Valorem la feina feta

L’avaluació entesa com a procés d’ensenyament i aprenentatge serà formativa, formadora i qualificadora.

Els instruments avaluadors s’adequaran als objectius d’aquesta, amb les rúbriques -d’autoavaluació/coavaluació/avaluació – com a eines principals.

Així doncs, no només s’avalua el Scratch (què) sinó també el procés seguit (com).

Presentacions

Des de l’inici del projecte, es planteja l’elaboració del scratch com un conjunt de reptes. Els reptes consistiran en l’ús de les tauletes digitals, el coneixement de l’entorn Scratch, l’ús del storyboard, l’adquisició del vocabulari i gramàtica anglesa específica, així com les característiques del grup dels vertebrats.

La presentació Scratch, entesa com a producte final, haurà permès el treball competencial interdisciplinar alhora que transversal (àmbits personal i social i digital).

Posem fil a l’agulla

A partir de l’elecció del grup d’alumnes sobre quin grup de vertebrats vol treballar, s’iniciarà la investigació i el disseny de la presentació per tal d’exposar-lo a la resta de companys. Per a l’elaboració de la presentació s’utilitzarà el programa Scratch.

La coordinació entre els professors implicats es portarà a terme en grups de treball dins el marc d’equip docent del projecte.

Com ho farem

Per tal d’aconseguir una veritable construcció de l’aprenentatge i que pugui ser significatiu i funcional, ens plantegem una metodologia activa on els alumnes siguin el nucli del procés d’ensenyament i aprenentatge. Així doncs, partint dels seus coneixements previs, i entenent el paper del professor com a guia d’aquest procés, puguin assolir les competències plantejades en el projecte proposat.

L’alumnat tindrà l’oportunitat de triar les eines que més s’adaptin a les seves característiques i estils d’aprenentatge i també haurà d’escollir i desenvolupar el seu propi personatge.

Es facilitaran unes rúbriques d’autoavaluació i co-avaluació mitjançant les quals, l’alumnat serà coneixedor dels aspectes que li cal millorar.

Crearem una franja de treball per projectes entre els dos esbarjos a fi i efecte de donar una millor continuïtat a la consecució del projecte.

Què farem

Arrel de l’experiència d’aquest curs amb el treball interdisciplinar juntament amb la formació sobre el treball per projectes en el que han participat alguns dels professors de l’institut, s’ha endegat la proposta pel curs vinent per tal de donar una resposta innovadora als processos d’ensenyament i aprenentatge.

Plantegem com a fil conductor l’elaboració d’una animació mitjançant la qual s’explicaran, en anglès, les característiques dels vertebrats.

Ens presentem

Som el grup impulsor de la xarxa de competències bàsiques de l’institut Mediterrània. Un grup de professors dels àmbits cientificotecnològic, lingüístic i artístic. El curs vinent iniciarem el treball per projectes a l’institut a primer d’ESO.

Aquesta iniciativa sorgeix a partir d’una experiència de treball interdisciplinar (EViP, tecnologia i anglès) que s’ha portat a terme aquest curs -2017/18- amb una valoració molt positiva.

INS Premià de Mar

L’INS Premià de Mar ha format part de la Xarxa de Competències Bàsiques per segon any consecutiu. L’objectiu d’aquest curs 2017-2018 era consolidar una metodologia de Treball per Projectes a 3r ‘d’ESO aprofitant la temporització del Treball de Síntesi de finals de curs.

Estem contents i orgullosos per la bona feina feta i l’objectiu assolit per part de l’Equip “Grup Impulsor 3r ESO” (19 companys), l’Equip Docent de 3r d’ESO, i sobretot, TOT l’alumnat d’aquest nivell.

Disseny de Projecte: Provoquem un Canvi!

Planificar un Treball per Projectes és sempre un repte complex. Volem oferir una formació competencial múltiple als nostres alumnes i que aprenguin a treballar cooperativament, però una de les grans sorpreses és que durant aquest procés, nosaltres ensenyem aprenent mentre ells aprenen ensenyant. Aquesta és, precisament, una de les màgies d’una tasca basada en projectes: els docents iniciem un viatge de nous coneixements i capacitats, aprenem amb els nostres alumnes i companys, però sobretot, unim un vincle personal amb alumnes i companys que costa horrors poder experimentar amb el ritme, objectius i rutines de les classes diàries.

Abans de desplegar el Projecte dissenyat durant tantes hores i passant tants nervis treballant a contrarellotge, el “Grup Impulsor 3r d’ESO” s’ha reunit quinzenalment valorant i  aprenent dels aspectes positius aconseguits durant el 1r Treball per Projectes (2016-2017), corregint els aspectes més febles i introduint nous objectius, indicadors i criteris d’avaluació. Teníem clar quin seria el producte final: un vídeo de 3 minuts de llargada, i a mesura que avançava el curs, hem desplegat coneixements i preparació a partir de diferents matèries, tallers de llenguatge i tècnica cinematogràfics gràcies a https://www.escolacinemademataro.cat , experiència virtual per a combatre el canvi climàtic a https://thezoneofhope.com , i organitzat els grups de treball i formació en metodologia de projectes durant les tutories de grup.

Mentrestant, els Coordinadors de Competències Bàsiques hem rebut formació per part de la Xarxa de Competències Bàsiques durant sessions mensuals, i treballat en xarxa amb els centres educatius de la zona Baix Maresme.

Desplegament de Projecte: Provoquem un Canvi!

TEMPORITZACIÓ: 13 al 21 de juny del 2017 (dates de Treball de Síntesi).

FONTS D’INFORMACIÓ: Treball previ durant els mesos d’abril, maig i juny a través de totes les matèries (què és un guió, com construir narratives, gèneres de vídeos, llenguatge cinematogràfic, tècniques per gravar i editar, què és un storyboard, disseny d’un storyboard, etc) i tutories.  Accés a internet durant l’elaboració del Treball per Projectes. Guiatge permament de l’equip docent de 3r d’ESO durant l’elaboració de tasques del Projecte.

DOCUMENTACIÓ: Els alumnes elaboren el seu propi Quadern de Bitàcola (grup i individual) que hauran de lliurar durant l’exposició i defensa del Projecte.

Presentació vídeos: Provoquem un canvi!

Els alumnes elaboren un vídeo de 3 minuts on narren un canvi per a preservar el medi ambient i despertar consciència ecològica. La diversitat de gèneres, sentit crític i oferiment de solucions a l’amenaça real i present del canvi climàtic i les diferents tècniques de gravació i edició evidencien el talent de tot l’alumnat durant el procés creatiu i enriqueixen l’entreteniment durant el visionat de tots els vídeos.