ACTUACIONS DEL CURS 2017/18

Al llarg d’aquest curs els alumnes juntament amb les famílies i els mestres han fet les primeres actuacions per transformar al pati en un espai educatiu. En tot moment s’ha tingut en compte la veu dels nens, dels mestres i de les famílies, és dir, en aquest projecte, com ja s’ha esmentat, hi ha hagut implicada tota la comunitat educativa, no tant sols per canviar l’espai en si, sinó també per canviar el concepte pati. Entenent-lo com un espai d’aprenentatge i de recursos didàctics.

Els alumnes amb l’ajuda de tota la comunitat han seguit el pla de ruta necessari per poder iniciar aquests canvis. Sense deixar de banda els aprenentatges implícits per poder realitzar el projecte final. Enquestes, càlculs, planificació, treball en equip-cooperatiu…

 

ENS ORGANITZEM PER FER DEL NOSTRE PATI UN ESPAI D’APRENENTATGE!

En ser un projecte  d’escola  s’han usat diversos criteris metodològics i organitzatius, segons el moment i l’activitat proposada: grup classe i grups intercicles. En la majoria d’activitats no han estat cooperatius.

Enguany a l’inici del projecte, els alumnes de CM i CS varen fer un treball individual contestant una enquesta sobre la preferència d’ambients al pati i millores per fer-lo un espai d’aprenentatge. Pel que fa als alumnes de EI i CI aquesta enquesta va ser col·lectiva. A partir d’aquests resultats es van escollir quins ambients i quines instal·lacions s’implementarien aquest curs.

D’altra banda la comissió medi ambiental (formada per mestres i alumnes) va visitar l’escola bressol i l’institut del poble per prendre model de les reformes als seus patis.

A partir d’aquí les informacions recollides varen ser comunicades a tota la comunitat educativa i es organitzar l’horari i agrupaments de les primeres intervencions.

En el projecte els arbres del pati de Cicle Inicial relacionat amb el primer, s’han fet agrupaments cooperatius d’intercicle. Aquesta part del projecte s’ha portat a terme a l’àrea de medi aplicant el mètode científic. La metodologia que s’ha usat ha estat la observació directe i amb instruments tecnològics i científics i uns quadres per recollir totes les dades.

En tot moment hem disposat de l’assessorament d’experts, tant pel muntatge d’instal·lacions com per el coneixement dels arbres.

PROJECTES CONNECTATS

El tema del nostre projecte és força ampli ja que inclou altres projectes del centre: Escola Verda, Erasmus+, mètode científic experimental… Aquest fet ha representat una certa complexitat en escollir les preguntes guies i en planificar tot focalitzant uns objectius clars.

També ha suposat organitzar la participació dels alumnes dels cicles,  de les famílies (mitjançant l’AMPA) i dels coordinadors dels diferents projectes. Aquesta coordinació inicial ens ha servit per presentar els continguts procedents de diverses àrees/matèries de manera integrada. A la formació FIC i a les sessions de cicles  hem pogut reflexionar i acordar objectius.

La pregunta inicial és clara “com transformem el nostre pati en espai d’aprenentatge?”. A partir de l’enquesta inicial l’alumnat ha fet propostes de millora i d’intervenció. http://agora.xtec.cat/ceipprats/portada/we-are-a-sustainable-community-erasmus-primera-setmana/

A causa del nombre tant gran de propostes el handicap de l’equip impulsor és gestionar els criteris metodològics  i organitzatius per dur el projecte a bon port i fer-lo contextualitzat i amb contingut funcional.

ENS ORGANITZEM PER FER DEL NOSTRE PATI UN ESPAI D’APRENENTATGE!

En ser un projecte  d’escola  s’han usat diversos criteris metodològics i organitzatius, segons el moment i l’activitat proposada: grup classe i grups intercicles. En la majoria d’activitats no han estat cooperatius.

Enguany a l’inici del projecte, els alumnes de CM i CS varen fer un treball individual contestant una enquesta sobre la preferència d’ambients al pati i millores per fer-lo un espai d’aprenentatge. Pel que fa als alumnes de EI i CI aquesta enquesta va ser col·lectiva. A partir d’aquests resultats es van escollir quins ambients i quines instal·lacions s’implementarien aquest curs.

D’altra banda la comissió medi ambiental (formada per mestres i alumnes) va visitar l’escola bressol i l’institut del poble per prendre model de les reformes als seus patis.

A partir d’aquí les informacions recollides varen ser comunicades a tota la comunitat educativa i es organitzar l’horari i agrupaments de les primeres intervencions.

En el projecte els arbres del pati de Cicle Inicial relacionat amb el primer, s’han fet agrupaments cooperatius d’intercicle. Aquesta part del projecte s’ha portat a terme a l’àrea de medi aplicant el mètode científic. La metodologia que s’ha usat ha estat la observació directe i amb instruments tecnològics i científics i uns quadres per recollir totes les dades.

En tot moment hem disposat de l’assessorament d’experts, tant pel muntatge d’instal·lacions com per el coneixement dels arbres.

PRESENTACIÓ CURS 2017/18

L’Escola Lluçanès és l’escola pública de Prats de Lluçanès. Som una escola cíclica amb 133 alumnes.

Enguany el nostre projecte Com transformem el nostre pati en espai d’aprenentatge? és la continuació del del curs passat. S’hi incorporen, però, tots els alumnes de l’escola.

Dins d’aquest mateix projecte els nens de cicle inicial han descobert i estudiat els arbres del pati sota el títol Els arbres del nostre pati.

A partir del recull de propostes suggerides el curs anterior i tot l’alumnat mitjançant una enquesta van decidir les primeres actuacions per la transformació del pati, actuacions que es realitzaran tot el curs amb el suport de tota la comunitat educativa.

PARAULES DE TARDOR

XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES – octubre, 2017

EQUIP DE TREBALL DE CICLE SUPERIOR

Dates reunions: 16/10-18/10-24/10

 • Llegir i comentar Pas 4 del Full de Ruta
 • Consideracions i propostes sobre el projecte “Paraules de Tardor”:
  • Concreció del calendari i l’horari de realització:
   • 25-26-27 matí
   • 30 tot el dia
   • 31 matí (recital)
  • Quantitat alumnes/grup
  • Mestres tutors i suports
  • Revisió del dossier
  • Tria de poemes (quins, quants…)
  • Possibilitat de fer recital per les famílies? Pros i contres
  • Ampliació del projecte anterior: (planificació dia 30)
   • Música als poemes (triar-la i posar-la el dia del recital)
   • Fer el decorat de l’escenari, attrezzo de cada grup…
   • Muntar escenari, bancs, il·luminació, so…
   • Dissenyar cartells
   • Organització dels grups: (grans, mitjans, petits) (horaris de cada grup) (explicació a les aules del funcionament…)

PARAULES DE TARDOR

Paraules de TARDOR  és un projecte biennal que realitzem amb els alumnes de Cicle Superior de l’escola.

Quan arriba la Tardor,  el temps de les castanyes és també l’hora de treballar d’una manera diferent. Durant uns dies tots els alumnes del cicle ens reunim per grups i realitzem el projecte PARAULES DE TARDOR la finalitat del qual és conèixer i donar a conèixer la POESIA.

I QUÈ ÉS PARAULES DE TARDOR?

 • Escollir cada grup d’alumnes un poema que agradi relacionat amb l’estació de l’any.
 • Conèixer la persona que l’ha escrit.
 • Entendre què diu el poema.
 • Fixar-se com ho diu el poeta.
 • Què els fa sentir, què els fa imaginar….
 • I sobretot com ho poden expressar (a través de la paraula, del gest….)