I ara votem!

Un cop passat el migdia de reflexió, es va procedir a realitzar la jornada electoral. Per realitzar aquesta fase vam demanar ajuda a una treballadora de l’ajuntament amb molta experiència en aquest àmbit per guiar-nos en aquest procés tan interessant. Primer vam realitzar un sorteig per tal de constituir la mesa electoral. Seguidament vam fer les votacions i cadascun dels alumnes s’havia d’identificar amb un document (DNI, carnet del super3, etc.). Un cop fetes les votacions es va procedir a l’escrutini de vots.

El tema escollit per majoria va ser el de LA REPRODUCCIÓ. Tot va quedar registrat en unes actes.

Aquesta experiència va servir per viure en primera persona un veritable procés electoral

Cal dedicar temps a la tria del tema?

En una de les reunions de l’equip impulsor, vam debatre sobre l’avaluació del procés del projecte per part dels docents.

Un dels punts centrals va ser com havíem dut a terme la tria del tema. Després de valorar les experiències, vam arribar a la conclusió que els grups que havien invertit més temps en la tria eren aquells que mostraven més grau d’implicació en el procés d’investigació en detriment d’altres on a aquesta fase no se li havia donat tanta importància.

Podem afirmar doncs que una de les parts més rellevants del projecte és la tria del tema si el que pretenem és aconseguir la motivació de la major part de l’alumnat i fer que aquest se senti protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Fem campanya electoral!

Ja teníem tres propostes interessants i amb més o menys quòrum. Ara doncs tocava fer la votació definitiva i res millor que fer-ho amb tots els elements necessaris per tal que fos el més semblant possible al sistema democràtic de les votacions dels adults.

La primera cosa va ser fer campanya electoral. Els alumnes que havien proposat els temes a escollir van fer “mítings” als companys de classe per exposar les raons i el perquè la seva proposta havia de ser la guanyadora. Fet això es va deixar un migdia de reflexió.

Quin serà el nostre projecte?

El projecte de primària que presentem a la XCB és el que porten a terme l’alumnat de 3r A titulat LA REPRODUCCIÓ o també COM ES FAN ELS BEBÈS?

Per escollir el tema es va seguir un procés. Primer l’alumnat havia de pensar sobre quin tema li agradaria aprendre coses i anotar-ho en un paper per posteriorment exposar-ho a la resta de classe. Algunes propostes les van descartar per diversos motius i de les que van quedar es va fer una primera votació. Cadascú escollia els dos temes que li agradaven més. Les tres propostes més votades van ser: els volcans, els dofins i la reproducció.

Aquesta va ser la primera part de la tria.

Temporització del nostre projecte

Degut a la idiosincràsia del nostre centre, quan tornem de les vacances de Nadal tenim una setmana o setmana i mitja lectiva i després tornem a tenir festa perquè és la Festa Major del nostre municipi. Aquest fet ens va portar a plantejar-nos quin tipus d’activitats podríem realitzar durant aquests dies per tenir a l’alumnat motivat. Després de diversos debats se’ns va presentar l’opció de treballar el projecte d’investigació. D’aquests debats també va sortir l’oportunitat de poder implicar a tot el claustre i utilitzar les hores de totes les àrees i no només les hores de coneixement del medi com veníem fent els cursos anteriors.

Evidentment durant aquesta setmana només es realitza la investigació del tema, ja que les activitats inicials (tria del tema, què sabem, què volem saber i com es farà) es duen a terme a finals del primer trimestre per tal de que durant les vacances de Nadal l’alumnat tingui temps de cercar informació i materials diversos i els docents puguin planificar l’execució del projecte.

Tot i això aquesta temporització és flexible i en cas de que s’allargui el projecte es poden emprar les sessions necessàries.

L’experiència d’aquests dos darrers cursos la valorem molt positivament.

Presentació Escola Jaume II

L’escola Jaume II es troba al municipi del Perelló, un petit poble de la comarca del Baix Ebre (al voltant de 3000 habitants). El nostre centre, és un centre petit (una línia amb alguns salts a EI i CM). Dels 21 docents que aquest curs som a l’escola, l’equip impulsor el formem 12 persones entre mestres d’infantil, primària i especialistes.

Des de fa molts anys es duen a terme projectes interdisciplinaris però, arran d’una formació rebuda fa 9 anys es van prendre acords de centre respecte al treball mitjançant aquesta metodologia. Un d’aquests acords va ser que com a mínim es realitzaria un projecte per nivell per curs i en anys alterns els projectes de tot el centre girarien al voltant d’una temàtica comuna (animals en perill d’extinció, pobles primitius, oficis tradicionals de la població,…). Aquest curs coincideix en treball de temàtica lliure.