Després de participar al 1r debat: Fem un projecte o entenem la vida de l’aula com un projecte? Fòrum Disponible des de 5 febrer 2018

Comentaris generals i particulars del grup impulsor de l’Institut Sòl de Riu
Hem tingut una mica de dificultats en trobar l’arrel del debat.
Són tantíssimes les intervencions que és difícil llegir-ho tot.
Resulta útil per a reflexionar.
Hem aconseguit algun material sobre tècniques de treball cooperatiu. Gràcies, Mireia Hugas @mireiahugas  i més.

Resultat d'imatges de cap marejat

Font: http://s03.s3c.es/imag/_v0/770×420/5/c/4/dudas.jpg

Les preguntes per a donar trellat al debat:
1. Què implica entendre la vida de l’aula com un projecte? És el mateix que fer un projecte?
2. Ens cal que hi hagi una problemàtica per fer projectes o en tenim prou amb una temàtica?
3. És necessari vincular el projecte a un producte? Com es pot entendre el producte final en el projecte?
4. El projecte ens fa replantejar aspectes organitzatius: horaris, agrupament d’alumnes, espais…?
5. El projecte ens fa replantejar l’avaluació?

Si voleu situar, com a comentari (o article) les vostres reflexions…

Presentació Institut Sòl de Riu – Alcanar (MONTSIÀ)

La participació en este bloc és una tasca encomanada per la formació de la Xarxa de CB.

La seua finalitat és oferir a tothom el fruit del nostre treball des de l’equip impulsor de la Xarxa de CB de l’Institut Sòl de Riu d’Alcanar.

Els nostres objectius fonamentals:

Fomentar el treball per projectes i el treball cooperatiu.

Avançar en el disseny d’activitats i avaluació per competències.

Fer visible i compartir amb la Xarxa de CB un dels nostres projectes.

L’hem format:

ANNA SANZ AYZA
ANNA VALLE MARTÍ
CARLOS SALVADÓ ROSELL
CAROLINA CAPILLA BOVER
DAVID CAMINERO BAUBÍ
FERNANDO F. JUAN BOIX
J. MANEL LLARCH GARCIA
JOANA SUBIRATS ÁLVAREZ
JOAQUIM ANTONI BONFILL ROSELLÓ
JOAQUIM GARCÍA BAUTISTA
M. AZUCENA SERRAT BAYO
M. JOSE BARON BUÑUEL
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA OLIVARES
MONTSERRAT GARCÍA
TOMÀS CAMACHO MOLINA
VERÓNICA MARTÍNEZ LÓPEZ
VICENT RUIZ ORTIZ
XAVIER ROVIRA SANZ