Treball de síntesi de 2n d’ESO “Descobrint Alcanar”

Des del grup impulsor de la Xarxa de CB de l’Institut Sòl de Riu ens vam proposar millorar el treball de síntesi de 2n d’ESO per a presentar-lo com a producte final.

La participació de tothom ha fet que siga un producte més multidisciplinar i que haja hagut una major implicació de l’alumnat en la sortida.

L’activitat està dirigida a que l’alumnat adquirisca el coneixement d’alguns dels elements patrimonials del nucli antic d’Alcanar.

Que sàpiga utilitzar diferents fonts d’informació i integrar-les en el seu bagatge com a ciutadans d’Alcanar i que siguen capaços de difondre estos coneixements per mitjà de diferents tipus de publicacions.

Els treballs s’han realitzat en grup d’una composició heterogènia i han hagut de repartir-se els diferents rols.

Es tracta d’una setmana intensa de treball i cal una revisió del producte final dels grups.

En este àlbum web podreu veure imatges de la sortida i del desenvolupament:

https://photos.app.goo.gl/N61GCnoBDmvqYQKi9

Esperem poder oferir-vos prompte els resultats d’una enquesta que passarem a l’alumnat de 2n d’ESO.

La documentació realitzada:

Dossier del professorat:

https://docs.google.com/document/d/1zU66FJqw-kfHnV2GaHYA1ASzufhyUPDx_gZBD9a3ETs/edit

 

Dossier de l’alumnat:

https://docs.google.com/document/d/1-npoy5KdriXPib9B5cZmXu6o6OtpGmVmqeTOtIOfs7k/edit

 

Quadern Treball de Síntesi:

https://docs.google.com/document/d/1h1QYbnCgRygFxq8_uPWBfKAWBs1duscImFg6m6uPGvA/edit

NOTA IMPORTANT: Quan intentem pujar imatges, surt un missatge que ens diu que hem superat la capacitat d’emmagatzemament. Si voleu veure les imatges pitgeu l’enllaç a l’àlbum web.

Ens avaluaem: base d’orientació i graelles de coavaluació.

En acabar els projectes de la nostra comarca hem analitzat si ja sabem com es fa un mural i quins passos hem de seguir, per això hem fet una base d’orientació. Així mateix hem seguit graelles per valorar les presentacions dels nostres companys i companyes. Aquestes graelles les hem preparat nosaltres tenint en compte com havia de ser un mural.  Aquí en teniu el resultat.

JUGUEM A SANT ROC

Dins el projecte Apadrinem el nostre patrimoni, tota l’escola vam realitzar una sortida educativa a Sant Roc per treballar i aprendre els diferents continguts que ens havíem plantejat en iniciar el projecte. En aquest espai natural tan preuat per a l’alumnat, la mainada va poder aprendre a través de jocs la flora i la fauna d’aquesta zona del Parc Natural.

L’objectiu primordial que ens vam plantejar va ser que a partir del coneixement de l’entorn poguessin valorar i respectar aquest espai per a la seva conservació, que en definitiva és l’objectiu d’aquest bonic projecte que se’ns ha ofert des d’Ensenyament.

Vam creure necessari que les activitats per aprendre alguns animals i plantes fossin a través del joc, ja que vam anar tota l’escola (alumnat d’1 a 12 anys).  Vam realitzar activitats multinivell on la mainada de forma lúdica va aprendre molt, sobretot els més grans que van memoritzar el nom de les diferents plantes i animals i van aprendre a identificar-ne de diferents tipus.

Algunes de les activitats que vàrem fer van ser: passejada sensorial, joc olfactiu de plantes aromàtiques, joc de descripció de la vegetació, joc del mocador amb el nom de plantes, recerca de restes i petjades d’animals…

Després de realitzar totes les activitats i de tornar a casa, vam comprovar que realment havien après molt. Tot seguit us mostrem un vídeo amb una petita mostra.

Descobrim la nostra comarca: Treball cooperatiu.

Una vegada finalitzat el projecte d’Alcanar els nostres alumnes havien de treballar cooperativament per descobrir la nostra comarca.

Cada equip, un total de 5 per aula format per 4 i 5 alumnes, havia escollit dos pobles. S’havien repartit la feina i ara tocava espavilar-se. Amb el guió de com havíem treballat Alcanar, havien de buscar informació, resumir-la i estructurar-la per fer un mural que finalment presentarien davant els companys. Podien emprar diferents recursos: ordinadors, atles, visites a la biblioteca,… Dos dels grups de 4t de l’escola també van preparar un power point. Aquí podem veure com s’han organitzat, i el resultat obtingut.

Avaluem el projecte

Tenint en compte que aprendre és un procés, hem fet (alumnes i mestres) una avaluació continuada i sistemàtica, considerant importants tots els moments en els quals s’ha portat a terme el projecte.

Hem partit d’una avaluació inicial mitjançant la conversa en grup, on els alumnes són conscients dels coneixements previs que tenen sobre el tema.

L’avaluació formativa, la realitzem fent una conversa a l’inici de cada punt de l’índex on fem conscients els alumnes del que han aprés i del que encara han d’investigar. L’observació atenta de les mestres, l’elaboració de pautes d’observació i la realització de diferents activitats i fitxes de treball individual ens orienten sobre l’evolució de cada xiquet/a.

L’avaluació final la realitzem mitjançant la conversa final del projecte, on recordem tot el què s’ha treballat, el que ja sabien i el què volien saber i les conclusions on s’ha arribat.

Fem una valoració amb els alumnes per a que se n’adonen de tot el que han aprés i com ho han fet, d’on han obtés la informació, si els agradat….

Us agrada com hem avaluat? Ha estat un projecte increible!!!

ELS DINOSAURES

Els nens i nenes de 2n A hem fet a la classe un projecte sobre “Els dinosaures”.

En primer lloc vam fer una pluja d’idees i els nens i nenes van anar dient temes de Medi que voldrien treballar.

Els temes més votats van ser defensats pels nens i nenes. Van argumentar quins eren els motius pels quals volien estudiar aquell tema i es van tornar a fer votacions.

A partir del què volíem saber, vam elaborar un índex. Després vam fer grups  per tal de buscar informació dels diferents apartats i cada grup va exposar allò que havia trobat.

L’avaluació va ser individual. Cada nen/a va explicar en un text lliure el què havia après.

D’altr banda, es va valorar el material que havien portat, la informació que van recollir i el treball realitzat.

 

SABEM MOLTES COSES DEL PLÀTAN

Hem arribat a la fi del projecte, llavors fem un dibuix final de tot allò que hem après per poder avaluar el nostre treball, a més a més com hem après moltes coses sobre el plàtan, ho verbalitzem i ho escrivim entre tots en una cartolina, així compartim la informació que sabem amb tots els companys.

Tot això ens serveix per fer l’avaluació del projecte.

Per difondre el projecte, enguany hem realitzat un dossier on es mostren algunes de les activitats realitzades pels infants.

Aquest projecte ha estat molt motivador per a tots.

Com comprovem tot el que han après?

Per comprovar el que han après, l’objectiu no és que l’alumnat reprodueixi els conceptes que han après de manera literal, sinó que siguin capaços de poder explicar, en les seves paraules allò que més els ha cridat l’atenció. També que siguin conscients tot el que han après a fer, per exemple a millorar el treball en equip, a contrastar les informacions, redactar un correu electrònic…

Una altra cosa que han fet per comprovar si havien assimilat continguts plantejats, ha estat respondre unes preguntes tipus test que ha preparat la tutora a través d’una aplicació que es diu KAHOOT. L’activitat es fa projectant les preguntes a la pantalla de la classe i l’alumnat respon a través de les tauletes digitals.

Compartim els criteris d’avaluació

Abans de començar el projecte, l’equip impulsor, després de diverses reunions, vam acordar adaptar dues rúbriques d’avaluació, una del treball individual i l’altra del treball en grup.

Aquestes es van presentar a l’inici del projecte perquè l’alumnat fos conscient de què se li avaluaria i què s’ha de fer per aconseguir el nivell d’assoliment desitjat. Es van penjar a un lloc visible de la classe perquè la poguessin consultar sempre que ho necessitessin.

Érem i som ben conscients que aquestes les haguéssim hagut de realitzar i pactar amb l’alumnat prèviament però com que no som experts amb l’ús d’aquesta eina, vam acordar que seria una de les propostes de millora de cara al curs vinent.

 

AVALUEM EL PROJECTE I PROPOSEM MILLORES!

Ens proposem avaluar mitjançant rúbriques: de la sortida, de la maqueta del Pi i construcció de pedra en sec, del treball escrit i de la presentació de l’EDULOC.

Exemple de rúbrica maqueta construcció de pedra en sec

CRITERI Expert (4) Avançat(3) Aprenent (2) Novell(1)
Coherència

 

La maqueta és igual a la construcció original de pedra en sec. La maqueta és pràcticament igual a la construcció original de pedra en sec. La maqueta mostra mancances respecte l’original. La maqueta no s’assembla gaire a l’original
Pulcritud i netedat La maqueta té totes les peces enganxades amb precisió i netedat. La maqueta té pràcticament totes les peces enganxades amb netedat. Algunes parts de la maqueta tenen defectes i algunes unions són poc polides. Hi ha defectes generalitzats i està malament muntat.
Nivell de detall Es poden apreciar un bon nombre de detalls de l’exterior. Es poden apreciar bastants detalls de l’exterior. Es poden apreciar alguns detalls de l’exterior. No s’aprecia cap detall de l’exterior.
Ús del material S’ha fet un ús adequat dels materials, minimitzant la despesa en tot moment. S’ha fet un ús adequat dels materials i s’ha minimitzat la despesa sovint. Es pot veure que sovint hi ha hagut intenció de minimitzar la despesa de materials tot i que no ha estat una prioritat. No s’ha tingut en compte l’estalvi de material ni s’ha fet un ús adequat del mateix.
Decoració i ambientació La maqueta té molts objectes que decoren de forma adient. La maqueta té bastants objectes que decoren de forma adient. La maqueta té pocs objectes de decoració. Els objectes de decoració són adients o no n’hi ha.

Com a propostes de millora hem pensat de compactar els ítems que volem avaluar en una sola rúbrica i incloure-hi un solucionari de les activitats.