Biagrec, Implementació

Les Olimpíades es portaran a terme entre el 14 i el 20 de juny, setmana en que els alumnes es dedicaran exclusivament a treballar per organitzar els Jocs.

Ens plantegem tres dies on les comissions desenvoluparan totes les tasques que requereix la seva comissió, i que tindran detallades en un dossier amb orientacions i exemples que els poden inspirar.

D’altra banda, creiem oportú fer un dia d’assaig general (19/6/2018) a les pistes d’atletisme per fer les semifinals de les proves esportives entre els diferents atletes i així permetre un treball matemàtic sobre prendre les mesures de temps/distància i fer mitjanes i eliminatòries. També hem valorat la utilitat per les diferents comissions per fer-se seu l’espai, adaptar les propostes a les infraestructures i donar seguretat pel dia de la celebració.

El dimecres 20 de juny celebrarem les Olimpíades Gregues i els alumnes exposaran el seu producte final i tot el seu esforç al llarg d’aquests dies.

L’organització diària temporal es distribuirà en tres franges horàries:

  1. Primera hora on es reuniran per comissions i planificaran el treball a fer aquell dia. També serà el moment que representants de la comissió d’organització passaran per les diferents comissions a recollir en quin punt es troben i que els hi manca per fer.
  2. Les dues hores següents en les que es treballarà per comissions.
  3. La darrers franja d’una hora, en la que la primera part seguiran treballant per comissions i la darrera mitja hora tornaran amb el seu grup classe i els portaveus de cada equip base compartiran què han fet al llarg de la jornada. En aquest espai també es farà la autoavaluació i la coavaluació en els equips base.

Implementació

Aprofitant totes aquestes preguntes que van sorgint, es fa el visionat del video HAPPY LEARNING, L’APARELL DIGESTIU.

Apareixen molts de conceptes. Prenc nota i els comentem: Nutrició, digestió, boca, faringe, esòfag, intestí prim (7m), intestí gros, anus, pàncrees i fetge.

Posteriorment, fem un dibuix a la pissarra de l’aparell digestiu.

Imatge de l’aparell digestiu projectada a la pissarra. Al costat les paraules claus que hauran de col·locar. Pintaran l’òrgan d’un color determinat per poder fer la identificació més ràpida.

 

Després de recollir en gran grup el vocabulari principal i fer el dibuix inicial a la pissarra, plantegem com podem recollir tota aquesta informació. Decidim fer un mural, on dibuixarem un nen/a i el seu aparell digestiu.

Per tal d’anar elaborant el mural del projecte, plantegem la pregunta: “què més podem posar al mural per recordar les paraules claus?”

Ràpidament diuen els cartellets amb les paraules. Cal organitzar-nos. En gran grup, la mestra ensenya un full din A4, i demana quants cartells es poden fer amb un full, els alumnes diuen que dos, es planteja el dubte: Com podem fer dos cartells iguals amb el mateix full? En aquí sorgeix el concepte de meitat, rectangle i dividir en parts iguals.

Es dona fulls als alumnes perquè cadascú provi de fer meitats amb el full, surten dues propostes o la divisió horitzontal o la divisió vertical, entre tots decidim que cal posar-nos d’acord i tria una de les dues opcions. La classe tria l’opció horitzontal ja que per escriure paraules ens va millor. Hem de fer 7 paraules. Quants fulls necessitarem?

 

En aquesta activitat cada alumne va mostrar diferents estratègies per resoldre el problema plantejat. Hi va haver alumnes que ho van calcular de manera directa, (nombre de fulls que es necessiten per fer 7 paraules), d’altres en canvi van resoldre la pregunta manipulant els fulls i vivenciant el problema. Però el més important és que tots van arribar a la mateixa conclusió utilitzant camins diferents.

La resposta acordada va ser: necessitem 4 fulls, i ens sobrarà 1 per si ens equivoquem a l’escriure.

 

Altres activitats que s’han anant realitzant durant la implementació del projecte:

-Joc del penjat amb les paraules clau.

-Un nen a la rotllana es tira un pet. Tothom riu i fem la reflexió de que és cosa que fa tothom…. Pregunta: “per què fem pets? Per què fan pudor?

-Busquem una explicació i fan la relació amb l’aparell digestiu.

-Busquem l’espai on anirà el mural i el racó del projecte entre tot. Fan propostes i comprovem si hi ha prou espai, movem paraules, mirem mides dels mobles tenint com a referent les rajoles del terra….

-Confeccionem els rètols, mesurem l’intestí prim, ens preguntem com ha d’estar posat a dins del cos per poder tenir cabuda, fem diferents proves, trobem la solució i el col·loquem de la manera que hem acordat entre tots a l’Àlex, el “nen” del nostre mural.

El nostre producte final serà l’exposició del mural al vestíbul de l’escola, on quedarà recollida tota la feina i les descobertes que els alumnes han anat fent.