Cal dedicar temps a la tria del tema?

En una de les reunions de l’equip impulsor, vam debatre sobre l’avaluació del procés del projecte per part dels docents.

Un dels punts centrals va ser com havíem dut a terme la tria del tema. Després de valorar les experiències, vam arribar a la conclusió que els grups que havien invertit més temps en la tria eren aquells que mostraven més grau d’implicació en el procés d’investigació en detriment d’altres on a aquesta fase no se li havia donat tanta importància.

Podem afirmar doncs que una de les parts més rellevants del projecte és la tria del tema si el que pretenem és aconseguir la motivació de la major part de l’alumnat i fer que aquest se senti protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

COM HO FAREM?

Per veure com podem resoldre tot el que volen saber, ens hem posat novament a llegir les preguntes que hem fet i hem anat aportant idees de possibles fonts que ens ajudaran a buscar informació. Aquestes fonts són:
1- Internet.
2- Mirant còmics.
3- Enviant e-mails a dibuixants de còmics.
4- Preguntant a gent gran: iaios fer-los enquestes.
5- Contactar amb editorials.
6- Mirant videos al youtube.
Veient aquestes aportacions, cada grup té les preguntes de tota la classe, i van anotant els nombres anteriors per fer un filtratge i ajudar a saber on podem fer la cerca. Exemple:

– Quant temps costa acabar tot un còmic?
– Està mort el dibuixant que va escriure Mortadelo y Filemón?

Presentem els nostres projectes!

Hola companys i companyes,

la nostra escola ja fa temps que treballa per projectes a tots els cursos. Els alumnes escullen el projecte i els tutors i especialistes ens encarreguem de planificar i dissenyar les activitats que realitzaran els nostres alumnes.

Des de fa uns cursos estem renovant l’organització horària i metodològica de l’escola. Per aquest motiu el nostre equip impulsor compta amb més de dues terceres parts del claustre, sóm uns vint mestres involucrats el canvi cap a una escola nova. Podeu entrar a la nostra pàgina web per saber més coses de nosaltres. http://agora.xtec.cat/ceip-puigcavaller/

Aquest curs s’han realitzat molts projectes al centre però n’hem escollit tres, un de cada comunitat d’aprenentatge, per explicar com el van desenvolupant els nostres alumnes i quines reflexions i/o pràctiques pedagògiques ens inviten a realitzar cadascun d’ells.

A la comunitat dels petits els alumnes de P4 estan realitzant el projecte dels “Indis”.

A la dels mitjans, “La ciència”.

I a la dels grans “Fem un curtmetratge”.

Properament us anirem donant més detalls dels nostres projectes.

REFLEXIONS SOBRE EL TREBALL PER PROJECTES

Durant aquesta sessió,  de treball conjunt, tots els membres de l’equip impulsor  hem reflexionat sobre:

-El treball que nosaltres fem són projectes o centre d’interès?

-Quins són els problemes derivats dels continguts d’un projecte.

-L’organització dels temps i dels espais escolars.

-El rol dels docents i dels aprenents

-Replantejament de l’avaluació formativa i sumativa.

-Participació de les famílies