Arrenquem motors…

El nostre projecte s’emmarca a la segona franja del matí durant una setmana, és a dir, amb un total de 21 hores lectives. El projecte s’inicia amb una presentació per part dels tutors o membres de l’equip impulsor als alumnes, una explicació de com s’organitzarà la feina al llarg del que duri el projecte, es llegeixen els criteris d’avaluació i es fa una comprovació que tots disposen de les eines digitals necessàries digitals per poder començar el treball, es reparteixen els rols que desenvoluparà cadascú en el treball cooperatiu i ja poden començar a treballar.

Tota la informació per anar fent les activitats és extreta d’Internet guiada per unes petites pautes del dossier de treball dels alumnes. Hi ha diverses tasques del projecte que treballen coneixements que s’han treballat prèviament a les assignatures implicades, altres que s’estan treballant en aquell dies a les hores que precís moment per tal de poder ajustar al currículum del curs. Cada grup té una còpia dels seus documents a la seva carpeta de Google Drive i poden anar desant qualsevol material addicional que vagin necessiten al llarg del treball.

Se’ls demana fer un diari d’aprentatge per omplir diàriament on reflexionen sobre les habilitats que han practicat, què han après, què ha funcionat bé o malament en el seu grup i què poden fer individualment per millorar-ho al dia següent. També se’ls demana una autoavaluació com a grup del seu treball diari per després poder fer mitjana amb la valoració dels docents que van passant per l’aula.

 

 

De les tasques individuals al teixit sistèmic II

Acció a l’aula Les Cinc Sènies

Aprendre de manera globalitzada permet els alumnes explorar totes les fases del cicle d’aprenentatge i fer tot un procés que parteix de les seves creències previes fins arribar a la incorporació de nous coneixements i l’aplicació dels mateixos en diferents contexts. Durant aquest procés, és important que l’alumne arribi a construir interconnexions a mesura que el projecte avança per tal de veure que al final, tot els aspectes treballats al llarg de la indagació connecten i donen sentit a allò que s’està construint.

El següent mural mostra un moment del projecte “Et mous” que il·lustra aquest paràgraf.

Biagrec, Implementació

Les Olimpíades es portaran a terme entre el 14 i el 20 de juny, setmana en que els alumnes es dedicaran exclusivament a treballar per organitzar els Jocs.

Ens plantegem tres dies on les comissions desenvoluparan totes les tasques que requereix la seva comissió, i que tindran detallades en un dossier amb orientacions i exemples que els poden inspirar.

D’altra banda, creiem oportú fer un dia d’assaig general (19/6/2018) a les pistes d’atletisme per fer les semifinals de les proves esportives entre els diferents atletes i així permetre un treball matemàtic sobre prendre les mesures de temps/distància i fer mitjanes i eliminatòries. També hem valorat la utilitat per les diferents comissions per fer-se seu l’espai, adaptar les propostes a les infraestructures i donar seguretat pel dia de la celebració.

El dimecres 20 de juny celebrarem les Olimpíades Gregues i els alumnes exposaran el seu producte final i tot el seu esforç al llarg d’aquests dies.

L’organització diària temporal es distribuirà en tres franges horàries:

 1. Primera hora on es reuniran per comissions i planificaran el treball a fer aquell dia. També serà el moment que representants de la comissió d’organització passaran per les diferents comissions a recollir en quin punt es troben i que els hi manca per fer.
 2. Les dues hores següents en les que es treballarà per comissions.
 3. La darrers franja d’una hora, en la que la primera part seguiran treballant per comissions i la darrera mitja hora tornaran amb el seu grup classe i els portaveus de cada equip base compartiran què han fet al llarg de la jornada. En aquest espai també es farà la autoavaluació i la coavaluació en els equips base.

Ens hi posem!

A partir d’una pregunta o un repte plantejat, hem anat investigant la seva resolució, tot aprenent nous conceptes, sobretot matemàtics. Us deixem un breu resum dels  continguts treballats als diferents projectes que han sorgit.

P3. La festa de P3

Els alumnes de P3 volien organitzar una festa i convidar als companys de P4 i P5. Van realitzar llistes de convidats i vam calcular les quantitats per berenar i anar a comprar.

P4. Fem de cuiners

Els alumnes de P4 volien cuinar I fer un berenar. Van triar una recepta de cuina I van calcular els ingredients I les quantitats.

P5. Què és necessita per fer la sortida a l’Aquarium?

Els alumnes han treballat el calendari per saber quants dies faltaven per la sortida, la correspondència numèrica d’alumnes i acompanyants, gràfica del temps per saber què havien de portar i els euros necessaris per l’entrada i l’autocar.

1r. Qui triga més a arribar a l’escola?

Els alumnes van treballar, amb el mapa del barri, les distàncies de casa a l’escola i els itineraris per a descobrir pels diferents carrers per on poden passar i arribar al mateix punt. També van treballar les hores, descobrint qui es lleva més hora. Amb analitzar qui ve a peu, amb cotxe, moto o autobús per descobrir el temps que es triga a recórrer una distància determinada.

2n. Quin joc es pot fer amb el número 12?

Els alumnes van inventar-se diferents jocs amb el numero 12 com a protagonista. Després de presentar-los i de jugar-hi, van treballar el text instructiu per a explicar les normes del joc als altres companys de l’escola.

3r. Perquè les clavegueres són rodones?

Els alumnes van manipular amb diferents figures geomètriques per descobrir la resposta. Sortint al carrer van adonar-se que n’hi ha moltíssimes. Van visionar un vídeo que els va ajudar a sintetitzar tot el que van aprendre.

4rt. Quin itinerari hem de fer per arribar al museu de les matemàtiques.

Els alumnes han treballat els carrers i els possibles itineraris a un determinat punt, la longitud i la distància entre punts, el plànol i l’orientació, l’àrea i el perímetre.

5è. Què ens proporciona més energia, un plàtan o una beguda energètica?

Els alumnes han aprés a llegir les taules nutricionals dels aliments i el valor nutricional del plàtan i d’una beguda energètica. També han descobert els tipus de sucre que trobem i que la sacarosa és el més perjudicial. Per sintetitzar el què han aprés han fet un vídeo “La Poderada”

Com ens organitzem per presentar els continguts de manera coordinada?

Reflexió docent a Les Cinc Sénies

”Per mi la part més interessant d’aquest procés és la manera com ens hem organitzat tots els professors i professores per muntar la seqüència d’activitats de la creació de la pregunta d’indagació. Hem hagut de buscar els moments i els espais per trobar-nos, parlar i crear junts i, sobretot, hem creat unes activitats que van més enllà dels continguts propis de la nostra matèria i busquen assolir els objectius del projecte; sortim de la nostra àrea de confort per trobar-nos amb els companys i treballar els objectius del projecte, no els propis.” Eulàlia Serrano

Quin instrument ens va ajudar a presentar els continguts de manera coordinada? L’SCOBA. Vam crear  un scoba integrat per a tot el projecte, que recollia els objectius finalistes de cada matèria i que dóna cohesió i coherència a tot el projecte (competència paraigües). A partir d’aquell moment vam començar a entendre què volia dir treballar al servei del bé del projecte.

Implementació (El Musical)

 • A Partir de la celebració de santa Cecília a l’escola de les AIGÜES , preguntem els alumnes que és un teatre, qui surt, què fan…
 • Activitat sorpresa: exposició de diferents objectes entre els que es trobaven alguns que feien música o soroll i altres d’ús divers. En finalitzar fèiem una posada en comú de l’experiència viscuda: conversant  sobre el resultat dels objectes més votats i la relació d’aquests objectes amb teatre musical.
 • Visualització de diferents fragments de musicals i elecció d’un. Vam projectar 4 fragments de diferents musicals i després de parlar sobre ells , els alumnes van escollir el musical de Somriures i llàgrimes.
 • Conversa sobre què necessitem per fer un musical: oficis i atrezzo que intervenen en l’obra (maquilladors, vestuari, actors, músics…).
 • Activitat de maquillatge lliure. Vam demanar la col·laboració de les famílies perquè portessin maquillatge de casa. Va ser una activitat lliure, on cada alumne maquillava a un altre company com volia. La finalitat era veure el grau d’imaginació i creativitat de cadascú d’ells.
 • El vestuari va ser un dels aspectes importants en la pluja d’idees dels alumnes a l’hora de fer una representació. A través d’una circular,elaborada a partir de les aportacions dels alumnes, vam demanar que portessin diferents peces de roba dels pares, d’algun altre familiar, disfressa… També va ser una activitat lliure on van gaudir de disfressar-se. A continuació vam organitzar un passarel·la de models.
 • Activitat de música. Vam visitar l’aula de música per experimentar tocant diferents instruments musicals. L’especialista de música va organitzar una orquestra improvitzada.
 • Paral·lelament a totes les activitats descrites, es va visionant diferents fragments de la pel·lícula Somriures i llàgrimes. Centrant-nos en la part de la cançó que ells representaran, buscant i despertat l’ interès i la motivació dels alumnes.
 • Segona sessió de maquillatge: a partir d’uns models donats cal que maquillin els companys. D’aquesta manera s’adonen el vincle entre el maquillatge i el personatge de les obres musicals.
 • Segona sessió de vestuari: es treballa la motricitat fina i el tacte fent llaços amb diferents cintes i cordes de diferents colors, mides i textures. El llaç es treballa com a complement del vestuari que els alumnes duran en la representació del seu musical.
 • Preparació del vestuari. Es demana la col·laboració de les famílies per tal que tots els alumnes vinguin vestits de blanc.
 • En assemblea es decideixen els escenaris de l’obra. El mestres del grup impulsor de xarxes els elabora.
 • La nostra escola col·labora fent activitats compartides amb l’escola de les Aigües i concretament aquest curs hem fet un treball conjunt anomenat “Tot un art”. Dins d’aquest projecte es treballa la representació teatral i la mestra de música de l’escola, assabentada del nostre projecte musical, decideix col·laborar realitzant uns racons musicals. Es van agrupar els alumnes en petits grups que passaven per 7 racons. Entre ells destacar:
 • Tocar el piano mentre els companys es relaxaven tot escoltant-lo.
 • Pals musicals que reproduïen les 7 notes musicals.
 • Un on es treballava la col·locació de les notes per colors dins dels pentagrama.
 • Un òrgan a l’ordinador on es podia tocar lliurement.
 • Un per tocar diferents partitures relacionant els colors de les notes de a partitura, amb campanes de diferents colors segons les notes.
 • Tauletes amb diferents teclats de piano.
 • Multisensorial que barrejava la llum amb les notes musicals. Amb una batuta els alumnes tocaven diferents ampolles il·luminades amb diferents colors, dins d’un ambient de foscor i relaxació.

 

 • Assaigs diversos del fragment musical com a producte final.
 • Comunicació i presentació del producte final a partir de les diferents actuacions:
  • Als companys/es de cicle infantil: dos representants de cada classe passen per les aules convidant als seus companys.
  • A l’escola d’E.E. Les Aigües: les tutores coordinen la trobada. Es fa com a tancament d’un seguit d’activitats que s’han fet conjuntament les dues escoles entre elles el “Tot un art”.
  • A les famílies: se’ls comunica a través d’un Whatsapp el dia i hora de l’espectacle, al qual estan convidades. Prèviament els alumnes ho han comunicat a les seves famílies oralment. Tindrà lloc el 13 de juny a les 10h del matí a la sala d’actes de l’escola.

 

 • Representació del Musical a les famílies.

 

 

 

Implementació

 • Inici del projecte: 15 de gener del 2018
 • Activitats del projecte: distribuïdes entre els mesos de gener, febrer i març.
 • Dies 9 i 12 de març: aturada de les classes d’horari habitual i dedicació plena al projecte per acabar el producte final  i preparar la presentació davant del tribunal de professors.
 • Dia 12: les últimes hores es dediquen a fer l’exposició i un cop acabades totes es fa una reflexió i Feed Back en grup sobre la feina feta i els treballs exposats.
 • Dia 16 d’abril: aturada de les classes d’horari habitual per preparar la Campanya de Sensibilització que durant a terme als alumnes de 1r d’ESO
 • Dia 23 d’abril: Campanya de Sensibilització: distribució en diferents aules de tots els tallers preparats per l’alumnat i exposició dels productes finals a l’institut.

Implementació

La informació per a elaborar el projecte l’han anat extraient de diversos llocs que van des d’internet, a llibres especialitzats, revistes, informació d’altres alumnes de l’escola, experts en el tema, documentals i altres vídeos de divulgació científica.

Un cop a l’aula els alumnes intercanvien la informació, la treballen, trien aquella que els resulta important rellevant i elaboren diverses activitats amb ella.

Tal i com s’ha comentat en una altra entrada, els alumnes estan asseguts en grups base de 4-5 alumnes, cosa que facilita la realització de tècniques de treball cooperatiu. Les que hem treballat han estat la lectura compartida, l’1-2-4, la parada de 3 minuts i la substància.

El procés de producció va quedant plasmat a la paret de l’aula, a on des del principi s’elaboren esquemes i murals sobre tot allò que anem treballant.

https://photos.app.goo.gl/7ZA12VLtBIJLcMKx2

Implementació (CUEME)

Adjuntem una graella amb la implementació del projecte.

1r. TRIMESTRE

 

19 de setembre Jornada de posada en marxa pel curs 2014-2015 (Diputació de Barcelona).
17, 18 i 19 d’octubre Curs de formació per la cap d’estudis (Jordana), secretària (Carme) i tutora de 5è (Laura) a l’escola industrial de Barcelona, a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’empresa Valnalón d’Astúries
16 d’octubre Presentació del projecte al Consell Escolar del centre, acceptació i vist-i-plau per part dels seus membres.
27 d’octubre – Elecció del tipus d’empresa.

S’explica les diferències entre una societat anònima i societat cooperativa i s’escull mitjançant votació quin tipus d’empresa es vol formar. Els resultats van ser: societat cooperativa  i societat anònima. Per tant, es va decidir que la forma jurídica de l’empresa de 5è  seria “Una societat cooperativa”.

30 d’octubre

 

Per grups parlem de les avantatges i inconvenients de treballar en grup. I com podem solucionar els inconvenients. Avantatges: es treballa millor perquè som més per opinar, ens repartim la feina i treballem més ràpid, ens ajudem els uns als altres, coneixem moltes opinions, i això ens és molt útil, podem debatre, podem  ser democràtics! Podem votar! I podem compartir (experiències, opinions, material, idees, fracàs). Inconvenients: poden haver baralles, voler manar sobre els altres, no treballar, no col·laborar, fer el que no toca, distreure’s, jugar, no escoltar, no respectar el torn de paraula, no acceptar les opinions dels altres i deixar de costat algun company.

Tot seguit, presentem els departaments i les funcions de la cooperativa.

31 d’octubre -Elecció del Consell Rector, Secretari, Tresorer/a.

Ø  Llistat de les qualitats que han de tenir els representants de la cooperativa.

Ø  Candidatura i elecció per votació.

Ø  Organitzar els departaments.

 

Setmana del 6 al 10 de novembre -Pintar el títol del racó d’emprenedoria que disposem a l’aula.

-Organitzar aquest racó amb els documents que disposem (actes, notícies, etc).

– Preparar un carpesà per guardar tota la informació.

Setmana del 13 al 17 de novembre -Qualitats que ha de reunir el nom de la cooperativa.

-Elecció del nom de la cooperativa. (5è A: 25 Stars, 5è B: Working hands).

– Acord de l’aportació de capital inicial (3€).

-Acord del model de registre de socis.

17 de Novembre – Visita per part de la tècnica de l’Ajuntament Montserrat Lamata per explicar als dos grups de cinquè el projecte d’emprenedoria.

– Elaboració d’un logotip per part de cada soci/a segons el que vam parlar a la sessió anterior. (color, fons, expressió corporativa, eslògan, etc.).

 

22 de Novembre Presentació del projecte a les famílies del centre.

Presentació dels logotips i elecció per votació.

-Proposta de càrrecs i departaments de la cooperativa. Fer una foto de cada departament.

– El departament d’informàtica penja les fotos al bloc.

24 de Novembre Trobada de cooperatives al cafè del Mar.

Alguns representant de cada cooperativa van anar al Cafè del Mar a presentar el seu projecte.

Setmana del 4 al 15 de desembre Elaboració de la documentació:

-Acta de constitució.

-Estatuts de la cooperativa (diverses sessions).

-Completar de manera individual la fitxa de registre de socis (dades personals, fotografia i signatura).

– Triem la ONG. (25 stars: SPAM) i (Working hands: Haribala)

18 de desembre -Creació del compte de correu gmail de la cooperativa.

Cooperativa25stars@gmail.com

Cooperativaworkinghands@gmail.com

-Els socis/es del Departament d’informàtica aprenen a penjar notícies i imatges al blog.

6 de desembre – Proposta de càrrecs i departaments de la cooperativa. Fer una foto de cada departament.

– El departament d’informàtica penja les fotos al blog.

De l’11 fins al 15 de desembre: aportació del capital inicial. Registre en el llibre de comptes (EXCEL) i entrega del carnet de soci.

– Explicació per part de la mestra d’unes pautes pel disseny del prototip i de la seva fitxa tècnica.

Dilluns 20 de desembre – Enviem els documents necessaris per poder demanar la sol·licitud del NIF (26-11-14)

 • Instància genèrica per sol·licitar el NIF.
 • Original i fotocòpia dels estatuts.
 • Original i fotocòpia de l’acta de constitució.
 • Fitxa de registre dels socis amb la inversió econòmica inicial.
Vacances de Nadal: elaboració d’un prototip per part de cada soci/a segons el que vam parlar a la sessió anterior.

 

2n. TRIMESTRE

 

Setmana del 8 al 12 de Gener -Anàlisi dels prototips a partir d’uns criteris establerts.

-Presentació dels prototips i exposició oral (nom, utilitat, material, etc).

-Elecció i votació dels prototips per elaborar a la cooperativa.

25 stars: 8 prototips

Working hands: 7 prototips.

25 de Gener Visita Haribala (ONG triada per la cooperativa working hands) –no es van presentar.
26 de Gener Visita Spam (ONG triada per la cooperativa 25 stars)
Setmana de 29 al 2 de febrer Ens separem per departaments:

Mitjans de comunicació, encarregats de fer el documents necessaris per demanar el material reciclat a l’escola.

Preparar el cartell i les caixes per recollir el material que es preveu que necessitarem per la producció dels productes (capsetes de llaminadures, taps de suro, pinces, xapes…). Punt de recollida: cada classe (col·laboració de tota l’escola).

Comptabilitat: encarregats de començar a fer un pressupost del material que necessitem comprar per fer els prototips.

Informàtica: s’encarrega del bloc.

Publicitat i disseny: Emplenar documentació per sol·licitar el NIF (model 036). Amb l’ajuda de la mestra.

Setmana de 5 al 9 de Febrer La tresorera amb ajuda de la mestra crea un document per controlar els comptes (llibre comptable)

La resta de socis:

– fem un llistat de noms per gossos i gats, que ens van demanar la nostra ONG.

– Comencem a pensar com volem que sigui l’enquesta d’estudi de mercat.

13 de Febrer Visita Silvia Gasca, assessora ajuntament de Mataró.

Ens ajuda emplenar el model 036 i ens fa l’entrega del NIF.

14 de Febrer Trobada “Formació CUEME” assisteixen les dues tutores més la secretària.
Setmana del 9 al 23 de Febrer Estudi de mercat / Activitat 1: Comencem a preparar en petits grups l’estudi de mercat.

Estudi de mercat / Activitat 2: Disseny de l’enquesta (aportacions individuals).

Realització d’enquesta a la sortida de l’escola i familiars.

5 de març Assemblea urgent. Al cap de setmana, han entrat a robar a l’escola i s’han emportat el capital inicial de les dues classes.

Fem una assemblea, per buscar solucions aquest problema.

Entre tots els socis, decidim muntar una paradeta amb berenar durant dues setmanes i vendre-ho.

9 de març Reunió amb els responsables de “Biabanca”, banca ètica. Assisteixen els responsables de comptabilitat.
Setmana del 12  al 16 de març Buidatge de les dades de l’estudi de mercat. Anàlisi i propostes de millora.

Refer els prototips malmesos per poder presentar-los a cafè de mar.

Fer les fitxes de cada prototip amb la informació d’aquell producte (nom, edat recomanada, material, per a què serveix i instruccions d’ús).

 

16 de març Trobada i presentació prototips a Café de Mar.
21 de març Votació i elecció de l’eslògan de la cooperativa

25 stars: “ Comparteix alegria i gaudeix de la nostra cooperativa!

Working hands: “Nosaltres produïm, entre tots col·laborem i a molta gent ajudarem”

 

3r. TRIMESTRE

 

Setmana del 3 al 6 d’abril -El tresorer controla i revisa la comptabilitat de la cooperativa.
6 d’abril Presentació ONG cooperativa working hands

Sonrisas de Bombay

9 i 10 d’ abril Ràdio Mataró. 18.00h  Representant dels alumnes

Ràdio Peluts.  12.00h    Representant: mitjans de comunicació

Setmana de 9 al 13 d’abril Comprem el material necessari per fer la producció. Desprès de comprar preus, decidim comprar-ho per Amazon.
 

Setmana del 16 al 20 d’abril. (Amb l’ajuda de les famílies)

PRODUCCIÓ DELS PRODUCTES (s’organitzen 5 tallers i cada un compta amb un encarregat/da que és qui va dissenyar inicialment el treball manual).

Setmana 23 al 27 Aprofitant que és la setmana cultural a l’escola.  Taller d’etiquetatge.

Crear el cartell per la fira

Setmana 14 al 19 de Maig Buscar activitats final (pressupost, horari…)
24 de Maig TV Mataró: representant dels alumnes
25 de Maig Fira Cueme!
Setmana 28 al 1 de juny Comptar els beneficis obtinguts a la fira.

Tornar els 3 € de capital inicial.

Preparar el % dels beneficis per donar-lo a la ONG.

Decidir activitat final.

15 de juny. Cloenda

 

 

 

 

COM POSEM TOT EN MARXA?

 

El nostre projecte s’ha implementat en tres fases:

 • Fase de constitució de la cooperativa:

L’alumnat, guiat per les tutores i les pautes del projecte CUEME ha realitzat una sèrie de gestions pròpies del món de l’empresa: Elecció del nom i del  logotip de la cooperativa.  Redacció dels Estatuts. Fitxa de registre, i obtenció del CIF, decisió del Capital Inicial, elecció de l’ONG a la qual es donaran part dels beneficis obtinguts, i decisió del percentatge de la donació.

El tipus d’agrupament de l’alumnat en aquesta fase ha estat, predominantment, l’assemblea.

 • Fase de producció:

En aquesta etapa els nens i nens han dissenyat i presentat, individualment o en petit grup, els Prototips.  Per acabar de decidir quins prototips es confeccionaran pel mercat es va realitzar un estudi de mercat mitjançant enquestes a tota la comunitat educativa. Un cop decidits els productes es fa la compra de material necessari.

Seguidament es destina una setmana a la producció dels diferents articles, a l’etiquetatge i a l’envasat. 

En aquesta fase es combinen i alternen diversos tipus d’organització de l’alumnat: Assemblees, equips base, equips d’expert, parelles i treball individual.

 • Fase de venda:

El moment culminant és el dia de la venda, prèviament es dissenya i prepara la paradeta, s’assagen diàlegs propis del comerç i es demana el permís d’ocupació de la via pública

.

Un cop finalitzada la venda es fa el recompte  dels diners obtinguts a la venda. Es fa el descompte de l’import destinat  a l’ONG i del retorn del capital inicial aportat per l’alumnat i amb els beneficis es decideix l’activat lúdica a realitzar pels membres de la cooperativa.

En aquesta fase es combinen i alternen diversos tipus d’organització de l’alumnat: Assemblees, equips base, equips d’expert.

En totes les fases es demana la col·laboració de les famílies i, cada una pot aportar aquells coneixements i habilitats necessaris en cada moment.