del projecte. El mestre acompanya i motiva al llarg del procés d’aprenentatge.

 

Mompou, posa’t guapo!

Aquests dies l’alumnat de 1r d’ESO ha començat a treballar un nou projecte anomenat Mompou, posa’t guapo!. En aquest projecte, els nois i noies de primer hauran de fer propostes per millorar l’institut, muntar una campanya de difusió d’aquestes idees de millora (una per grup classe de primer) perquè tothom les conegui i muntar una votació en una hora del pati entre tot l’alumnat del centre per veure quina és la guanyadora. Disposen d’un pressupost de mil euros i l’equip directiu es compromet a dur a terme la inversió per al curs vinent.

Aquest projecte engloba les matèries de llengües (català i castellà) i matemàtiques. A més a més, es treballen un munt de competències transversals i valors amb què l’alumnat aprendrà com funcionen unes eleccions (meses, cens, apoderats, urnes…), què és un pressupost i a fer-ne un, el cost de les coses amb l’objectiu que les valorin més i que es sentin l’institut una mica més seu. També cal destacar d’aquest projecte que busca la implicació de tot l’alumnat de l’institut per tal que es movilitzi, voti i d’alguna manera s’escolti la seva veu com a part de la comunitat educativa.

Tant l’equip de professorat que hem creat el projecte (a la foto) com els que en seran aplicadors estem molt il·lusionats amb aquesta experiència i demanem el suport dels pares i mares per col·laborar amb els seus fills i filles i aprofitar les ocasions per fer-los reflexionar i madurar. Esperem uns resultats ben profitosos i sorprenents…segur que sí!