Implementació – Els goril·les

A continuació es detallen dues activitats del projecte:

  • Ens desplacem: després de conèixer que els goril·les es poden desplaçar de diferents maneres, es va dedicar una sessió a imitar el seu desplaçament, tot jugant a ser goril·les.

  • Ens mesurem: aquesta activitat va sorgir a partir de l’exposició d’un infant sobre com eren els goril·les. En aquesta exposició els alumnes es van sorprendre que aparegués un nombre molt gran: el 200. En un primer moment no sabien a què es referia aquesta xifra, amb l’ajuda d’una conversa grupal van deduir que es tractava del pes d’un goril·la adult. Aprofitant la curiositat dels infants, la mestra va decidir crear una activitat on els alumnes es poguessin pesar i fer la comparació del seu pes amb el dels goril·les. Després de pesar-se cada alumne/a, de manera grupal, es van ordenar els pesos de la classe. Finalment, van investigar quants nens/nenes necessitaven per igualar el pes d’un goril·la.

Producte final – Els Goril·les

Com a producte final d’aquest projecte es van fer tres activitats:

  • Conversa sobre el que han après dels goril·les. Cada nen/nena va explicar el que havia après durant el projecte.
  • Fitxa del que han après. Després de la conversa, cada alumne va escriure i dibuixar un aspecte que havia après dels goril·les.

 

 

 

 

  • Compartir coneixements amb els companys P5. Per concloure el projecte es van reunir els dos cursos de P5 i van explicar-se els projectes del nom de la classe: les ovelles i els goril·les.

La veu dels alumnes a P5. Projecte de EL COS HUMÀ.

Petit recull visual com a veu dels seus aprenentatges.

Què sé sobre el cos humà? (avaluació inicial)

Coneixements previs sobre el cos humà. Projecte a P5. from ESCOLA EL DOFI on Vimeo.

Què en sé ara? (avaluació final)

Aprenentatges significatius. Avaluació final projecte P5. Què en sabem del cos humà from ESCOLA EL DOFI on Vimeo.

La carpeta dels seus aprenentatges. Treball sobre paper.

Carpeta d’aprenentatges de l’alumne. Resum projecte P5. from ESCOLA EL DOFI on Vimeo.

MOLT BONA FEINA NOIS I NOIES DE P5!!!

PRODUCTE FINAL

El producte final del projecte de Catalunya es basa en:
Cada alumne exposarà una o dues presentacions en power point individualment. La resta d’alumnes valoraran a través d’una rúbrica les exposicions dels seus companys. Aquesta rúbrica va ser pactada entre ells i van valorar: guió complet i coherent, bona organització, bona presentació, to de veu, posada en escena, vocabulari entenedor…

METODOLOGIA

A partir de la sessió del “què volen saber” els alumnes, faran una reflexió sobre com ho volen realitzar.
Acordem entre tots elaborar un guió i un esquema per seguir els aspectes més importants organitzadament.
Decidim que el format serà una presentació de la comarca que han escollit els alumnes.
La recerca es farà a l’aula amb els chrombooks i es finalitzarà a casa.
Conjuntament amb el tutor cada alumne farà una revisió de la seva feina.

IMPLEMENTACIÓ

PROJECTE: CATALUNYA (àrea de coneixement del medi social i cultural)

CURS ON S’HA IMPLEMENTAT EL PROJECTE: 5è A i 5è B

TEMPORALITZACIÓ: 3 mes, un cop per setmana treball globalitzat

ÀREES IMPLICADES: medi social i cultural, llengua i TIC

PROFESSORAT QUE INTERVÉ: Tutors de 5è A i 5è B

PUNT DE PARTIDA: Es va iniciar amb el joc de pistes de les comarques de: muntanya, interior i costa.

Avaluació. Promovem VdM

L’avaluació del treball es farà amb rúbriques dissenyades per a cada moment específic del projecte, no únicament al final. En aquests rúbriques, hi inclourem les valoracions que s’han fet els alumnes d’ells mateixos, dels seus companys de grup i d’altres grups, a més de les valoracions més tècniques que les farem els professors. Per tant, disposarem de valoracions individualitzades, així com de grupals.

Per tal de poder realitzar i coordinar tot aquest munt de rúbriques entre els alumnes i tots els professors que intervindran en el Treball de Síntesi les farem en el curs de moodle. D’aquesta manera tenim, per una banda, molt estalvi de paper, i per l’altre estalvi de feina ja que els resultats de les rúbriques ja queden memoritzats.

Producte Final. Promovem VdM

El producte final és la campanya publicitària (vídeo, eslògan, pòsters, tríptics i estand) sobre un aspecte del poble que ells han escollit, i que exposaran en públic (professors i altres grups) l’últim dia del treball de síntesi. Encara s’està estudiant la possibilitat d’obrir la presentació a les famílies.

Implementació. Promovem VdM

Hi ha una primera fase en la que els professor acompanyant del grup els hi dóna una explicació i alguns materials de consulta de la tasca a fer, però volem que siguin els alumnes que, ja sigui consultant altres fonts, o experimentant, acabin desenvolupant la seva idea.

L’alumne té tasques previstes a realitzar dia a dia segons el calendari següent: